Folder: /Arhiva/TENDERI 2013

UP HOME
Naziv ^ Velicina Izmenjeno

Auto delovi 4 KB 12.07.2013 07:53
Auto delovi za vozila 4 KB 09.01.2014 12:37
Elektro medicinski materijal 4 KB 27.06.2013 06:24
JAVNA NABAVKA REAGENASA I POTROSNOG MATERIJALA PREMA TIPU APARATA U OTVORENOM POSTUPKU 4 KB 06.07.2017 13:02
JAVNA NABAVKA LEKOVA 4 KB 17.09.2013 12:37
4 KB 11.06.2013 09:03
JAVNA NABAVKA MEDICINSKOG POTROSNOG MATERIJALA U OTVORENOM POSTUPKU 4 KB 14.08.2013 11:20
Lekovi - pregovaracki postupak bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda 4 KB 13.11.2013 13:12
Nabavka energenata i pogonskog goriva 4 KB 24.12.2013 09:24
Nabavka mikroskopa za citoskrining karcinoma dojke, debelog creva i grli'a materice 4 KB 13.09.2013 10:58
Nabavka opreme za KOR biopsiju dojke 4 KB 26.09.2013 10:38
Nabavka potrosnog materijala - auto gume 4 KB 16.01.2014 08:04
Opsti elektro materijal 4 KB 27.06.2013 06:22
Potrosni materijal za medicinski infektivni otpad 4 KB 24.12.2013 12:33
Potrosni materijal za vozila 4 KB 14.10.2013 12:17
Potrosni materijal za vozila - Auto gume 4 KB 18.12.2013 08:20
Prehrambeni proizvodi 4 KB 13.01.2014 11:24
Reagensi i potrošni materijal prema tipu aparata II 4 KB 27.08.2013 11:41
Reagensi i potrošni materijal za aparat ''Advia 120'' 4 KB 27.08.2013 11:40
Reagensi i potrošni materijal za aparate ''ID incubator 37 SI i ID centrifuge 12 SII'' 4 KB 30.12.2013 10:28
Reagensi za aparat ''Nihon Kohden'' 4 KB 27.08.2013 11:38
Rendgen materijal 4 KB 27.08.2013 11:35
Sredstva za odrzavanje higijene 4 KB 31.12.2013 09:26
Trnasfuzioni materijal 24-13-O - konkursna dokumetacija 4 KB 03.02.2014 10:56
Ugradni materijal u ortopediji (osteo sintetski materijal) 4 KB 25.11.2013 09:08
Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 4 KB 02.12.2013 09:05
Usluga otklanjanja kvara na CT skeneru Brightspeed 16 Elite - LCD monitor i dva ventilatora 4 KB 27.06.2013 06:19
Usluga punjenja toner kaseta 4 KB 01.10.2013 09:30
Usluga redovnog servisiranja aparata za anesteziju, respiratora, pacijent monitora i defibrilatora 4 KB 31.12.2013 09:18
Usluga servisiranja angio aparata Allura CV proizvođača Philips Medical System 4 KB 01.10.2013 09:28
Usluga servisiranja kompjuterske opreme 4 KB 03.01.2014 06:13
Usluga zamene rentgen cevi na 16 slajsnom CT skeneru BRIGHTSPEED 16 ELITE 4 KB 28.02.2014 09:21
Usluga zaštite od jonizujućih zračenja 4 KB 18.10.2013 10:31
Zdrasvstveni obrasci i drugi štampani materijal 4 KB 03.10.2013 12:22
javna nabavka male vrednosti 19-13-M - tabletirana so 4 KB 30.09.2013 12:43
konkursna dokumentacija za laboratorijski i transfuzioni materijal 18-13-O 4 KB 06.12.2013 11:18
konkursna dokumentacija za potrošni materijal za ivazivnu kardiologiju 4 KB 16.01.2014 08:53
reagensi i potrosni materijal za aparat ACL ELITE PRO 4 KB 26.11.2013 10:13
reagensi i potrošni materijal prema tipu aparata jn 0613-P 4 KB 27.08.2013 11:39
Koнкурсна документација за ЈН 1-18-O (1) (3).doc 563 KB 12.02.2018 12:41
Tехничка спецификација и образац стр.цена за ЈН 01-18-O,измена бр.1.xls 88.5 KB 23.02.2018 11:46
Tехничка спецификација и образац стр.цена за ЈН 01-18-O.xls 88.5 KB 12.02.2018 12:41
index.html - 01.05.2013 10:15
Позив за подношење понуда за ЈН 1-18-O.doc 62 KB 12.02.2018 12:41