Folder: /Arhiva/TENDERI 2018

UP HOME
Naziv ^ Velicina Izmenjeno

JН 01-18-П Средства за хигијену-папирни убруси и тоалет папир 4 KB 15.06.2018 09:17
JН 04-18-М Услуге осигурања oд аутоодговорности и каско осигурања 4 KB 03.04.2018 09:37
JН 07-18-М Потрошни материјал за одржавање објеката 4 KB 07.05.2018 12:00
JН 15-18-О Медицински гасови 4 KB 19.07.2018 11:48
JН 19-18-О Рендген цев за CT скенер GE ''Bright speeed 16 Select'' произвођача ''GE Healthcare, USA'' са услуго... 4 KB 31.08.2018 12:25
JН 21-18-О Тестови за детекцију трансмисивних болести за апарат Еволис Премиум Плус 4 KB 23.10.2018 11:21
JН 23-18-М Здравствени обрасци и други штампани материјал 4 KB 20.09.2018 12:03
JН 23-18-О Потрошни материјал за пумпу ''Avanta'' произвoђача ''Medrad'' 4 KB 24.01.2019 11:07
JН 31-18-О Услуга одржавања хигијене у Општој болници Лесковац 4 KB 11.02.2019 14:00
ЈН 01-18-М Услуга одржавања хигијене у Општој болници Лесковац 4 KB 17.04.2018 07:11
ЈН 01-18-О Реагенси и потрошни мат.за апарате у Служби за лаб.дијностику. 4 KB 21.03.2018 10:32
ЈН 02-18-М Услуге одржавања система за архивирање и дистрибуцију слике ''PACS'' 4 KB 22.03.2018 12:17
ЈН 02-18-О Уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски) 4 KB 13.04.2018 12:26
ЈН 03-18-М Услуге одржавања софтвера за информационе технол. „NexTBIZ“ 4 KB 22.03.2018 12:27
ЈН 03-18-О Потрошни материјал за инвазивну кардиологију 4 KB 18.04.2018 10:14
ЈН 04-18-О Протезе кукова и колена 4 KB 10.04.2018 12:53
ЈН 05-18-М Потрошни мат. за мед. апарате, ситан инвентар и инструментаријум 4 KB 04.04.2018 10:44
ЈН 05-18-О Прехрамбени производи са ентералном исхраном 4 KB 30.04.2018 07:06
ЈН 06-18-М Ауто делови за домаћа и страна возила и потрошни материјал за возила 4 KB 07.05.2018 12:21
ЈН 06-18-О Лабораторијски материјал 4 KB 24.04.2018 09:14
ЈН 07-18-О Средства за одржавање хигијене и помоћни прибор за хигијену 4 KB 06.06.2018 09:01
ЈН 08-18-М Потрошни материјал за медицинске апарате,ситан инвентар и инструментариј... 4 KB 07.05.2018 08:40
ЈН 08-18-О Погонско гориво 4 KB 16.05.2018 07:39
ЈН 09-18-М Сервисирање лифтова 4 KB 07.05.2018 12:11
ЈН 09-18-О Санитетски и медицински потрошни материјал 4 KB 17.07.2018 12:43
ЈН 10-18-М Заштита од јонизујућих зрачења 4 KB 06.06.2018 09:32
ЈН 10-18-О Сервисирање медицинских апарата 4 KB 25.06.2018 09:28
ЈН 11-18-О Реагенси и потрошни материјал за апарате Thrombotrack 1 и Thrombotrack solo 4 KB 15.06.2018 06:42
ЈН 11_18-М Сервисирање немедицинских апарата 4 KB 22.05.2018 12:56
ЈН 12-18-О Набавка медицинске опреме 4 KB 10.07.2018 11:32
ЈН 12_18 - Дезинфекциона средства 4 KB 24.05.2018 07:23
ЈН 13-18-М Канцеларијски материјал 4 KB 20.06.2018 12:40
ЈН 13-18-О Хируршки шавни материјал 4 KB 15.08.2018 10:14
ЈН 14-18-М Услуга мобилне телефоније 4 KB 12.07.2018 10:59
ЈН 14-18-М Хируршки и остали уградни материјал 4 KB 15.08.2018 11:42
ЈН 14-18-О Средства за одр. хигијене - освеживач просторија и чистач wc шкољке 4 KB 30.07.2018 12:40
ЈН 16-18-М Сервисирање апарата на анестезији 4 KB 23.08.2018 05:14
ЈН 16-18-О Реагенси и потрошни материјал за патохистолошку дијагностику 4 KB 03.08.2018 06:46
ЈН 17-18-М Нове компатибилне тонер касете 4 KB 19.09.2018 07:11
ЈН 17-18-О Реагенси и потрошни материјал за апарате: ACL Elite pro, ID Centrifuge 12SII, ID Incubator 37SI и D-... 4 KB 28.08.2018 10:15
ЈН 18-18-М Сервисирање немедицинских апарата 4 KB 23.08.2018 05:34
ЈН 18-18-О Сервисирање медицинских апарата 4 KB 04.11.2019 12:27
ЈН 19-18-М Набавка резервних делова за рачунар. и мрежну опрему 4 KB 20.08.2018 11:12
ЈН 20-18-М Општи електроматеријал и електромедицински материјал 4 KB 17.09.2018 09:25
ЈН 20-18-О Мобилни рендген апарат са Ц луком за потребе ортопедске операцоне сале 4 KB 20.09.2018 12:29
ЈН 21-18-М Ауто гуме 4 KB 13.11.2018 13:06
ЈН 22-18-М Набавка новог путничког возила 4 KB 05.09.2018 12:37
ЈН 22-18-О Потрошни материјал за апарат ''Stellaris'' 4 KB 08.11.2018 10:49
ЈН 24-18-М Лекови 4 KB 02.10.2018 10:43
ЈН 24-18-О Сет за укључење и сет за искључење дијализе 4 KB 19.11.2018 08:40
ЈН 25-18-М Општи електроматеријал 4 KB 12.10.2018 11:00
ЈН 25-18-О Протезе кукова 4 KB 14.12.2018 10:19
ЈН 26-18-М Услуга узорковања и израде лабораторијских анализа 4 KB 17.10.2018 09:58
ЈН 26-18-О Материјал за дијализу 4 KB 05.12.2018 07:15
ЈН 27-18-М Сервисирање апарата на анестезији 4 KB 25.10.2018 09:20
ЈН 27-18-О Лабораторијски и трансфузиони материјал 4 KB 16.01.2019 11:57
ЈН 28-18-М Сервисирање немедицинских апарата 4 KB 19.11.2018 06:10
ЈН 28-18-О Набавка енергената 4 KB 04.12.2018 07:55
ЈН 29-18-М Потрошни материјал за медицински инфективни отпад 4 KB 18.12.2018 12:46
ЈН 29-18-О Сервисирање медицинских апарата 4 KB 07.12.2018 13:00
ЈН 30-18-М Рендген материјал 4 KB 06.12.2018 12:17
ЈН 30-18-О Реагенси и потрошни материјал за апарате у Служби за лабораторијску дијаг... 4 KB 24.01.2019 11:05
ЈН 31-18-М Услуге осигурања 4 KB 31.12.2018 07:39
ЈН 32-18-М Набавка половног путничког возила 4 KB 28.12.2018 11:41