Folder: /Arhiva/TENDERI 2019

UP HOME
Naziv ^ Velicina Izmenjeno

JN 17-19-O Набавка операционе лампе 4 KB 02.07.2019 12:04
JН 01-19-П Реагенси и потр.материјал за апарате произв.Beckman Coulter i Instrumentation Laboratory 4 KB 18.04.2019 05:05
JН 04-19-М Услуге одрж.софтвера за инфор. техн. NexTBIZ посл. пакет за ек.-финан. послове 4 KB 25.03.2019 07:46
JН 12-19-О Санација кровова на одељ. Онкологије, Болести зависности и Кабинету за неу... 4 KB 24.06.2019 11:54
JН 17-19-М Услуге мобилне телефоније 4 KB 21.06.2019 14:39
JН 19-19-О Реагенси и потрошни материјал за апарате ID Centrifuge 12SII, ID Incubator 37SI, D-Dimer и Sysmex CS2500 4 KB 07.08.2019 13:11
JН 20-19-М Контејнери за стерилизацију хируршког веша 4 KB 09.08.2019 08:23
JН 28-19-М Набавка медицинске опреме 4 KB 19.09.2019 12:00
JН 35-19-М Рендген цев за рeндген апарат “Multix top vertix“ произвођача “Siemens“ са услугом у... 4 KB 26.11.2019 09:09
JН 37-19-М Набавка модула за вођење медицинске документације 4 KB 25.02.2020 12:26
ЈН 01-19-М Потр. мат. за мед.апарате, мед.ситан инвентар и инструментаријум 4 KB 01.04.2019 10:27
ЈН 01-19-О Потрошни материјал за инвазивну кардиологију 4 KB 19.04.2019 09:04
ЈН 02-19-O Реагенаси и потр. мат. за ап. у Сл. за лаб. дијагностику 4 KB 29.03.2019 06:35
ЈН 02-19-М Услугa осигурања oд аутоодговорности и каско осигурања 4 KB 03.04.2019 11:10
ЈН 03-19-М Наб. усл. одрж. система за арх. и дистриб. сл. PACS произ. AGFA HealthCare N.V. 4 KB 26.03.2019 12:13
ЈН 03-19-О Набавка енергената 4 KB 17.04.2019 12:38
ЈН 04-19-О Протезе кукова и колена 4 KB 26.12.2019 12:48
ЈН 05-19-М Сервисирање апарата на анестезији 4 KB 10.04.2019 11:16
ЈН 05-19-О Уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал) 4 KB 14.07.2020 08:28
ЈН 06-19-М Таблетирана со 4 KB 10.04.2019 09:09
ЈН 06-19-О Прехрамбени производи са ентералном исхраном 4 KB 21.05.2019 11:30
ЈН 07-19-М Услуге одрж.софтвера за инфор.тех.NexTBIZ пословни пакет за ек.-фин.послове 4 KB 10.04.2019 08:43
ЈН 07-19-О Погонско гориво 4 KB 24.04.2019 10:37
ЈН 08-19-М Ауто делови и потрошни материјал за возила 4 KB 27.05.2019 11:25
ЈН 08-19-О Лабораторијски материјал 4 KB 09.05.2019 07:46
ЈН 09-19-М Потрошни материјал за одржавање објеката 4 KB 13.05.2019 11:30
ЈН 09-19-О Реагенси и потрошни материјал за ап. у Служби за лаб. дијаг.- бр.2 4 KB 09.05.2019 07:47
ЈН 10-19-М Сервисирање лифтова 4 KB 30.04.2019 09:59
ЈН 10-19-О Санитетски и медицински потрошни материјал 4 KB 10.06.2019 09:33
ЈН 11-19-М Дезинфекциона средства 4 KB 14.06.2019 09:33
ЈН 11-19-О Средства за одржавање хигијене и помоћни прибор за хигијену 4 KB 06.06.2019 06:04
ЈН 12-19-М Сервисирање немедицинских апарата 4 KB 17.06.2019 06:56
ЈН 13-19-М Канцеларијски материјал 4 KB 20.06.2019 09:49
ЈН 13-19-О Реагенси и потрошни материјал за апарате Thrombotrack 1 и Thrombotrack solo 4 KB 19.06.2019 12:10
ЈН 14-19-М Заштита од јонизујућих зрачења 4 KB 13.06.2019 12:08
ЈН 14-19-О Сервисирање медицинских апарата и опреме 4 KB 18.07.2019 07:59
ЈН 15-19-М Ауто делови и потрошни материјал за возила 4 KB 17.06.2019 08:22
ЈН 15-19-О Медицински гасови 4 KB 20.08.2019 06:23
ЈН 16-19-М Хируршки и остали уградни материјал 4 KB 25.06.2019 07:26
ЈН 16-19-О Набавка аспиратора 4 KB 27.06.2019 12:20
ЈН 18-19-М Сервисирање немедицинских апарата и опреме 4 KB 07.08.2019 12:42
ЈН 18-19-О Реагенси за ап. HumaNex A1C у Служби за лаб. дијагн. 4 KB 27.06.2019 12:21
ЈН 19-19-М Резервни делови за рачунарску и мрежну опрему 4 KB 07.08.2019 12:13
ЈН 20-19-О Хируршки шавни материјал 4 KB 15.08.2019 11:40
ЈН 21-19-М Сервисирање апарата на анестезији 4 KB 20.08.2019 10:39
ЈН 21-19-О Потрошни материјал за патохистолошку дијагностику 4 KB 16.08.2019 12:10
ЈН 22-19-М Ауто делови и потрошни материјал за возила 4 KB 29.08.2019 12:41
ЈН 22-19-О Санитетски и медицински потрошни материјал 4 KB 04.12.2019 07:08
ЈН 23-19-М Резервни делови за рачунарску и мрежну опрему 4 KB 29.08.2019 12:48
ЈН 23-19-О Сервисирање медицинских апарата и опреме 4 KB 15.10.2019 12:23
ЈН 24-19-М Потрошни мат. за мед. апарате, мед. ситан инвентар и инструментаријум 4 KB 19.09.2019 09:56
ЈН 24-19-О Лабораторијски и трансфузиони материјал 4 KB 06.01.2020 07:16
ЈН 25-19-М Лекови 4 KB 12.09.2019 12:55
ЈН 25-19-О Потрошни материјал за апарат ''Stellaris'' 4 KB 24.12.2019 09:44
ЈН 26-19-М Општи електро и електромедицински материјал 4 KB 26.09.2019 09:17
ЈН 26-19-О Сет за укључење и сет за искључење дијализе 4 KB 13.01.2020 09:50
ЈН 27-19-М Здравствени обрасци и други штампани материјал 4 KB 24.09.2019 12:01
ЈН 29-19-М Нове компатибилне тонер касете 4 KB 19.09.2019 10:50
ЈН 30-19-М Услуга узорковања и израде лабораторијских анализа 4 KB 25.10.2019 06:24
ЈН 31-19-М Потрошни материјал за мед. апарате, медиц, ситан инвебтар и инструментариј... 4 KB 19.11.2019 11:37
ЈН 32-19-М Сервисирање немедицинских апарата и опреме 4 KB 31.10.2019 06:16
ЈН 33-19-M Auto gume 4 KB 03.12.2019 13:06
ЈН 34-19-М Рендген материјал 4 KB 24.12.2019 09:42
ЈН 36-19-М Сервисирање немедицинксих апарата и опреме 4 KB 27.12.2019 07:24
ЈН 38-19-М Услугe осигурања 4 KB 20.01.2020 13:47
ЈН 39-19-М Потрошни материјал за медицински инфективни отпад 4 KB 30.12.2019 08:33
ЈН 40-19-М Набавка сервера 4 KB 27.12.2019 07:49
ЈН 41-19-M Потр. материјал за електромед.апарате, медиц.ситан инвентар и инструментар... 4 KB 17.01.2020 10:19
ЈН 42-19-М Набавка рендген цеви за рендген апарат "Selenos 4" произвођача "Ei Niš" са услугом... 4 KB 17.01.2020 10:15