Folder: /TENDERI 2019

UP HOME
Naziv ^ Velicina Izmenjeno

JН 01-19-П Реагенси и потр.материјал за апарате произв.Beckman Coulter i Instrumentation Laboratory 4 KB 18.04.2019 05:05
JН 04-19-М Услуге одрж.софтвера за инфор. техн. NexTBIZ посл. пакет за ек.-финан. послове 4 KB 25.03.2019 07:46
ЈН 01-19-М Потр. мат. за мед.апарате, мед.ситан инвентар и инструментаријум 4 KB 01.04.2019 10:27
ЈН 01-19-О Потрошни материјал за инвазивну кардиологију 4 KB 08.04.2019 10:41
ЈН 02-19-O Реагенаси и потр. мат. за ап. у Сл. за лаб. дијагностику 4 KB 29.03.2019 06:35
ЈН 02-19-М Услугa осигурања oд аутоодговорности и каско осигурања 4 KB 03.04.2019 11:10
ЈН 03-19-М Наб. усл. одрж. система за арх. и дистриб. сл. PACS произ. AGFA HealthCare N.V. 4 KB 26.03.2019 12:13
ЈН 03-19-О Набавка енергената 4 KB 17.04.2019 12:38
ЈН 04-19-О Протезе кукова и колена 4 KB 18.04.2019 12:23
ЈН 05-19-М Сервисирање апарата на анестезији 4 KB 10.04.2019 11:16
ЈН 06-19-М Таблетирана со 4 KB 10.04.2019 09:09
ЈН 06-19-О Прехрамбени производи са ентералном исхраном 4 KB 16.04.2019 12:45
ЈН 07-19-М Услуге одрж.софтвера за инфор.тех.„NexTBIZ“пословни пакет за ек.-фин.послове 4 KB 10.04.2019 08:43
ЈН 07-19-О Погонско гориво 4 KB 16.04.2019 12:57
ЈН 08-19-О Лабораторијски материјал 4 KB 26.03.2019 13:39
ЈН 09-19-О Реагенси и потрошни материјал за ап. у Служби за лаб. дијаг.- бр.2 4 KB 12.04.2019 12:24
ЈН 10-19-М Сервисирање лифтова 4 KB 12.04.2019 12:45
ЈН 10-19-О Санитетски и медицински потрошни материјал 4 KB 15.04.2019 11:51
ЈН 11-19-О Средства за одржавање хигијене и помоћни прибор за хигијену 4 KB 17.04.2019 12:13