Folder: /...ицински потрош. материјал

UP HOME
Naziv Velicina Izmenjeno ^

Измена конкурсне документације 4 KB 29.05.2020 11:49
Питања и одговори 4 KB 29.05.2020 11:48
о поднетом ЗЗП-2, јн 09-20-О.docx 11.33 KB 21.09.2020 12:14
Partija 44, Odluka o dodeli ugovora sanitetski (1).doc 1.35 MB 11.09.2020 07:03
Oбавештење о зак.уг. на дан 20.7.20,.xls 30.5 KB 22.07.2020 10:52
о закљученим уговорима на дан 13.07.20.xls 36.5 KB 15.07.2020 11:31
Обавеш. о поднетом захтеву за заштиту права, јн 09-20-О.docx 11.43 KB 13.07.2020 12:10
Одлука о изм. одлуке о додели уговора.jpg 283.03 KB 07.07.2020 10:37
Одлука о обустави поступка.jpg 218.2 KB 07.07.2020 10:31
о закљученим уговорима на дан 03.7.20.г..xls 42.5 KB 06.07.2020 13:53
Одлука о додели уговора.doc 2.83 MB 03.07.2020 12:07
Техн. специф. и образац структуре цена.xlsx 141.6 KB 18.05.2020 12:13
Kонкурсна документaција.doc 606.5 KB 18.05.2020 12:13
Позив за подношење понуда.doc 48.5 KB 18.05.2020 12:12