Folder: /....–синтет. моноф. полипроп.

UP HOME
Naziv v Velicina Izmenjeno

Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf 63.66 KB 24.09.2020 11:08
Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu (6).pdf 134.16 KB 24.09.2020 11:06
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE.doc 33.5 KB 24.09.2020 11:06
Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (2).pdf 89.16 KB 24.09.2020 11:06
Odluka o sprovođenju postupka JN 25-20-O.doc 295.5 KB 24.09.2020 11:18
Odluka o dodeli ugovora 25-20-O.doc 511.5 KB 24.09.2020 12:44
OPIS I SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE (1).doc 56.5 KB 24.09.2020 11:06
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDA (1).doc 44.5 KB 24.09.2020 11:06
OBRAZAC STRUKTURE CENA I TEHNICKA SPEC..xls 39.5 KB 24.09.2020 11:06
MODEL UGOVORA JN 25-20-O.doc 219 KB 24.09.2020 11:06
Kriterijumi za dodelu ugovora (4).pdf 73.38 KB 24.09.2020 11:06