Uskršnji darovi

Nakon uspesno održane prodajne izložbe ''Uskršnji darovi'' u Leskovačkom kulturnom centru, Služba za psihijatriju Opšte bolnice Leskovac organizovala je izložbu u holu Opšte bolnice 16. aprila 2014. godine. Izloženi su predmeti koje pacijenti izrađuju u dnevnoj bolnici Službe za psihijatriju. Naišli smo na veliki odziv korisnika usluga i zaposlenih u Opštoj bolnici. Ovim putem prikupljena su dodatna sredstva za nastavak radnih terapija u dnevnoj bolnici, zahvaljujemo svima koji su svojim učešćem i kupovinom tome doprineli.

Sa zahvalnošću,

Služba za psihijatriju