Међународна афирмација наших лекара

 
Научни сарадник др сц. Саша Гргов има преко 80 објављених радова, од којих су многи у значајним међународним часописима са СЦИ листе.       
На основу научне и сручне компетенције недавно је постао члан Уређивачког одбора међународног америчког часописа под називом: Austin Journal of Gastroenterology, који припада великој Austin publishing group која издаје многе часописе из различлитих грана медицине.    
Линк часописа:

www.austinpublishinggroup.com