Гастроентеролошка секција одржана је 12. јуна 2014. године у свечаној сали Опште болнице Лесковац.
Скупу је присуствовао велики број лекара, гастроентеролога и осталих специјализација, из Лесковца и свих делова Србије.
На уводном делу секције скупу се обратио председник ГЕ секције СЛД-а, проф. др Миодраг Костић изневши кратак историјат гастроентерологије у Лесковцу, као и директор ОБ Лесковац који је свима пожелео добродошлицу.
Стручни део састанка одржали су:   
- др Саша Гргов         
- др Перица Стаменковић 
- др Томислав Тасић
- др Миомир Стојановић   
- др Наташа Здравковић   
- др Зоран Ковачевић.       
Након излагања поменутих лекара, одржана је дискусија у којој се веома активно учествовало.
 
Историјат
Година 1984. је почетак дигестивне ендоскопије у Општој болници Лесковац.
Први едукатор из ендоскопије у болници Лесковац је био проф. др Томислав Тасић, са Клинике за гастроентерологију КЦ у Нишу, у периоду од 1984. до 1987. године, потом проф. др Бојан Вановски из Скопља који је радио ЕРЦП са папилотомијама и екстракцијом калкулуса, у периоду од 1987 до 1992. године. Метода се примењивала још две године по одласку проф. Вановског у пензију (Др Саша Гргов је радио), након тога се престало са радом из техничких разлога недостатка опреме. Међутим, након повратка са субспецијализације из гастроентерологије научног сарадника прим. др сц. Саше Гргова уведено је више врхунских ендоскопских метода у рутинску клиничку праксу. Међу тим методама је посебно ендоскопско лигирање варикса једњака (од 1995. године), различине методе ендоскопске хемостазе и различине технике полипектомије, посебно мукозектомија.
Кад је реч о спровођењу скрининга карцинома колона и ректума гастроентерологија у Лесковцу је од стране Европске канцеларије за скрининг и Министарства здравља добила похвале за рад. Едукација гастроентеролога за колоноскопске прегледе и ендоскопске интеревенције је обављена под менторством др Саше Гргова, те се дигестивна ендоскопија у овој болници ради тимски.
Године 1995. одржана је прва гастроентеролошка секција у Лесковцу, од тада сваке године су организовани састанци секције. Гастроентеролози ове болнице су активни и у писању научних и стручних радова. Круна свега тога је недавно чланство др Саше Гргова, као научног сарадника Медицинског факултета Универзитета у Нишу, у Уређивачком одбору међунарнодног Америчког часописа са седиштем у Њу Џерсију под називом Austin Journal of Gastroenterology.