У организацији Уролошке Секције СЛД-а, Српског уролошког уруштва и уролошке службе Опште болнице Лесковац, организован је стручни састанак уролога Србије. Састанак је организован 29.11.2013 године у мотелу Предејане, недалеко од Лесковца.
Скуп је поздравио иградоначелник Лесковца  др Горан Цветановић.
Главна тема састанка је била ендемска нефропатија иуротелијални тумори. Предавачи су били :
1.    Академик проф. др Владислав Стефановић : Нова истраживања ендемске нефропатије и тумора уротелијума
2.    Проф. др Џамић : Трипторелин 22.5 – унапређење квалитета живота пацијената на терапији ЛХТХ агонистима
3.    Доц. др Драгослав Башић : Дијагностичка вредност секундарне транс уретралне ресекције суперфицијалних карцинома мокраћне бешике
4.    Доц. др Сања Радојевић-Шкодрић : Патохистолошки и имуноцистохемијски параметри значајни за прогнозу малигних тумора уротелијума удружени са Балканском ендемском нефропатијом
5.    Прим. др Милан Петровић : Малигни тумори уринарног тракта у ендемским насељима Јабланичког округа
6.    Проф. др Јован Николић : Аристолоцхиа цлематитис неопходан узрок Балканске ендемске нефропатије и тумора горњег уротелијума
7.    Проф. др Миодраг Лазић : Деривација урина код радикалне хируршке терапије тумора уротелијума
8.    Проф. др Горан Марушић : Конзервирајућа операција тумора горњег уротелиљума
9.    Др сци мед. Богомир Милојевић : Прогностички фактори за туморе горњег уротелијума
Састанку је присуствовало преко 300 слушалаца из целе земље, махом уролога, као и лекара других специјалности и лекара опште медицине.