Дана, 24.09.2014. године спортска екипа Синдиката Здравства Јабланичког округа била је на пријему код директора Опште болнице Лесковац др Небојше Димитријевића.
Повод њиховог доласка јесте њихов успех на деветанаестим сусретима здравља одржаним у Бугарској у Сунчевом брегу у временском периоду од 14.09.2014. до 20.09.2014.године где су постигли значајне резултае и то:
 
1.Екипа у Женском фудбалу    I место'- екипно
 2.Екипа Жене у Пикаду           III место -појединачно
 3.Екипа Мушкарци у Спортском риболову    III место-екипно
 4. Екипа Мушкарци у Спортском риболову    III место-појединачно

На сусретима Здравља је учествовало укупно 22 члана Синдиката Здравства Јабланичког окуга.