Дана 26.09.2014. године одржан је стручни састанак Секције патологије. У оквиру секције обележава се 45 година постојања службе патологије при Општој болници Лесковац и 30 година од излажења часописа "Apollinem medicum et Aesculapium."