Еуромеланома 2014.
Европска кампања против рака коже

Немојте занемарити рак коже!!!

Рак коже се може видети, уколико се рано уочи, може се лечити.

У понедељак, 12. маја 2014. године на одењељу дерматовенерологије Опште болнице Лесковац (Дом здравља), организују се бесплатни прегледи код сумње на рак коже.
Прегледи ће се обављати од 07-19 часова.

Заказивање прегледа ће се вршити одд 05. маја 2014. године на броју:
016/252-383, локал 177, од 07-18 часова.

Посетите: www.euromelanoma.org/serbia да бисте научили знаке рака коже и на тај начин се заштитили.

 

Напомена: При заказивању ппегледа нема могућности бирања лекара код ког ће се заказати преглед.