- Прим. др Милан Петровић-начелник службе урологије. Примаријус од јануара 2014. године.
- Прим. др Добривоје Стојановић-начелник службе трансфузиологије. Примаријус од марта 2014.године.
- Прим. др Зоран Цакић-шеф оперативе гинекологије и интензивне неге. Примаријус од новембра 2014.године.

Прим.др Милан Петровић