Дана 21.01.2015. године потписан уговор о уређивању међусобних односа између Медицинског факултета Универзитета у Нишу и наставне базе Општа болница Лесковац.