Гинеколошко-акушерска секција Српског лекарског друштва, начелнику службе гинекологије Опште болнице Лесковац прим. др Драгану Крстићу, додељује Медаљу др Никола Хаџи-Николић,  у знак признања, доприноса и постизања изузетних резултата и унапређења гинекологије и акушерства.