Дана, 21. септембра 2016. године , Општу болницу Лесковац посетио је главни координатор Радног тела за борбу против корупције у систему здравства, господин Марио Спасић.

Том приликом посетио је поједине Службе и одсеке болнице и одржао састанак са менаџментом, начелницима Служби и шефовима одељења ОБ Лесковац, упознавши све присутне са задацима горепоменутог Радног тела и нагласивши да ће свако коруптивно понашање у здравству бити санкционисано.

Министарство здравља Републике Србије оформило је Радно тело за борбу против корупције у систему здравства са задацима спровођења активности против корупције и злоупотреба, разматра притужбе пацијената, обавља координацију између Министарства здравља и здравствених установа у циљу сузбијања корупције и злоупотреба. Председник Радног тела је министар здравља асс. др Златибор Лончар, а као што је већ поменуто, главни координатор Марио Спасић.