На основу члана 25.став 1.тачка 16. Статута , Управни одбор Опште болнице Лесковац на својој седници одржаној дана 18.01.2019. године донео је  одлуку, формира се Едукацини центар Опште болнице Лесковац, који ће се бавити свим питањима везаним за континуирану медицинску едукацију.


.Чланови  Едукационог центра су:

- прим др сци мед Саша Гргов, Руководилац,
- прим мр сци мед Слободан Давинић, члан,
- др сци мед Зоран Анђелковић, члан,
- прим мр сци мед Сузана Милутиновић, члан,
- мр сци мед Драгана Митић Коцић, члан,
- вмс Валентина Николић, виша мед. сестра и
- Данијела Павловић, ецц, технички администратор.
 

Циљеви Едукационог центра су:
 
- иницијација и развој система континуиране едукације у Општој болници Лесковац
- активно укључивање у све видове едукације Опште болнице Лесковац, као научно-наставне базе Медицинског факултета у Нишу,
- учешће у акредитацији програма континуиране медицинске едукације,
- организација стручно-научних скупова ( предавања, семинари ....),
- популаризација идеје континуиране медицинске едукације,
- успостављање интердисциплинарне стручне и научне сарадње са сличним центрима у земљи и иностранству,
- размена литературе и информација,
- организација стручно – научног публиковања радова,
- издавањестручних гласила Опште болнице Лесковац и сл.


Здравствени радници су у обавези да путем континуиране медицинске едукације стекну одређени број бодова који им омогућава периодично обнављање лиценце.
Поступак спровођења КМЕ у Општој болници Лесковац врши се у складу са упутствима Здравственог савета Србије и надлежних Комора здравствених радника дефинисаних:
- Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце
- Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације
У току једне године потребно је сакупити 24 бодова из више различитих програма континуиране едукације. Једна половина годишње суме бодова ( 12 бодова) се добија у оквиру програма интерне едукације, а друга половина годишње укупне суме бодова (12 бодова) добија се кроз учешће на екстерним програмима едукације.

Едукације