У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања Опште болнице Лесковац, у августу 2017. године, лекарску помоћ је затражило 3945 пацијената.
727 је задржано на стационарном лечењу.
У наведеном периоду евидентирано је 67 саобраћајних несрећа.