У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања Опште болнице Лесковац, у августу 2017. године, лекарску помоћ је затражило 3466 пацијената.
695 је задржано на стационарном лечењу.
У наведеном периоду евидентирана је 31 саобраћајна несрећа.