У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања Опште болнице Лесковац, у августу 2017. године, лекарску помоћ је затражило 3558 пацијената.
640 је задржано на стационарном лечењу.
У наведеном периоду евидентирана је 28 саобраћајна несрећа.

 Измена