Историјат

Болничка служба почиње да се развија одмах након ослобођења лесковачког краја од турске владавине. Године, 1878. формирана је војна болница покретног типа. За њене потребе коришћене су просторије тадашње школе код лесковачке цркве, Бегов конак и турски конак. У тадашњој  болници временом је повећан број болничких постеља на, за то време, импозантних 400 и у њој се поред војника, лечило и цивилно становништво. Године, 1904. у Лесковцу је покренута иницијатива за градњу Среске болнице, али су тек 1906. године државним буџетом предвиђена делимична средства за те намене. Октобра 1909. године завршена је градња болнице која је имала 30 болничких постеља. У овој болници постојало је инфективно и интерно одељење, као и одељење за изолацију психијатријских болесника, али није било квалификованих специјалиста. Тек након Првог светског рата са квалификованим специјалистима поред интерног одељења основано је: хируршко, акушерско и педијатријско одељење, са малим бројем постеља.

Организован и осмишљен развој болнице и здравствене службе  у најширем смислу почиње после Другог светског рата, када долази до формирања скоро свих специјалистичких служби у веома кратком временском периоду. У првим послератним годинама доминирала су инфективна обољења, посебно туберколоза. Стога је инфективно одељење садржало 120 болесничких постеља, а убрзо је формирано и грудно одељење, такође са 120 болесничких постеља. Из података  да инфективно одељење, данас,  располаже са свега тридесетак постеља, чији су капацитети  попуњени са мање од 40%, може се видети колики је напредак у протеклом периоду учињен на пољу искорењивања заразних болести и подизања здравствене културе становништва овог краја.

Упоредо са развојем болнице, развија се и поликлиничка и специјалистичка здравствена заштита. Формирају се специјалистичке здравствене амбуланте свих дисциплина. Један број специјалиста из Ниша био је ангажован за рад у одговарајућим специјалистичким службама. У све већој мери почињу да се примењују најновија достигнућа из области медицине и техничких наука. Обогаћује се дијагностика увођењем ултразвука, ендоскопије, изотопске лабораторије и других метода.

Формирањем и убрзаним развојем свих специјалистичких служби Општа болница  Лесковац постаје модерна здравствена установа, савремено организована и опремљена, са високо стручним кадровима.

Од 1990. до 2007. године Општа болница функционише као саставни део Здравственог центра Лесковац.
  
Након деобе здравственог ценра, Општа болница Лесковац послује као самостална здравствена установа од 01.07.2007. године.