Сектор за интернистичке гране медицине

1. Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом

Служба за интену медицину (без дерматовенерологије и онкологије)
Број запослених: 290

Интерно одељење
- 26 специјалиста интерниста
  7 субспецијалиста гастроентерологије, кардиологије, ендокринологије и реуматологије
- 1 специјалиста нуклеарне медицине
- 1 лекар опште медицине
- 2 лекара на специјализацији
- 8 медицинских сестара са вишом стручном спремом
- 80 медицинских сестара са средњом стручном спремом

Одељење дерматовенерологије
Број запоснених: 14
- 7 специјалиста дерматологије
- 1 субспецијалиста алергологије
- 7 медицинских сестара са средњом стручном спремом

Одељење онкологије
Број запослених: 24
- 1 субспецијалиста онкологијр
- 1 специјалиста интерне медицине
- 1 специјалиста пнеумофтизиологије
- 3 лекара опште медицине
- 2 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 13 медицинских сестара са средњом стручном спремом
- 1 дипломирани социолог

2. Служба за пнеумофтизиологију
Број запослених: 43
- 9 специјалиста пнеумофтизиологије
- 1 субспецијалиста пулмологије
- 1 лекар опште медицине
- 2 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 29 сестара са средњом стручном спремом
- 1 лабораторијски техничар

3. Служба за нефрологију са центром за дијализу
Број запослених: 36
- 5 специјалиста интерне медицине
- 1 субспецијалиста нефрологије
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 29 медицинских сестара са средњом стручном спремом

4. Служба за неурологију
Број запослених: 44
- 8 специјалиста неурологије
- 2 лекара на специјализацији
- 2 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 32 медицинске сестре са средњом стручном спремом

5. Служба за инфективне болести
Број запослених: 19
- 5 специјалиста инфектологије
- 1 лекар на специјализацији
- 1 сестра са вишом стручном спремом
- 12 медицинских сестара са средњом стручном спремом

Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом

Начелник:    прим др сци мед Саша Гргов
Гл. сестра: Валентина Николић

Одељење за кардиоваскуларне болести
- Одсек за кардиоваскуларне болести
- Одсек за интензивну негу-Коронарна јединица
- Одсек за интервентну кардиолошку дијагностику-Ангио сала
- Кабинет за ултразвучну и функционалну дијагностику

Одељење гастроентерологије и хепатологије
- Одсек за гастроентерологију и хепатологију
- Одсек за дијагностичку и интервентну ендоскопију
- Кабинет за ултразвучну дијагностику

Одељење ендокринологије и болести метаболизма
- Одсек за ендокринологију
- Одсек за дијабетес и болести метаболизма
- Кабинет за нуклеарну медицину

Одељење хематологије и реуматологије
- Одсек за реуматологију
- Одсек за специјалистичко-консултативну делатност

Одељење дерамтовенерологије
- Одсек за клиничку дерматовенерологију
- Кабинет за алергологију

Одељење онкологије
- Дневна болница за онкологију
- Одсек за специјалистичко-консултативну делатност

Стационарни део Службе интерне медицине се састоји из 126 болничких постеља.
7 постеља припада одељењу дерматовенерологије,
7 постеља припада одељењу онкологије и
9 постеља припада интензивној интернистичкој нези, која, по карактеристикама обољења, до сада хоспитализованих пацијената одговара коронарној јединици.
У стационарном делу интернистичке службе годишње се лечи око 4000 пацијената, око 700 пацијената у интензивној нези, савременим мониторингом праћења.

Одељење за кардиоваскуларне болести има укупмно 58 постеља и три функционалне целине.

Коронарна јединица постоји од 1980. године и међу првима је отворена у Србији. Чињеница да је њеним отварањем неколико пута смањена смртност од инфаркта и да је међу најнижим у Србији, показује значај и оправданост постојања коронарне јединице у лесковачкој болници. Тренутно ради 3 лекара.

Кардиолошко одељење има 40 постеља и велики број лечених пацијената. С обзиром на то да у Србији доминирају кардиоваскуларне болести посебно истичемо постојање свих неинванзивних кардиолошких процедура: ехокардиографски преглед срца; тест физичким оптерећењем; 24-часовни холтер електрикардиограма; мониторинг крвног притиска... На одељењу тренутно ради 6 лекара и троје је на специјализацији.

Ангио сала је круна нашег успеха. Отворена 2014. године, омогућила је да се и у малим срединама раде процедуре које су до тада биле незамисливе и да сада инванзивна кардиологија постоји и код нас, ван клиничких центара.           
До сада је урађено преко 3000 коронарографија и уграђено преко 1000 стентова, што нас чини препознатљивима на кардиолошкој мапи Србије. Тренутно у сали самостално раде два лекара, а троје је у одмаклој фази едукације. Захваљујући ентузијазму лекара и налажењем спонзора и људи добре воље, опремили смо савремено још једну болесничку собу са 5 кревета која је предвиђена за оне пацијенте код којих је урађена инванзивна процедура.

У оквиру кардиолошког одељења 2015. године је отворен и ХИСПА центар (хипертензија, превенција инфаркта и шлога), где се прате сви пацијенти са већим бројем фактора ризика у циљу превенције компликација за кардиоваскуларне болести.
ХИСПА центар је умрежен са свим центрима у Србији и земљама у окружењу.

Посебно смо поносни и истичемо нашу сарадњу са кардиолошким центрима на терцијарном нивоу, који су спремни за сваку сугестију и помоћ око наших пацијената.  

Одсек за дијагностичку и интервентну ендоскопију (раније кабинет за дигестивну ендоскопију) функционише од 1984. године и од тада је дијагностичка и интервентна дигестивна ендоскопија у убрзаном развоју.
У овом кабинету раде се следеће дијагностичке и терапијске (интервентне) ендоскопске процедуре.
  1.  Рутински ендоскопси преглед јајника, желуца и дуоденума
  2. Ригидна ректосигмоидоскопија
  3. Колоноскопија са терминалном илеоскопијом
  4. Ендоскопска инјекциона хемостаза и склеротерапија невариксин, крварећих лезија у  дигестивном тракту,
  5. Ендоскопско лигирање варикса једњака еластичним прстеновима и омчама (ендолоопинг)
  6. Различите технике ресекције полипа: класична електроресекција, ''хладна'' полипектомија омчом и форцепсом, технике мукозектомије и компликоване технике полипектомија уз примену ендолипова и клипсева
  7. Екстакција страних тела из дигестивног тракта.
Лигиранје варикса једњака мулти-бенд лигаторима отпочели смо међу првима у Србији.

Ендокринолошке болести и болести метаболизма се дијагностикују и лече на одељењу ендокринологије и болести метаболизма у оквиру кога је и кабинет за нуклеарну медицину.
Кабинет за нукларну медицину формиран је 1980. године.
У оквиру овог кабинета функционише неколико радних јединица:
1. Амуланта за штитну жлезду у којој се врши апликација јода 131 у дијагностичке и терапијске сврхе. Штитна жлезда се евалуира на гама камери 99мТц.
2. Гама камера на којој се раде следећа испитивања: сцинтиграфије скелета, мозга, јетре, слезине, бубрега, плућа, пљувачних жлезда и штитне жлезде.

Реуматолоша обоњеља се збрињавају у стационарном делу службе и у реуматолошкој амбуланти.
Хематолошка обољења се дијагностикују и лече на одељењу и у хематолошкој амбуланти.
На одељењу се врше анализе периферног размаза крви, пункције коштане сржи и спроводе мањи терапијски протоколи малигних хемопатија.

Одељење за дерматовенерологију и дневна болница за онкологију саставни су део Службе интерне медицине од 01. јула 2007. године, односно од одвајања Опште болнице Лескова од Здравственог центра . На овом одељењу годишнје се уради око 25000 специјалистичких прегледа, а од октобра месеца 2007. године у склопу одељења почео је да функционише и кабинет за алергологију.

На одељењу онкологије годишње се лечи око 1500 пацијената. У дневној болници онкологије уради се око 13000 специјалистичких прегледа и ординира око 3000 хемиотерапија.

Служба за пнеумофтизиологију

Начелник:     др Драган Јовановић, спец. пнеумофтизиологије
Гл. сестра:  Сузана Стојановић

Састав службе
- Одсек за специфична обољења плућа
- Одсек за неспецифична обољења плућа
- Дневна болница
- Кабинет за бронхолошка испитивања плућних обољења
- Кабинет за функционално испитивање плућних обољења
- Диспанзер за плућна обољења и ТБЦ
- Кабинет за функционалну дијагностику

 Служба пнеумофтизиологије формирана је 1945. године и поседује једну од најбољих картотека у Србији.
Располаже са 59 постеља, 7 припада полуинтензивној нези.

Од 1967. године на одељењу се раде бронхоскопија и фунцкионално испитивање плућа, а алерголошке пробе од пре 10-ак година.
Годишње, хоспитално се збрине око 950 пацијената. У дневној болници, лечено је око 200 пацијената. Број урађених бронхоскопија је 3900, а спирометрија 7100.

Диспанзер за плућна обољења и ТБЦ чине:
саветовалиште за астму и хроничну опструктивну болест плућа,
саветовалиште за аеросол терапију и здравствено васпитни рад,
саветовалиште за одвикавање од пушења и радиофотографија.

Хемијско-бактериолошка лабораторија, рендген кабинет и амбуланта за ургентна стања баве се рехабилитацијом плућних пацијената.

Кадровска структура
Број запослених: 40
- 9 специјалиста пнеумофтизиологије
- 1 субспецијалиста пулмологије
- 1 лабораторијски техничар
- 2 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 29 медицинских сестара са средњом стручном спремом

Служба за нефрологију са центром за дијализу

Начелник:         прим др Миомир Прокоповић, спец. интерне медицине-субспецијалиста нефролог
Гл. техничар:  Братислав Николић


Састав службе
-Одсек за хемодијализу
-Одсек за нефрологију са перитонеумском дијализом
-Одсек за специјалистичко-консултативну делатност са дневном болницом

Центар за дијализу у Лесковцу основан је 1980. године и од оснивања налазио се у оквиру Службе урологије и нефрологије. Од 01.07.2007. године постаје самостална служба-Служба нефрологије са центром за дијализу.
У Центру за дијализу спроводи се лечење терминалне бубрежне слабости интермитеннтним хемодијализама (бикарбонатне, хемодијафилтрација), као и лечење акутне бубрежне слабости.
У сарадњи са анестезиолозима обавља се пласирање привремених васкуларних приступа (централни венски југуларни/феморални катетери) за акутну хемодијализу или почетак хроничне хемодијализе.
На перитонеумској дијализи налази се 30 пацијената. Они се редовно контролишу у нефролошкој амбуланти. Амулантно, такође се врши превијање катетера, замена међукатетера и спроводи терапија препаратима еритропроетина и интравенског гвожђа.

Укупан број трансплатираних пацијената је 24. Припрема пацијената за трансплатацију скоро се у целини обавља у нашем центру. 2013. године транслаплатирано је 4 пацијента.

Служба има 7 постеља опште неге и дневну болницу са 2 постеље.

Центар за дијализу састоји се из три одвојене сале:
Део за дијализу вирусолошки негативних пацијената-83%,
део за HbsAg позитивне-5% и
део за анти HCV позитивне болеснике-12%.
Максимални капацитет је 28+2 дијализна места. Годишњи просек: око 14000 хемодијализних третмана.

Кадровска структура
Број запослених: 36
- 1 субспецијалиста нефрологије
- 4 специјалиста интерниста
- 1 лекар на специјализацији
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 29 медицинских сестара са средњом стручном спремом

Служба за неурологију

Начелник:     др Зоран Томић, спец. неурологије
Гл. сестра:  Марија Стаменковић Миљковић

Састав службе
- Одсек за општу неурологију
- Кабинет за неурофизиологију
- Одсек за специјалистичко-консултативну делатност
- Одсек за цереброваскуларна обољења

Служба неурологије одвојила се од службе неуропсохијатрије 01.07.2007. године и располаже са 42 постеље. 12 постеља припада полуинтензивној нези, 6 интензивној нези.
У јединици полуинтензивне и интензивне неге углавном се збрињавају акутни цереброваскуларни инзулти.

Кадровска структура:
Број запослених: 44
- 8 лекара специјалиста неурологије
- 2 лекара на специјализацији
- 2 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 32 медицинске сестре са средњом стручном спремом

Служба за инфективне болести

Начелник:     др Божидар Миљковић, спец. инфектологије
Гл. сестра:  Сузана Митровић

Инфектолошка служба је једна од најстаријих служби у Општој болници Лесковац.
У почетку је имала постеље у оквиру интерног одељења, а од 1951. године је функционисала у згради павиљонскот типа, где се налази и данас. У оквиру зграде налази се специјалистичка зграда за прегледе упућених болесника.
Инфектолошка служба, на подручју округа збрињава пацијенте оболеле од акутних и хроночних заразних болести, њихово праћење и превенцију даљег ширења заразних болести.

Стационарно део располаже са 25 постеља и општом негом болесника. За потребе службе активира се изолациони блок, када се јављају епидемијске болести.
Сваке године лече се инфекције код оболелих изазване вирусима и бактеријама.

У оквиру службе постоји три одсека:
- Одсек за цревне инфекције
- Одсек за капљичне инфекције
- Одсек за специјалистичко-консултативну делатност

Кадровска структура
Број запослених: 19
- 5 специјалиста инфектологије
- 1 лекар на специјализацији
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 12 медицинских сестара са средњом стручном спремом

Служба за психијатрију

Начелник:        др Горан Тојага - неуропсихијатарж
Гл. техничар: Јовица Стојичић

Служба за психијатрију Опште болнице Лесковац, 24 часа дневно, обезбеђује здравствену заштиту становништва Јабланичког округа у делу хоспиталног и специјалистичко консултативног лечења као и збрињавање акутно насталих стања душевне поремећености и неуролошку и психијатријску проблематику деце и омладине.
Пријем особа са душевним поремећајима као и пријем деце са неуролошком и психијатријском патологијом, осим преко ургентног цента, због специфичности патологије, обавља се и преко пријемне амбуланте Службе, која функционише 24 часа дневно.
Редовни пријеми обављају се преко специјалистичко-консултативних амбуланти.

Састав службе
Одељење за психозе:
- Одсек за акутне психозе и ургентна стања
- Одсек за хроничне психозе

Одељење за болести зависности, гранична стања и неурозе:
- Одсек за болести зависности
- Одсек за неурозе

Одељење дечије неуропсихијатрије:
- Одсек за дечију неурологију и неуропсихијатрију
- Кабинет за психофизичке и говорне поремећаје

Дневна болница

Постељни фонд
Број постеља: 60

Кадровска структура
Број запослених: 60
- 6 специјалиста психијатрије
- 1 субспецијалиста неурологије и психијатрије развојног доба
- 1 субспецијалиста психотерапије
- 2 лекара на специјализацији
- 3 доктора опште праксе
- 1 струковни медицински техничар са високом стручном спремом
- 3 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 34 медицинске сестре са средњом стручном спремом
- 9 здравствених сарадника
 4 социјана радника
 2 психолога
 1 социолог
 1 дефектолог
 1 специјални педагог


 

Служба за продужену негу и лечење

Начелник:     др Драган Стаменковић, спец. интерне медицине
Гл. сестра:  Горана Станојевић

Служба за продужену негу и лечење Опште болнице Лесковац налази се у Власотинцу.

Састав службе
- Одсек за геријатрију
- Одсек за палијативну негу и лечење
 
Стационар у Власотинцу је формиран 1921. године . После Првог светског рата стационар функционише као Среска болница до 1953. године. Од тада до 1963. године функционише у склопу Дома Здравља Власотинце, као стационар са 80 кревета.

Стационар садржи:
- Породилиште са 20 кревета,
- Одељење интерне медицине са 30 кревета,
- Дечије одељење са 15 кревета и
- Одељење ортопедије са 15 кревета.

01. октобра 1980. године формирана је Регионална специјална болница за акупунктуру и геријатрију са 80 постеља и као таква функционише до 1985. године. Исте године припала је Медицинском центру ''Моше Пијаде'' у Лесковцу. Тада је добила назив геријатријска служба, тада је број постеља смањен на 50.
Од 2007. године постоји као Служба за продужену негу и лечење у склопу Опште болнице Лесковац.
Служба располаже са 50 болничких постеља:
- 40 постеља Одсек геријатрије,
- 10 постеља Одсека за палијативну негу и збрињавање.

Кадровска структура
Број запослених: 26
- 3 специјалиста интерне медицине
- 1 специјалиста неурологије
- 1 специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
- 1 физиотерапеут са вишом стручном спремом
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 18 медицинских сестара са средњом стручном спремом
- 1 технички радник

Сектор за хирушке гране медицине

Директор сектора: др Предраг Ивановић, спец. опште хирургије

1. Служба за општу хирургију
Број запослених: 103
- 16 специјалиста опште хирургије
   2 примаријуса и 1 магистар
- 1 специјалиста дечије хирургије
- 1 специјалиста пластичне и реконструтивне хирургије
- 1 лекар на специјализацији
- 13 медицинских сестара са вишом стручном спремом
- 79 медицинских сестара са средњом стручном спремом

2. Служба за ортопедију и трауматологију
Број запослених: 46
- 10 специјалиста ортопедије
   1 магистар
- 4 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 32 медицинске сестре са средњом стручном спремом
- 1 физиотерапеут

3. Служба за урологију
Број запослених: 30
- 6 специјалиста урологије
- 1 лекар опште праксе
- 2 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 21 медицинска сестра са средњом стручном спремом

4. Служба за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију
Број запослених: 27
- 7 специјалиста ОРЛ
- 1 специјалиста МФХ
- 5 медицинских сестара са вишом стручном спремом
- 13 медицинских сестара са средњом стручном спремом
- 1 дефектолог са вишом стручном спремом

5. Служба за офтамологију
Број запослених: 22

- 7 специјалиста офтамологије
- 3 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 9 медицинских сестара са средњом стручном спремом
- 3 здравстевена сарадника: 2 ортоптичара и шеф кабинета за страбизам и амблиопију

Служба за општу хирургију

Начелник:        др Јовица Вучковић, спец. опште хирургије
Гл. техничар: Небојша Јовановић

Служба опште хирургије и трауматологије је једна од најстаријих служби Опште болнице Лесковац, основана је 1924. године.

Служба опште хирургије и треуматологије садржи:

1. Одељење за абдоминалну хирургију
 - Одсек за гастроинтестиналну хирургију
 - Одсек за хепатобилиопанкреатичну хирургију
 - Одсек за колоректопроктолошка обољења
 - Одсек за ендоскопску хирургију

2. Одељење за општу хирургију
 - Одсек за васкуларну хирургију
 - Одсек за општа хирушка обољења и обољења дојке
 - Одсек за дечију хирургију
- Одсек за пластичну хирургију

3. Одељење за ургентна хирушка обољења
 - Одсек за ургентна хирушка обољења и трауматологију
 - Одсек за интензивну негу
 - Одсек за рад у опеационом блоку
 - Одсек за специјалистичко-консултативну делатност

Дијапазон операционих захвата је комплетна дигестивна хирургија, изузев елективне хирургије једњака и панкреаса. Од модерних операционих захвата усвојена је техника ''безтензионих херниопластика употребом пропиленске мрежице, као и лапароскопска хирургија жучне кесе и хернија. Поред тога ради се комплетна периферна васкуларна хирургија  већ десетак година, као и дечија хирургија, а у развоју ј и пластична хирургија. Из области трауматологије успешно се збрињавају повреде грудног коша и трбуха.

На располагању су потпуно опремљене две операционе сале.

За годину дана у просеку се уради око 2.500 операционих захвата, 270 лапароскопских интервенција и око 20.000 клиничких прегледа у склопу специјалистичко-поликлиничког дела службе и пријемно-ургентног блока. За годину дана, број лечених лица у Служби опште хирургије и трауматологије је око 4.100.

Постељни фонд
Број постеља: 115
- 6 интензивних
- 66 полуинтензивних
- 43 стандардне

Кадровска структура
Број запослених: 103
- 16 специјалиста опште хирургије
  2 примаријуса, 1 магистар
- 1 специјалиста дечије хирургије
- 1 специјалиста пластичне хирургије
- 1 лекар на специјализацији
- 5 лекара опште праксе

- 14 медиинских сестара са вишом стручном спремом
- 65 медицинска сестра са средњом стручном спремом

Служба за ортопедију и трауматологију

Начелник:    др Миомир Качаревић, спец. ортопедије
Гл. сестра:  Ивана Миленковић

Састав службе
- Одсек за ортопедију
- Одсек за трауматологију
- Одсек за рад у операционом блоку и интензивној нези
- Одсек за алоартопластичну хирургију
- Одсек за специјалистичко-консултативну делатност

Служба је формирана 1960. Године.
У служби се изводе најсложенији ортопедско-трауматолошки хирушки захвати, осим хирургије кичме. Посебно је развијена хирургија кука и хирургија колена. Успешно се обављају најкомплексије операције диспластичног кука код деце и одраслих.
Посебно истичемо периацетабуларну остеотомију карлице и хирургију ацетабулофеморалног импингемента, које се не изводе ни у једној другој ортопедској кући на просторијама Блаканског полуострва.
Уградња вештачког кука и атроскопија колена представњају рутинске хирушке интервенције.

За годину дана уради се око 1.200 операција, око 700 хирушких интервенција и око 18.000 клиничких прегледа.

Постељни фонд
Број постеља 50
- 8 полуинтензивних
- 42 стандардне

Кадровска структура
Број запослених 46
- 10 специјалиста ортопедије
   1 магистар
- 4 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 32 медицинске сестре са средњом стручном спремом

Служба за урологију

Начелник:     прим др Милан Петровић, спец. урологије
Гл. сестра:  Ивана Анђелковић

Одељење урологије формирано је 25.05.1971.
Урологија је почела са радом у скромним условима хигијенског завода, са једним урологом и неколико медицинских сестара, да би временом прерасла у једно од већих и опремљенијих одељења болнице.

На уролошком одељењу годишње се уради око 370 класичних уролошких операција и око 100 трнасуретралних операција на простати и мокраћној бешици. Раде се скоро све уролошке операције, изузев радикланих.
Годишње се уради око 500 мањих интервенција и преко 700 цитоскопских прегледа.
Отпочело се са уролошким ултразвучним прегледима , а ускоро ће се почети и са биопсијама под ултразвуком и перкутаним нефростомама.
Амбулантим прегледима дневно се збрине 50-70 пацијената.

Постељни фонд
Број постеља 32
- 6 полуинтензивних
- 24 стандардне
- 2 у апартманском смештају

Кадровска структура
Број запослених 30
- 6 специјалиста урологије
- 1 лекар опште праксе
- 2 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 21 медицинска сестра са средњом стручном спремом

Уролошка служба је четири пута билка домаћин и организатор скупа најеминентнијих уролога у оквиру уролошких секција и то: 2008, 2010, 2011, 2013. године где је било присутно преко 350 уролога и лекара других специјалности и лекара опште праксе.

Служба за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

Начелник:     др Владимир Марковић, спец. oториноларингологије
Гл. сестра:  Ивана Николић

Састав службе
- Одсек за конзервативно лечење
- Одсек за рад у операционом бло9ку и интензивној нези
- Одсек за максилофацијалну хирургију
- Кабинет за ендоскопију
- Кабинет за аудиологију
- Одсек за специјалистичко-консултативну делатност

У овој служби ради се већина операционих захвата у оториноларингологији:
аденоидектомија,
тонзилектомија код деце и одраслих,
девијација назалног септума,
операције полипа носа и синуса,
операције медијалних и латералних цисти врата,
мастоидектомија,
имплантација дренажних цевчица,
отоклизе и ларингоскопије са операцијама полипа и биопсијама.

У служби оториноларингологије раде се следеће операције:
трахеотомија,
езофагоскопија (дијагностичка и интервентна-вађење страних тела),
отомикроскопија и операције тумора лица.

На одсеку за максилофацијалну хирургију раде се следећи операциони захвати:
ексцизија тумора коже лица, оралне слузокоже, пода уста, језика, горње и доње усне са примарном пластиком,
ексцизија и екскрипција свих бенигних тумора коже и слузокоже,
операције тумора пљувачне жлезде,
супраомохиоидна дисекција враста,
радикална дисекција врата,
екстирпација сијаолита из пљувачних жлезди,
пластика ороантралних комуникација и фистула,
екскрипција коштаних цисти у горњој и доњој вилици,
операционо збрињавање са остеосинтезом свих прелома костију лица и вилица,
препротетски хирушки захвати и друго.
Из домена деформитета у максилофацијалној регији, раде се само мањи операциони захвати.
У одсеку се такође лече и све инфекције дентогеног и недентогеног порекла у пределу површних и дубоких простора орофацијалног система и врата.

Годишње, у просеку се обави 700-800 операција и око 24.500 клиничких прегледа.

Служба у хоспиталном делу располазе са 24 стандардне болесничке постеље.

Кадровска структура
Број запослених: 27
- 7 специјалиста ОРЛ
- 1 специјалиста МФХ
- 5 медицинских сестара са вишом стручном спремом
- 13 медицинских сестара са средњом стручном спремом
- 1 дефектолог

Служба за офталмологију

Начелник:      др Весна Перуновић, спец. офталмологије
Гл. сестра:  Јасмина Стојковић

Састав службе

- Одсек за конзервативно лечење
- Одсек за дечију офталмологију-ортоптику и плеоптику
- Одсек за специјалистичко-консултативну делатност
- Кабинет за контактна сочива
- Кабинет за страбизам и амблиопију

Од већих офталмолошких операција на одељењу се обављају следеће:
операције глаукома,
операције катаракте са уградњом вештачких сочива,
операције на капцима.
За сада се не раде аблације ретине и керато пластике.

Годишње се уради око 700 операција и око 23.000 специјалистичких прегледа.

Служба располаже са 16 стандардних постеља.

Кадровска структура
Број запослених: 22
- 7 специјалиста офталмологије
- 3  медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 9 медицинских сестара са средњом стручном спремом
- 2 ортоптичара
- шеф кабинета за страбизам и амблиопију

Служба за анестезиологију са реанимацијом

Начелник:          др  Слободан Гавриловић
Гл. техничар:  Александар Живковић

Служба анестезиологије са реанимацијом формирана је фебруара 1983. године, почела је да ради са 3 анестезиолога и 12 анестетичара.

Састав службе
- Одсек за општу и регионалну анестезију и терапију бола
- Одсек за реанимацију

Одсек за општу и регионалну терапију бола има стручни тим за:
- лапароскопску хирургију
- урологију
- ортопедију
- ОРЛ хирургију
-  интензивну негу
- регионалну хирургију и
- гинеколошко-акушерски са перинеонатологијом.

Одсек за реанимацију има стручни тим за:
- реанимацију
- терапију бола.

Годишње се изведе око 4.500 анестезија у операционим салама. У Служби се спроводи пост оперативна терапија бола. Поред опште, изводе се и сви типови регионалне анестезије.
Реанимација се изводи током 24 часа на свим одељењима ОБ Лесковац, где постоји потреба за хитном интервенцијом и реанимацијом.
Делом се учествује у транспорту пацијената у вишу установу у сарадњ са Службом за пријем и збрињавање ургентних стања, са тенденцијом да СУМ комплетно преузме транспорт.
Постављање централних венских катетера када је потребно код одређених болести или пацијената.

1998. године са радом је почела анестезиолошка амбуланта, која се налази у главном холу Опште болнице Лесковац. Прегледи се не заказују. Годишње се просечно обави око 5500 специјалистичких прегледа.

Централна јединица интензивне неге ће ускоро почети са радом, као и амбуланта за терапију бола и отварање собе за надзор пацијената после анестезије.

Кадровска структура
Број запослених: 42
- 13 специјалиста анестезиологије
- 5 лекара на специјализацији
- 2 лекара опште праксе
- 2 медицинске сестре са вишом стручном спремом
- 20 медицинских сестара са средњом стручном спремом 

Служба за пријем и збрињавање ургентних стања

Начелник:     др Милан Стојковић, спец. ургентне медицине
Гл. сестра:  Наташа Јовчић Зорић


Састав службе
- Одсек за пријем, тријажу и анимацију
- Одсек за интензивну негу и опсервацију
- Одсек за трауматологију
- Одсек за токсикологију

Пријемно тријажна амбуланта
У ПТА обављају се дијагностички и терапетски поступци у домену ургенте медицине.
Састоји се из дела за реанимацију и дела за прегледе и интервенције који су физички одвојени.
Од дијагностичких метода најчешће се користе: ЕКГ, мониторинг, одређивање гликемије у крви итд. Терапеутски поступци су уско везани за реанимацију и лечење пацијената који су витално угрожени.
Опрема која се користи:
дефибрилатори последње генерације,
аспиратори (шински и мобилни),
ЕКГ апарати,
глукомери,
пулсни оксинометар итд.

Трауматолошка амбуланта
Служи за пријем повређених и оболелих пацијената и у њој се поред прегледа врше и мале хирушке интервенције, као и фиксације гипсем и завојем.

Стационар службе-опсервација
Овај део СУМ-а служи за:
краткотрајну хоспитализацију и смештај пацијената који су испитани али се задржавају ради даљег лечења, опсервације, реевалуације или поступка дијагностике који захтева више времена,
лечење пацијената са недефинисаном и недиференцираном патологијом која захтева ургентну дијагностику и терапију, до дефинисања стања болести,
пријем животно угрожених пацијената до стабилизације основних животних функција.
Опрема која се користи у овом делу службе:
дефибрилатори,
монитори,
аспиратори,
пулсни оксинометри итд.

Кадровска структура
Број запослених: 46
- 8 специјалиста ургентне медицине
- 5 медицинских сестара са вишом стручном спремом
- 33 медицинске сестре са средњом стручном спремом 
 

Служба за педијатрију

Начелник:     др сци мед Мирјана Миљковић, спец. педијатрије
Гл. сестра:  Ивана Крстић

Састав службе
- Одсек за полуинтензивну негу
- Одсек за гастроентерологију
- Одсек за пулмологију
- Одсек за кардиологију
- Одсек за нефролошке, ендокринолошке болести и болести метаболизма
- Одсек аз дечије болести

Поред дијагностике и лечења одговарајућих обољења, на одељењу се спроводи и здравствено просветни рад са мајкама пратиљама. Годишње се хоспитално збрине око 1.200 детета, са око 1.100 пратиља.
У специјалистичкој амбуланти, годишње се обави око 4.500 специјалистичких прегледа. Кроз дневну болницу прође око 50-оро деце.
Уради се око 300 спирометрија, 5.200 инхалација, око 400 ултразвучних прегледа абдомена, 450 симања срца ЕКГ апаратом, УЗ консултације којих буде око 570.

Што се тиче опреме, на располагању су:
инкубатор у интензивној нези,
лампа за фоторетапију,
сетови за реанимацију,
аспиратор,
електрични инхалатори,
ЕКГ апарати,
апарат за ултразвучни преглед са сондом за преглед абдомена.
Ултразвучни преглед абдомена раде два педијатра, док је један педијатар ишао на едукацију за ехо преглед срца.
Министарству здравља упућен је захтев за набавку сонде за ултразвучни преглед срца.

Постељни фонд
Укупан број постеља: 43
- 12 полуинтензивних
- 31 стандардна

Кадровска структура
Број запослених: 31
- 8 специјалиста педијатрије
- 1 лекар на специјализацији
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 21 медицинска сестра са средњом стручном спремом

Педијатри службе за педијатрију су органозовани за рад по типу дежурства.
Медицинске сестре имају сменски рад, с тога, у служби постоје кадрови који 24 часа дневно збрињавају децу овог региона.

 

Служба за гинекологију и акушерство

Начелник:     др Слађана Стојановић, спец. гинекологије и акушерства
Гл. сестра:  Александра Стојиљковић

Одељење за перинатологију
- Одсек за лечење патологије трудноће
- Одсек за порођаје
- Одсек за надзор и лечење у пуерпериуму
- Одсек за полуинтензивну негу

Одељење за гинекологију
- Одсек за испитивање и конзервативно лечење
- Одсек за гинеколошка обољења
- Одсек за оперативно лечење гинеколошких обољења
- Одсек за лечење и испитивање стерилитета
- Кабинет за пренаталну дијагностику
Одељење за неонатологију
- Одсек за интензивну негу
- Одсек за полуинтензивну неги
- Одсек за здраву новорођенчад
- Кабинет за контролну и праћење ризичне новорођенчади

Годишње се у служби лечи око 4.000 пацијенткиња на одељењу гинекологије и перинатологије и око 1.600 лица на одељењу неонатологије.
Служба располаже са две операционе сале. Годишње се обави преко 1.200 великих гонеколошких операција.
Породилиште располаже са 6 порођајних столова и три ЦТГ апарата за  перманентни мониторинг порођаја.

Постељни фонд
Број постеља: 100
- 11 интензивних
- 10 полуинтензивних
- 79 стандардних

Кадровска структура
Број запослених: 116
- 15 специјалиста гинекологије и акушерства
- 4 специјалиста педијатрије
- 1 субспецијалиста неонатологије
- 4 лекара на специјализацији
- 36 медицинских сестара са вишом стручном спремом
- 56 медицинских сестара са средњом стручном спремом

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Начелник:     др Љубица Спасић, спец. физикалне медицине и рехабилитације
Гл. сестра:  Љубинка Стаменковић

Састав службе
- Одсек за продужено лечење и рехабилитацију
- Одсек за радну рехабилитацију
- Одсек за амбулантну рехабилитацију
- Кабинет за Електродијагностику и електростимулацију

Служба је конципирана за пружање следећих услуга:
- дијагностика и профилакса у свим фазама одрњђених болести и оцену преостале радне способности
- спровођење поликлиничке, хоспиталне, специјалистичко-консултативне рехабилитације, као и класичне електродијагностике
- спровођење кинезитерапије, механотерапије, електротерапије, термотерапије, фототерапије, ласеротерапије, магнетотерапије и др.
Из техничких разлога, неколико година уназад, базен и када за хидротеарапију су вам употребе.
У терапији се користе и одговарајући медикаменти у различитим видовима апликације.

Годишње се у служби лечи око 500 пацијената, обави се око 15.000 специјалистичких прегледа и пружи се око 180.000 рехабилитациони9х услуга.

Постељни фонд
Број постеља: 20

Кадровска структура
Број запослених: 36
- 7 специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
- 1 специјалиста физикалне медицине и дечије физијатрије
- 1 специјалиста физикалне медицине и реуматологије
- 14 физиотерапеута са вишом стручном спремом
- 3 физиотерапеута са средњом стручном спремом
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 10 медицинских сестара са средљом стручном спремом

Служба за радиолошку дијагностику

Начелник:         др Миодраг Јанковић, спец. радиологије
Гл. техничар:  Љубиша Димитријевић

Служба радиологије је радна јединица у саставу Опште болнице Лесковац и пружа услуге стационарним и пацијентима из Службе за пријем ургентних стања. Смештена је у наменским просторијама у згради болнице.

Организација рада је спроведена у стручним тимовима:
- Стручни тим опште радиодијагностике
- Стручни тим константе радиодојагностике
- Стручни тим ЕХО томографије
- Стручни тим компијутеризоване томографије
- Стручни тим колор доплер сонографије
- Стручни тим кабинета за мамографију

Стручни тим опште радиодијагностике бави се клиничком радиодијагностиком и врши све врсте радиолошких прегледа и снимања у болници за стационарне и пацијенте из ургентног блока.
Стручни тим контрастне радиодијагностике обавља све врсте радиолошких прегледа и снимања уз примену контрасних средстава.
Стручни тим ЕХО томографије врши прегледе свих пацијената стационарних у болници и пацијената из ургентног блока.
Стручни тим компјутеризоване томографије обавља све врсте прегледа пацијената стандардним и контрасним методама.
Стручни тим колор доплер сонографије обавља прегледе крвних судова врата и ногу.

Служба радиологије је у функцији 24 часа дневно и непрекидно пружа велики број дијагностичких услуга а нарочитопацијентима из СУМ-а. У њој у току поподнева и ноћи пацијенти могу бити комплетно обрађени (ЦТ, ЕХО, сонографија, конвенционална радиологија, контранстне дијагностичке методе, колор доплер).

Посебно треба нагласити да се ови прегледи у току ноћи и поподнева не могу урадити ни на једном другом месту и да ова Служба збрињава пацијенте из целог Јабланичког региона.

1. У Служби се непрекидно одвијају ултразвучни прегледи:
пацијената из ургентног блока,
пацијената са одељења,
онколошких пацијената (абдомена, врата, дојки).
Ултразвучни прегледи штитне жлезде, дојке и меких ткива се одвијају свакодневно у термину од 13 часова уз претходно заказивање.
Број ових прегледа на месечном нивоу је око 2.000.
2. Колор доплер сонографија крвних судова врата и ногу сваког преподнева и за хитне случајеве 21ч. Месечни број пацијената око 300.
3. Компјутеризована томографија се ради сваког преподнева уз претходно заказивање као и за све хитне случајеве из ургентног центра. Број ових прегледа на месечном нивоу је око 450-500.
4. Контрастна снимања уротракта, поред стационарних пацијената, прима се по једна странка, јер се у Јабланичком округу ова метода не ради на било којем другом месту. Месечно око 100 пацијената.
Врше се прегледи танког, дебелог црева и гастродуоденума-ХСГ на најновијем апарату кога нема ни на једном другом месту у Јабланичком округу.
5. Нативна радиологија, број урађених графија на месечном нивоу око 4.000.
6. Мамографски кабинет формиран је 2011. године.Урађено је 1092 прегледа дојки.
На годишњем нивоу се уради око 500 прегледа, са тенденцијом раста јер је уведен скрининг рака дојке.
Служба је у потпуности осавремењена тако да уводимо и интервентну радиолошку методу-артериографија, као и МСЦТ ангиографију. Месечно кроз службу прође око 4.000 пацијената и уради се око 7.000 прегледа.

Кадровска структура
Број запослених: 36
- 10 специјалиста радиологије
- 1 лекар на специјализацији
- 10 радиолошких техничара са вишом стручном спремом
- 12 радиолошких техничара са средњом стручном спремом
- 3 медицинске сестре са средњом стручном спремом 

Служба за лабораторијску дијагностику

Начелник:         мр Весна Зејак, фармацеут специјалиста медицинске биохемије
Гл. техничар:  Мирослав Ристић

Састав службе
- Одсек за општу биохемију
- Одсек за специјалну биохемију
- Одсек за лабораторијску хематологију
-  Одсек за клиничку хемију

Клиничко биохемијска лабораторија смештена је у приземљу болнице, у просторијама наменски пројектованим и изграђеним седамдесетих година прошлог века. Годишње се уради око милион и по различитих анализа: биохемијских, хематолошких, имунохемијских (хормоне и антитела штитне жлезде, паратхормон, туморски маркер, тропонин), анализа урина, ликвора и пунктата.

Опрема
- Биохемијски анализатори: Olympus AU640 i AU480
- Хематолошки анализатори: Advia 120, Beckman coulter ACT DIFF, Nikhon Kohden
- Апарат за одређивање ацидо-базног статуса: Gem Premier IL
- Имунохемијски анализатор: ACCESS 2
- Апарат за мерење седиментације еритроцита: Roler 20
- Апарат за анализу урина
- Спектрофотометар са проточном киветом, бинокуларни микроскоп, аналитичка и техничка вага,
центрифуге.

Кадровска структура
Број запослених: 36
- 2 специјалиста медицинске биохемије
- 2 фармацеута специјалиста медицинске биохемије
- 3 специјалиста клиничке биохемије
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 6 фармацеутских техничара
- 22 лабораторијска техничара

Служба за патолошко-анатомску дијагностику

Начелник:          др Горан Станојевић, спец. патолошке анатомије
Гл. техничар:  Ђорђе Милошевић

Служба патолошко-анатомске дијагностике бави се општом клиничком патологијом. У раду се примењују класичне методе обраде ткива и рутинска ХЕ техника бојења и дијагностике. Уводе се и нове хистохемијске методе прегледа узорака.
Годишње се просечно обави око 40.000 патолошких и цитолошких анализа, уради се око 20 клиничких и 25 судских обдукција.

Од опреме, на располагању је 5 модерних светлосних микроскопа, од којих је један са широким могућностима: апликација допунских елемената, укључујући и видео камеру. У задњих пар година Служба је опремљена ткивним процесором за фиксацију и обраду материјала, модерним апаратом за биопсију екс  темпоре, поред линеарног набављено је још два ротациона микротом за сечење препарата.

Кадровска структура
Број запослених: 14
- 4 специјалиста па патолошке анатомије
  1 магистар
- 1 доктор опште праксе
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 8 медицинских сестара са средњом стручном спремом

Служба за трансфузију крви

Начелник:     др Ана Профировић, спец. трансфузиологије
Гл. сестра:  Микица Здравковић


Служба за трансфузију крви Лесковац  постоји од 1953. године. Бави се прикупљањем крви у просторијама Службе и на терену на подручју целог Јабланичког округа. У склопу службе се поед ових активности обављају и лабораторијска испитивања из домена трансфузионе медицине уз строго поштовање законских одредби и стандардних оперативних процедура
Рад се обавља у два одсека и пет лабораторија.

Одсеци
- Одсек за клиничку трансфузиологију
- Одсек за колекцију и конзервацију крви и васпитно-мотивациони рад

У оквиру службе ради амбуланта за коагулацију и хемостазу, са лабораторијом, где се раде сви скрининг тестови коагулације (време крварења, време коагулације, протромбинско време, аПТТ, Хавелов тест, Д-димер). Контролишу се пацијенти који су на оралној антикоагулантној терапији, укључујући њихово пре и постоперационо праћење. У плану је увођење нових анализа, као што је одређивање појединачних фактора протромбинског комплекса.
Планира се да се у амбуланти за коагулацију и хемостазу, осим основних, раде и специфични тестови коагулације уз помоћ полуаутоматског апарата за коагулацију крви АЦЛ 7.000.

Лабораторије
- Лабораторија за пренаталну заштиту, контрола трудница и породиља (крвно-групна припадност, АБО и Рх систем, фенотип, скрининг, идентификација и титар антитела, коагулациони скрининг, детекција маркераза ХПВ инфекције и сифилиса).  
- Лабораторија у којој се обавља контрола даваоца крви и остале популације на ХбсАг, анто ХЦВ, анти ХИВ и ТПХА и сифилис.
- Лабораторија за клиничку трансфузиологију у којој се обављају консултативни прегледи, терапијске процедуре (аутологна колекција крви, мануелна цита и плазма фереза) и имуно хематолошке процедуре.
- Лабораторија за припрему и дистрибуцију крви у којој се обавља припрема компонената од крви, деплазматисана крв, ресуспендовани еритроцити, филтрирани тромбоцити из ПРП-а, ЗСП, плазма за стабилне продукте.
- Лабораторија за коагулацију и хемостазу са амбулантом за контролу пацијената на ОАТ (ПТ; ПТТ, Д-димер, време крварења, тромботест из капиларне крви, ФБIII).
Служба се бави прикупљањем крви  на терену и број давалаца  крви је на нивоу Републике Србије око 4% од укупног броја становника Јабланичког округа.

Кадровска структура
Број запослених: 21
- 4 специјалиста трансфузиологије
- 1 лекар на специјализацији
- 1 медицинска сестра са вишом стручном спремом
- 8 медицинских сестара са средњом стручном спремом
- 4 лабораторијска техничара
- 1 пропагатор
- 2 помоћни радник

Служба за социјалну медицину са статистиком и информатиком

Начелник: др Сања Станковић, субспец. медицинске информатике

Одсеци
- Одсек за социјалну медицину и медицинску стстистику
- Одсек за превенцију и контролу болничких инфекција и санитарни надзор

Служба је формирана са осамостаљивањем Опште болнице Лесковац 01.07.2007.

Ова служба прати и проучава опште и популационе податке подручја које покрива Општа болница. Обрађује и проучава показатеље за оцену здравственог стања становништва. Прати и проучава стање организације и рада осталих служби болнице и предлагање мера за повећање ефикасности, ефективности и квалитета рада истих. Израда анализа из појединих области делатности установе и предлагање мера за решавање одређеног здравственог проблема. Прати и проучава начин финансирања здравстеве установе. Учешће у спровођењу интерног надзора над стручним радом по областима здравствене заштите. Координира и прати рад на изради планова и прогарама Опште болнице. Прати и анализира показатеље квалитета рада појединих служби и болнице у целини. Учествује у припреми и изради предлога мера здравствене заштите на подручју болнице,  у организацији здравствене делатности, повећању ефикасности деловања здравствених служби уз рационалније трошење средстава, а све то у сарадњи са осталим службама установе, стручном службом Завода за јавно здравље. Ради анализе и друге извештаје за потребе установе.
Саставни део службе је болнички информациони систем са завидном базом података који евидентира пацијенте лечене у стационару и амбулантама и уједно прати пословање болнице.

Служба за правне и економско-финансијске послове

Начелник: дипл економиста Зорица Тасић Стојановић

Одељење за правне послове
- Одсек за опште и кадровске послове
- Одсек за правне послове

Одељење за економско-финансијске и планско-аналитичке послове
- Одсек за финансијску оперативу
- Одсек за књиговодство
- Одсек за обрачун зараде
- Одсек за набавку
- Одсек за фактурисаље здравствених услуга

Служба за техничке и друге послове

Начелник: дипл. инг. Горан Синадиновић

- Одсек за одржавање опреме
- Одсек за одржавање објеката
- Одсек за исхрану болесника
- Одсек за прање и одржавање веша
- Одсек за одржавање хигијене
- Одсек за грејање
- Одсек за медицински и услужни транспорт
- Одсек за обезбеђење и противпожарну заштиту

Болничка апотека

Начелник:   Гордана Калијадис, магистар фармације
Гл.сестра: Катарина Стаменковић