Поштовани пацијенти, колеге, пријатељи,
 
 
            Желим Вам добродошлицу на званични сајт Опште болнице Лесковац, помоћу којег Вам пружамо констатни увид у све информације о нашој установи.
Овим путем бих желео да Вас, укратко, упознам са радом Опште болнице Лесковац.

            Од формирања покретне војне болнице 1878.  до данашњег дана, трудимо се да развијамо и побољшавамо наш рад, пратимо нове технологије у медицини, усавршавамо наше запослене, а све у циљу пружања високо квалитетне здравствене услуге  свим категоријама становништвa.
           Општа болница Лесковац je установа секундарне здравствене заштите, основана за подручје Јабланичког округа,  једна је од највећих и најзначајнијих општих болница у Србији и њена делатност обухвата:
  ·пријем и збрињавање хитних стања;
  ·специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност из области: интерне медицине,     пнеумофтизиологије, неурологије, инфективних и кожних болести, онкологије, опште хирургије, дечје хирургије, пластичне и реконструктивне хирургије, васкуларне хирургије, ортопедије са трауматологијом, урологије, оториноларингологије, максилофацијалне хирургије, офталмологије, педијатрије, гинекологије и акушерства и психијатрије;

  ·дијагностику и терапијски третман у току дневног рада и у оквиру дневне болнице;
  ·физикалну медицину и рехабилитацију;
  ·анестезиологију са реанимацијом;
  ·лабораторијску, радиолошку, патолошко-анатомску и другу дијагностику;
  ·снабдевање крвљу и крвним продуктима;
  ·фармацеутску здравствену делатност преко болничке апотеке;
  ·продужену болничку негу;
  ·санитетски превоз;
  ·друге послове у складу са законом.

           Такође,у оквиру своје делатности болница организује и спроводи:
  ·мере сталног унапређења квалитета здравствене заштите и мере контроле стручног рада;
  ·обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених,
  ·унапређење организације рада и ефикасност пословања;
  ·спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите;
  ·организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика;
  ·организује, односно обезбеђује мере за одлагање и уништавање медицинског отпада, у складу са законом.

 
           Циљ нам је да постанемо једна од водећих установа секундарне здравствене заштите у Србији и да нашим пацијентима и свим посетиоцима пружимо најбољу могућу услугу у оквиру наших могућности.
 
     Што се тиче додатних питања, информација и свега потребног, стојимо Вам на распологању, јер наша највећа жеља је да се у нашој установи осећате збринуто и сигурно и да је напустите задовољни.
 
Хвала на поверењу!

 

С' поштовањем,
ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
др Небојша Димитријевић