Мисија

Општа болница Лесковац је установа секундарног нивоа здравствене заштите која пружа високо квалитетне здравствене услуге, кроз примену савремених дијагностичко – терапеутских процедура и метода лечења. Темељ свих активности је успостављење виших стандарда кроз едукацију кадрова, унапредјење квалитета рада и уводјење нових метода и технологија.

 

Визија

Стручност, ефикасност, стални напредак, колегијалност и поштовање у процесу лечења и неге пацијента. Улога лидера међу одговарајућим здравственим установама у Србији.