Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец ЈУЛ 2019. године.


Понедељак, среда, четвртак, петак од 07h до 14:30h.
Уторак од 07h до 20h.


ПОНЕДЕЉАК
08:00 -11:00

др Владимир Цолић (218) - не ради 01.07. и 08.07.
др Миодраг Миладиновић (219)

11:00 - 14:00

др Томислав Тасић (225)
др Сузана Милутиновић (224) - не ради 01.07. и 08.07.

УТОРАК
08:00 - 11:00


др Саша Гргов (225)
др Александар Станковић (ХИСПА)
др Драган Стојановић (217) - среда Грделица, Годишњи одмор од 19.07. до 31.07.
др Бобан Цветковић (221)

11:00 -14:00 

др Снежана Стојановић (218) - не ради 16.07. и 23.07.
др Гордана Младеновић - Марковић (224)

02.07.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
09.07.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
16.07.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
23.07.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
30.07.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић

СРЕДА 
08:00 -11:00


др Небојша Красић (218)
др Габријела Стојковић (219)

11:00 - 14:00

др Маја Јовић (225) - не ради 24.07. и 31.07.
др Оливера Божић (224) - не ради 17.07. и 24.07.

ЧЕТВРТАК
08:00 - 11:00


др Миомир Стојановић (225) - не ради 11.07. и 18.07.
др Никола Кулић (224) - не ради 25.07.

11:00 - 14:00

др Ивица Николић (218) - не ради 04.07.
др Горан Стојиљковић (219)

ПЕТАК
08:00 - 11:00


др Динка Деспотовић (225)
др Дејан Ђокић (218) - не ради 06.07. и 13.07.

11:00 - 14:00

др Милан Живковић (218)
др Евица Симоновић (217) - не ради 19.07. и 26.07.

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

ЈУЛ  2019.

03.07.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
05.07.2019.  др Весна Милосављевић
08.07.2019.  др Сунчица Младенов
09.07.2019.  др Весна Миљковић
10.07.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
11.07.2019.  др Радивоје Стајић
12.07.2019.  др Весна Милосављевић
15. и 29.07.2019.  др Драган Јовановић
22.07.2019.  др Сунчица Младенов
23.07.2019.  др Весна Миљковић
25.07.2019.  др Радивоје Стајић
 
Сваког радног дана у АТД-у раде:
др Драган Рашић

др Драгана Стефановић
др Дивна Маринковић

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

ЈУЛ 2019.

01.07.2019.  др С. Станковић
02.07.2019.  др С. Стојановић
03.07.2019.  др М. Прокоповић
04.07.2019.  др С. Давинић
05.07.2019.  др М. Соколовић
08.07.2019.  др С. Станковић
09.07.2019.  др С. Стојановић
10.07.2019.  др М. Прокоповић
11.07.2019.  др М. Прокоповић
12.07.2019.  др М. Соколовић
15.07.2019.  др С. Станковић
16.07.2019.  др С. Стојановић
17.07.2019.  др М. Прокоповић
18.07.2019.  др С. Давинић
19.07.2019.  др С. Стојановић
22.07.2019.  др С. Станковић
23.07.2019.  др С. Стојановић
24.07.2019.  др М. Прокоповић
25.07.2019.  др С. Станковић
26.07.2019.  др С. Стојановић
29.07.2019.  др С. Станковић
30.07.2019.  др С. Стојановић
31.07.2019.  др М. Прокоповић
 
ДЗ Вучје

09.07.2019. др М. Соколовић
23.07.2019. др С. Давинић

Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

ЈУЛ 2019.

Понедељак  др Зоран Томић (Слободни дани од 01.07. до 04.07.; Годишњи одмор од 17.07. до 31.07.)

 др Олгица Димитријевић (Годишњи одмор од 01.07. до 22.07.)
 Уторак  
 др Ненад Здравковић (Плаћено одсуство од 01.07. до 03.07.; Годишњи одмор од 08.07. до краја месеца)
 
 Среда  др Дејана Милојковић (Годишњи одмор од 08.07. до 23.07.)

 др Владан Маринковић (Слободни дани од 01.07. до 03.07.)
 Четвртак  др Владан Симоновић (Годишњи одмор од 12.07. до 29.07.)
 Петак
 др Сунчица Митровић

 др Милена Ковић
 

Радно време у амбуланти преподне зависи од броја пацијената.
Амбуланта за когнитивне поремећаје ради четвртком од 11 часова.
Амбуланта за полинеуропатије ради петком од 11 часова.
Првих прегледа дневно је 8, а преглед траје 20 мин.
Време трајања другог прегледа, тј контроле је 15 мин.

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести


ЈУЛ 2019.

01.07.2019.  др Божидар Миљковић
02.07.2019.  др Душанка Живковић
03.07.2019.  др Божидар Миљковић
04.07.2019.  др Душанка Живковић
05.07.2019.  др Божидар Миљковић
08.07.2019.  др Божидар Миљковић
09.07.2019.  др Душанка Живковић
10.07.2019.  др Божидар Миљковић
11.07.2019.  др Душанка Живковић
12.07.2019.  др Божидар Миљковић
15.07.2019.  др Властимир Ђокић
16.07.2019.  др Душанка Живковић
17.07.2019.  др Властимир Ђокић
18.07.2019.  др Божидар Миљковић
19.07.2019.  др Душанка Живковић
22.07.2019.  др Божидар Миљковић
23.07.2019.  др Властимир Ђокић
24.07.2019.  др Божидар Миљковић
25.07.2019.  др Властимир Ђокић
26.07.2019.  др Божидар Миљковић
29.07.2019.  др Божидар Миљковић
30.07.2019.  др Властимир Ђокић
31.07.2019.  др Божидар Миљковић

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

ЈУЛ 2019.

01.07.2019.  прим др Н. Златановић
02.07.2019.  др Д. Крстић
03.07.2019.  др А. Цакић
04.07.2019.  др М. Димитријевић
05.07.2019.  др Ј. Вучковић
08.07.2019.  др А. Стојановић
11.07.2019.  др Д. Станковић
15.07.2019.  др Н. Миљковић
16.07.2019.  др А. Стојановић
22.07.2019.  др П. Ивановић
23.07.2019.  прим др Н. Златановић
26.07.2019.  прим др М. Стојановић
 др И. Димитријевић
29.07.2019.  др Д. Крстић
30.07.2019.  др Д. Станковић
31.07.2019.  др Н. Стевановић
   
   
   
   
   
   

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

ЈУЛ 2019.
Радно време 8:00 – 12:30 часова


 

Понедељак

 др З.Кнежевић - Годишњи одмор од 01.07. до 12.07.

 др М.Качаревић
 Уторак  др Б.Јовановић - Годишњи одмор од 10.07. до 31.07.

 др З.Тодоровић
 Среда  др Г. Стојиљковић
 Четвртак  др С. Стаменковић - Годишњи одмор од 01.07. до 05.07. и од 22.07. до 31.07.
 др С. Николић
Петак  др З.Анђелковић

  др А.Рангелов
 

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

ЈУЛ 2019.

01.07.2019.  др Славољуб Младеновић
02.07.2019.  др Горан Луковић
03.07.2019.  др Небојша Прокоповић
04.07.2019.  др Милан Петровић
05.07.2019.  др Иван Стојановић
08.07.2019.  др Славољуб Младеновић
09.07.2019.  др Горан Луковић
10.07.2019.  др Милан Петровић
11.07.2019.  др Небојша Прокоповић
12.07.2019.  др Драган Јовановић
15.07.2019.  др Иван Стојановић
16. и 26.07.2019.  др Небојша Прокоповић
17.07.2019.  др Драган Јовановић
18.07.2019.  др Горан Луковић
19.07.2019.  др Славоуљуб Младеновић
22. и 29.07.2019.  др Милан Петровић
23. и 30.07.2019.  др Драган Јовановић
24.07.2019.  др Славољуб Младеновић
25.07.2019.  др Горан Луковић
31.07.2019.  др Небојша Прокоповић

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

ЈУЛ 2019.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова


01.07.2019.  др Слободанка Гудељевић
02.07.2019.  др Милоје Стојановић
03.07.2019.  др Ђокица Костић
04.07.2019.  др Владимир Марковић
05.07.2019.  др Милоје Стојановић
08.07.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
09.07.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
10.07.2019.  др Ђокица Костић
11.07.2019.  др Владимир Марковић
12.07.2019.  др Ђокица Костић
15.07.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
16.07.2019.  др Горица Стојановић
17.07.2019.  др Слободанка Гудељевић
18.07.2019.  др Горица Стојановић
19.07.2019.  др Соња Стаменковић
22.07.2019.  др Слободанка Гудељевић
23.07.2019.  др Горица Стојановић
24.07.2019.  др Милоје Стојановић
25.07.2019.  др Слободанка Гудељевић
26.07.2019.  др Милоје Стојановић
29.07.2019.  др Слободанка Гудељевић
30.07.2019.  др Горица Стојановић
31.07.2019.  др Ђокица Костић

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h - ЈУЛ 2019.

ПОНЕДЕЉАК

др Д. Кулић - ради 01,08,15,22,29.07.2019.
др Ј. Лазаревић - ради 15,22,29.07.2019.
др Д. Миљковић

УТОРАК

др В. Перуновић - ради 02,09,16,23,30.07.2019.
др Ј. Лазаревић - ради 02,09,16,23,30.07.2019.
др Д. Миљковић


СРЕДА

др Ј. Лазаревић - ради 03. и 10.07.2019.
др Д.Миљковић
др Д.Кулић - ради 03,10,17,24,31.07.2019.
др Н. Јелић-Илић - ради 17,24,31.07.2019.

ЧЕТВРТАК

др В. Перуновић - ради 04,11,18,25.07.2019.
др Ј. Лазаревић - ради 04,11,18,25.07.2019.
др Д. Миљковић

ПЕТАК

др Ј.Лазаревић - ради 05,12,19,26.07.2019.
др Д.Миљковић

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09 до 12h.

ПОНЕДЕЉАК - др Весна Перуновић - ради 01,08,15,22,29.07.2019.
ПЕТАК - др Д. Кулић - ради 05,12,19,26.07.2019.

Рад у кабинету за страбизам од 09 до 12h.

ЧЕТВРТАК - др Н.Јелић - Илић - ради 18.07. и 25.07.2019.

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

ЈУЛ  2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Светлана Јовановић (од 10h)

01.07.2019.; 02.07.2019.; 24.07.2019.;  26.07.2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Радосава Петровић (од 10h)

09.07.2019.; 19.07.2019.; 24.07.2019.; 25.07.2019.

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Ивана Јанковић (od 11h)

04.07.2019.; 09.07.2019.; 16.07.2019.; 17.07.2019.; 18.07.2019.; 31.07.2019.

ЕНДОКРИНОЛОШКА АМБУЛАНТА И ЕХО КАБИНЕТ: др сци мед прим др Мирјана Миљковић (од 10h)

05.07.2019.; 12.07.2019.; 22.07.2019.; 23.07.2019.

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

ЈУЛ 2019.

01.07.2019.  др Томислав Пешић
02.07.2019.  др Горан Ристић
03.07.2019.  др Никола Крстић
04.07.2019.  др Дејан Николић
05.07.2019.  др Ивана Николић
08.07.2019.  др Светлана Миленковић
09.07.2019.  др Сузана Цветковић
10.07.2019.  др Предраг Станковић
11.07.2019.  др Војислав Поповић
12.07.2019.  др Славица Савић
15.07.2019.  др Томислав Пешић
16.07.2019.  др Нада Пејчић
17.07.2019.  др Војислав Поповић
18.07.2019.  др Сузана Цветковић
19.07.2019.  др Дејан Николић
22.07.2019.  др Предраг Станковић
23.07.2019.  др Ивана Николић
24.07.2019.  др Славица Савић
25.07.2019.  др Никола Крстић
26.07.2019.  др Слободан Гавриловић
29.07.2019.  др Дејан Николић
30.07.2019.  др Нада Пејчић
31.07.2019.  др Војислав Поповић
 

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

ЈУЛ 2019.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
др
Саша Цветковић
Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     1 1 1
др Љубинка Сретић Го Го Го По По     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     Го Го Го
др Љубица Станишић 1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     1 1 1
др
Сања
Тошковић
2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     2 2 2
др Наталија Божић С   П   Е   Ц   И   Ј   А   Л   И   З   А   Ц   И   Ј   А    
др Војислав Митровић 1 1 1 1 1     Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     1 1 1 1 1     1 1

1

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

JУЛ 2019.

Прва смена: 08-13 часова
ПЕРИОД
01.07.- 07.07.
 
 08.07.- 12.07. 15.07.- 19.07. 22.07.- 26.07. 29.07.- 02.08.
ПОНЕДЕЉАК др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
прим др Секула Митић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
др Дубравка Стојановић
УТОРАК прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
СРЕДА др Зоран Миловановић
др Дубравка стојановић
др Зоран Миловановић
др Дубравка Стојановић
прим др Горан Живковић
др Дубравка Стојановић
прим др Горан Живковић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић
ЧЕТВРТАК др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
др Дубравка Стојановић
ПЕТАК прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Горан Живковић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић

Друга смена: 14-16 часова

ПЕРИОД
 
01.07.- 05.07. 08.07.- 12.07. 15.07.- 19.07. 22.07.- 26.07. 29.07.- 02.07.
ПОНЕДЕЉАК др Зоран Миловановић др Зоран Миловановић др Дубравка Стојановић прим др Горан Живковић прим др Горан Живковић
УТОРАК др Дубравка Стојановић др Дубравка Стојановић др Дубравка Стојановић др Дубравка Стојановић др Дубравка Стојановић
СРЕДА др Јула Митић др Јула Митић др Јула Митић др Јула Митић прим др Секула Митић
ЧЕТВРТАК прим др Секула Митић прим др Секула Митић прим др Секула Митић прим др Секула Митић прим др Драган Сапунџић
ПЕТАК др Јула Митић прим др Секула Митић прим др Горан Живковић др Дубравка Стојановић прим др Секула Митић

 

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

ЈУЛ 2019.

  др Јелка Нинковић др Јелена Мишић др Мирјана Ранчић Мр сци мед Татјана Јовановић др Горан Тојага др Драган Ђорђевић др Марина Димитријевић др Милан Трајковић
 ПОНЕДЕЉАК       09 - 11h   09 - 11h 11 - 13h 09 - 11h
 УТОРАК 09 - 11h   09 - 11h 09 - 11h 11 - 13h      
СРЕДА   09 - 11h 09 - 11h 09 - 11h     11 - 13h  
ЧЕТВРТАК 09 - 11h     09 - 11h   09 - 11h   09 - 11h
ПЕТАК   11 - 13h   09 - 11h 09 - 11h      

ГОДИШЊИ ОДМОРИ: 
др Јелка Нинковић од 01.07. до 22.07.
др Милан Трајковић од 01.07. до 22.07.
др Марина Димитријевић од 22.07. до 01.08.
др Татјана Јовановић од 19.07. до 01.08.

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 ЈУЛ 2019.

 
         
 Прва смена
Од 9 до 13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
  др Весна Јовановић -
Годишњи одмор од 15.07. до 31.07.
  др Нинослав Гирић
 
  др Срђан Матић

  др Бранимир Раденковић
 Уторак  
  др Љубица Спасић

 
  др Срђан Матић

 
 др Весна Јовановић - Годишњи одмор од 15.07. до 31.07.
 Среда  
  др Јасна Љубић
- Годишњи одмор од 08.07. до 23.07.
 
  др Љиљана Илић-Јовић - Годишњи одмор од 11.07. до 26.07.
  др Бојана Пешић 
 Четвртак  
  др Бојана Пешић

 
  др Љубица Спасић

 
  др Јасна Љубић - Годишњи одмор од 08.07. до 23.07.
 
  др Љиљана Илић-Јовић - Годишњи одмор од 11.07. до 26.07.
 Петак   др Бранимир Раденковић

  др Нинослав Гирић
  др Љубица Спасић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

ЈУЛ 2019

03.07.2019.  др Славољуб Митов
10.07.2019.  др Славољуб Митов
12.07.2019.  др Драган Стаменковић
17.07.2019.  др Славољуб Митов
19.07.2019.  др Драган Стаменковић
24.07.2019.  др Славољуб Митов
26.07.2019.  др Драган Стаменковић
31.07.2019.  др Славољуб Митов