Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец МАРТ 2019. године.


Понедељак, среда, четвртак, петак од 07h до 14:30h.
Уторак од 07h до 20h.


ПОНЕДЕЉАК
08:00 -11:00

др Владимир Цолић (218)
др Миодраг Миладиновић (219)

11:00 - 14:00

др Томислав Тасић (225)
др Сузана Милутиновић (224) - не ради 11.03.

УТОРАК
08:00 - 11:00


др Саша Гргов (225)
др Александар Станковић (ХИСПА)
др Драган Стојановић (217) - ради цео месец, осим среде - Грделица
др Бобан Цветковић (221) - ради цео месец

11:00 -14:00 

др Снежана Стојановић (218)
др Гордана Младеновић - Марковић (224)

05.03.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
12.03.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
19.03.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
26.03.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић

СРЕДА 
08:00 -11:00


др Небојша Красић (218)
др Габријела Стојковић (219)

11:00 - 14:00

др Маја Јовић (225)
др Оливера Божић (224)

ЧЕТВРТАК
08:00 - 11:00


др Миомир Стојановић (225)
др Никола Кулић (224)

11:00 - 14:00

др Ивица Николић (218)
др Горан Стојиљковић (219) не ради 07.03. и 14.03.

ПЕТАК
08:00 - 11:00


др Динка Деспотовић (225)
др Дејан Ђокић (218)

11:00 - 14:00

др Милан Живковић (218)
др Евица Симоновић (217)

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

МАРТ  2019.

05.03.2019.  др Весна Миљковић
06.03.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
08.03.2019.  др Весна Милосављевић
11.03.2019.  др Драган Јовановић
 др Суница Младенов
13.03.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
14.03.2019.  др Радивоје Стајић
19.03.2019.  др Весна Миљковић
22.03.2019.  др Весна Милосављевић
25.03.2019.   др Драган Јовановић
  др Сунчица Младенов
28.03.2019.  др Радивоје Стајић
   
 
др Драган Рашић
др Драгана Стефановић
др Дивна Маринковић - раде сваког радног дана у АТД-у.

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

МАРТ 2019.

01.03.2019.  др М. Соколовић
04.03.2019.  др С. Станковић
05.03.2019.  др С. Стојановић
06.03.2019.  др М. Прокоповић
07.03.2019.  др С. Давинић
08.03.2019.  др М. Соколовић
11.03.2019.  др С. Станковић
12.03.2019.  др С. Стојановић
13.03.2019.  др М. Прокоповић
14.03.2019.  др С. Давинић
15.03.2019.  др М. Соколовић
18.03.2019.  др С. Станковић
19.03.2019.  др М. Соколовић
20.03.2019.  др М. Прокоповић
21.03.2019.  др М. Прокоповић
22.03.2019.  др М. Соколовић
25.03.2019.  др С. Станковић
26.03.2019.  др С. Стојановић
27.03.2019.  др С. Давинић
28.03.2019.  др М. Соколовић
29.03.2019.  др М. Соколовић
   
   
 
ДЗ Вучје

05.03.2019. др М. Соколовић
19.03.2019. др С. Стојановић

Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

МАРТ 2019.

Понедељак  др Зоран Томић

 др Олгица Димитријевић
 Уторак  
 др Ненад Здравковић
 
 Среда  др Дејана Милојковић

 др Владан Маринковић - Годишњи одмор од 15.03.19. до краја месеца.
 Четвртак  др Владан Симоновић
 Петак
 др Сунчица Митровић
 

Радно време у амбуланти преподне зависи од броја пацијената.
Амбуланта за когнитивне поремећаје ради четвртком од 11 часова.
Амбуланта за полинеуропатије ради петком од 11 часова.
Првих прегледа дневно је 8, а преглед траје 20 мин.
Време трајања другог прегледа, тј контроле је 15 мин.

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести


МАРТ 2019.

01.03.2019.  др Душанка Живковић
04.03.2019.  др Властимир Ђокић
05.03.2019.  др Божидар Миљковић
06.03.2019.  др Властимир Ђокић
07.03.2019.  др Душанка Живковић
08.03.2019.  др Божидар Миљковић
11.03.2019.  др Душанка Живковић
12.03.2019.  др Божидар Миљковић
13.03.2019.  др Властимир Ђокић
14.03.2019.  др Божидар Миљковић
15.03.2019.  др Душанка Живковић
18.03.2019.  др Властимир Ђокић
19.03.2019.  др Душанка Живковић
20.03.2019.  др Властимир Ђокић
21.03.2019.  др Божидар Миљковић
22.03.2019.  др Божидар Миљковић
25.03.2019.  др Душанка Живковић
26.03.2019.  др Божидар Миљковић
27.03.2019.  др Властимир Ђокић
28.03.2019.  др Душанка Живковић
29.03.2019.  др Властимир Ђокић
   
   
 

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

МАРТ 2019.

01.03.2019.  др Н. Стевановић
08.03.2019.  др А. Цакић
12.03.2019.  др П. Ивановић
 др А. Стојановић
13.03.2019.  др Ј. Вучковић
 др Д. Крстић
18.03.2019.  прим др М. Стојановић
19.03.2019.  др Д. Станковић
 др Н. Миљковић
20.03.2019.  др П. Лукић
22.03.2019.  др Н. Стевановић
25.03.2019.  др А. Стојановић
26.03.2019.  прим др Н. Златановић
27.03.2019.  др А. Цакић
28.03.2019.  др А. Ђорђевић
 др П. Ивановић
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

МАРТ 2019.
Радно време 8:00 – 12:30 часова

 

Понедељак

 др З.Кнежевић

 др М.Качаревић - годишњи одмор од 18.03.2019. до 29.03.2019.
 Уторак  др Б.Јовановић

 др З.Тодоровић - плаћено одсуство од 11.03.2019. до 14.03.2019.
 Среда  др С.Николић

 др Г.Стојиљковић
 Четвртак  др. С.Стаменковић - плаћено одсуство од 20.03.2019. до 22.03.2019.
Петак  др З.Анђелковић

  др А.Рангелов
 

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

  МАРТ 2019.

01.03.2019.  др Горан Луковић
04.03.2019.  др Иван Стојановић
05.03.2019.  др Драган Јовановић
06.03.2019.  др Горан Луковић
07.03.2019.  прим др Милан Петровић
08.03.2019.  др Иван Стојановић
11.03.2019.  др Славољуб Младеновић
12.03.2019.  др Горан Луковић
13.03.2019.  др Иван Стојановић
14.03.2019.  прим др Милан Петровић
15.03.2019.  др Небојша Прокоповић
18.03.2019.  прим др Милан Петровић
19.03.2019.  др Небојша Прокоповић
20.03.2019.  прим др Милан Петровић
21.03.2019.  др Иван Стојановић
22.03.2019.  др Славољуб Младеновић
25.03.2019.  прим др Милан Прокоповић
26.03.2019.  др Горан Луковић
27.03.2019.  др Славољуб Младеновић
28.03.2019.  др Иван Стојановић
29.03.2019.  др Драган Јовановић
   
   
 

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

МАРТ 2019.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова


01.03.2019.  др Милоје Стојановић
04.03.2019.  др Соња Стаменковић
05.03.2019.  др Милоје Стојановић
06.03.2019.  др Ђокица Костић
07.03.2019.  др Владимир Марковић
08.03.2019.  др Илија Пешић
11.03.2019.  др Милоје Стојановић
12.03.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
13.03.2019.  др Ђокица Костић
14.03.2019.  др Владимир Марковић
15.03.2019.  др Милоје Стојановић
18.03.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
19.03.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
20.03.2019.  др Ђокица Костић
21.03.2019.  др Владимир Марковић
22.03.2019.  др Милоје Стојановић
 др Илија Пешић
25.03.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
26.03.2019.  др Горица Стојановић
27.03.2019.  др Ђокица Костић
28.03.2019.  др Владимир Марковић
29.03.2019.  др Милоје Стојановић
   
   

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h. - МАРТ 2019.

ПОНЕДЕЉАК

др Н.Ј.Илић
др Д.Миљковић

УТОРАК

др В.Рајковић
др Д. Кулић
др Д. Миљковић

СРЕДА

др В.Рајковић
др Д.Миљковић
др Д.Кулић

ЧЕТВРТАК

др В. Перуновић
др Ј. Лазаревић
др Д. Миљковић

ПЕТАК

др Ј.Лазаревић
др Д.Миљковић

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09. до 12h.

ПОНЕДЕЉАК - др В. Перуновић

ПЕТАК - др Д. Кулић

Рад у кабинету за страбизам од 09. до 12h.

ЧЕТВРТАК -
др Н.Ј.Илић

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

MART  2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Светлана Јовановић (од 10h)

05.03.2019.; 07.03.2019.; 15.03.2019.; 20.03.2019.; 25.03.2019.; 29.03.2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Радосава Петровић (од 10h)

04.03.2019.; 06.03.2019.; 11.03.2019.; 21.03.2019.; 22.03.2019.; 26.03.2019.; 27.03.2019.

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Ивана Јанковић (od 11h)

01.03.2019.; 04.03.2019.; 05.03.2019.; 11.03.2019.; 13.03.2019.; 14.03.2019.; 27.03.2019.; 28.03.2019.; 29.03.2019.

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

МАРТ 2019.

01.03.2019.  др Дејан Николић
04.03.2019.  др Предраг Станковић
05.03.2019.  др Слободан Гавриловић
06.03.2019.  др Славица Савић
07.03.2019.  др Ивана Николић
08.03.2019.  др Никола Крстић
11.03.2019.  др Војислав Поповић
12.03.2019.  др Зоран Маринковић
13.03.2019.  др Горан Ристић
14.03.2019.  др Радомир Митић
15.03.2019.  др Сузана Цветковић
18.03.2019.  др Дејан Николић
19.03.2019.  др Нада Пејчић
20.03.2019.  др Славица Савић
21.03.2019.  др Томислав Пешић
22.03.2019.  др Ивана Николић
25.03.2019.  др Никола Крстић
26.03.2019.  др Радомир Митић
27.03.2019.  др Предраг Станковић
28.03.2019.  др Зоран Маринковић
29.03.2019.  др Нада Пејчић
   
   
 

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

МАРТ 2019.

др Саша Цветковић
- од 01.03. до 29.03.- Прва смена

др Љубинка Сретић - од 01.03. до 07.03.- Друга смена
                                        од 11.03. до 22.03.- Прва смена
                                        од 25.03. до 29.03.- Друга смена

др Љубица Станишић - од 04.03. до 07.03.- Прва смена
                                           од 08.03. до 15.03.- Друга смена
                                           од 18.03. до 29.03.- Прва смена

др Соња Тошковић - од 04.03. до 15.03. - Прва смена
                                       од 18.03. до 22.03. - Друга смена
                                       од 25.03. до 29.03. - Прва смена

др Наталија Божић   -   од 01.03. до 29.03. - Прва смена

др Војислав Митровић - од 01.03 до 29.03. - Прва смена

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

MAРT 2019.
Прва смена: 08-13 часова

25.02.19. - 01.03.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Јула Митић
 др Дубравка Стојановић
Уторак  прим др Горан Живковић
 прим др Секула Митић
 прим др Драган Сапунџић
Среда  прим др Драган Сапунџић
 др Дубравка Стојановић
 др Зоран Миловановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Дубравка Стојановић
 др Јула Митић
Петак  прим др Горан Живковић
 др Јула Митић
 прим др Секула Митић                                04.03.19. - 08.03.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Јула Митић
 др Дубравка Стојановић
Уторак  прим др Горан Живковић
 прим др Секула Митић
 прим др Драган Сапунџић
Среда  прим др Драган Сапунџић
 др Дубравка Стојановић
 др Зоран Миловановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Дубравка Стојановић
 др Јула Митић
Петак  прим др Горан Живковић
 др Јула Митић

                                11.03.19. - 15.03.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Јула Митић
 др Дубравка Стојановић
Уторак  прим др Горан Живковић
 прим др Драган Сапунџић
 прим др Секула Митић
Среда  прим др Драган Сапунџић
 др Дубравка Стојановић
 др Зоран Миловановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Дубравка Стојановић
 др Јула Митић
Петак  прим др Горан Живковић
 прим др Секула Митић
 др Јула Митић

18.03.19. -  22.03.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Дубравка Стојановић
 др Јула Митић
Уторак  прим др Горан Живковић
 прим др Драган Сапунџић
 прим др Секула Митић
Среда  прим др Драган Сапунџић
 др Дубравка Стојановић
 др Зоран Миловановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Дубравка Стојановић
 др Јула Митић
Петак  прим др Горан Живковић
 прим др Секула Митић
 др Јула митић

25.03.19. -  29.03.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Дубравка Стојановић
 др Јула Митић
Уторак  прим др Горан Живковић
 прим др Драган Сапунџић
 прим др Секула Митић
Среда  прим др Драган Сапунџић
 др Дубравка Стојановић
 др Зоран Миловановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Дубравка Стојановић
 др Јула Митић
Петак  прим др Секула Митић
 др Јула Митић
 
Друга смена: 14-16 часова
 
25.02.19. - 08.03.19.
Понедељак  др Зоран Миловановић
Уторак  др Дубравка Стојановић
Среда  др Јула Митић
Четвртак  прим др Секула Митић
Петак  др Зоран Миловановић (25.02.-01.03.)
 прим др Секула Митић  (04.03.-08.03.)

11.03.19. - 22.03.19.
Понедељак  др Зоран Миловановић
Уторак  др Дубравка Стојановић
Среда  др Јула Митић
Четвртак  прим др Секула Митић
Петак др Дубравка Стојановић (11.03. - 15.03.)
прим др Драган Сапунџић (18.03. - 22.03.)
 
25.03.19. - 29.03.19.
Понедељак  др Зоран Миловановић
Уторак  др Дубравка Стојановић
Среда  др Јула Митић
Четвртак  прим др Секула Митић
Петак  прим др Горан Живковић

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

МАРТ 2019.

 
         
 Прва смена
Од 9-13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
др Весна Јовановић
 
др Нинослав Гирић
 
др Срђан Матић
 
др Бранимир Раденковић (01.03.2019. - годишњи одмор)
 Уторак  
др Љубица Спасић (01.03.2019. - годишњи одмор)
 
др Срђан Матић
 
др Весна Јовановић
 Среда  
др Јасна Љубић
 
др Љиљана Илић-Јовић
 
 др Бојана Пешић
 Четвртак  
др Бојана Пешић
 
др Љубица Спасић (01.03.2019. - годишњи одмор)
 
 др Јасна Љубић
 
др Љиљана Илић-Јовић
 Петак др Бранимир Раденковић (01.03.2019. - годишњи одмор)
др Нинослав Гирић
 др Срђан Матић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

МАРТ 2019.

01.03.2019.  др Драган Стаменковић
06.03.2019.  др Славољуб Митов
08.03.2019.  др Драган Стаменковић
13.03.2019.  др Славољуб Митов
15.03.2019.   др Драган Стаменковић
19.03.2019.   др Станко Митровић
20.03.2019.   др Славољуб Митов
22.02.2019.   др Драган Стаменковић
26.02.2019.   др Станко Митровић
27.03.2019.   др Славољуб Митов
29.03.2019.   др Драган Стаменковић