Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец НОВЕМБАР
 2019. године.

Понедељак, среда, четвртак, петак од 07h до 14:30h.
Уторак од 07h до 20h.


ПОНЕДЕЉАК
08:00 -11:00

др Владимир Цолић (218)
др Миодраг Миладиновић (219)

11:00 - 14:00

др Томислав Тасић (225)
др Сузана Милутиновић (224)

УТОРАК
08:00 - 11:00


др Саша Гргов (225)
др Александар Станковић (ХИСПА)
др Драган Стојановић (217) - среда - Грделица; Не ради 20.11. и 21.11.
др Бобан Цветковић (221) - 09.11. и 22.11. Предејане

11:00 -14:00 

др Снежана Стојановић (218)
др Гордана Младеновић - Марковић (224)

05.11.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
12.11.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
19.11.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
26.11.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
др Гордана Милошевић - не ради 25., 26., 27.11.

СРЕДА 
08:00 -11:00


др Небојша Красић (218)
др Габријела Стојковић (219)

11:00 - 14:00

др Маја Јовић (225)
др Оливера Божић (224) - Не ради 27.11.

ЧЕТВРТАК
08:00 - 11:00


др Миомир Стојановић (225)
др Никола Кулић (224) - не ради 14.11.

11:00 - 14:00

др Ивица Николић (218) - Не ради 21.11.
др Горан Стојиљковић (219) - не ради 21.11.

ПЕТАК
08:00 - 11:00


др Динка Деспотовић (225) 
др Дејан Ђокић (218) 

11:00 - 14:00

др Милан Живковић (218) - не ради 15.11.
др Евица Симоновић (217) 

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

НОВЕМБАР 2019.
01.11.2019.  др Весна Милосављевић
04.11.2019.  др Сунчица Младенов
05.11.2019.  др Весна Миљковић
06.11.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
14.11.2019.  др Радивоје Стајић
18.11.2019.  др Драган Јовановић
 др Сунчица Младенов
20.11.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
25.11.2019.  др Драган Јовановић
26.11.2019.  др Весна Миљковић
28.11.2019.  др Радивоје Стајић
29.11.2019.  др Весна Милосављевић
 
Сваког радног дана у АТД-у раде:
др Драган Рашић

др Драгана Стефановић
др Дивна Маринковић

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

НОВЕМБАР 2019.
01.11.2019.  др С. Стојановић
04.11.2019.  др С. Станковић
05.11.2019.  др С. Стојановић
06.11.2019.  др М. Прокоповић
07.11.2019.  др С. Давинић
08.10.2019.  др М. Соколовић
12.11.2019.  др С. Стојановић
13.11.2019.  др М. Прокоповић
14.11.2019.  др С. Давинић
15.11.2019.  др М. Соколовић
18.11.2019.  др С. Станковић
19.11.2019.  др С. Давинић
20.11.2019.  др М. Прокоповић
21.11.2019.  др С. Стојановић
22.11.2019.  др С. Стојановић
25.11.2019.  др С. Станковић
26.11.2019.  др С. Стојановић
27.11.2019.  др М. Прокоповић
28.11.2019.  др М. Соколовић
29.11.2019.  др М. Соколовић
   
 
ДЗ Вучје

05.11.2019. др С. Станковић
19.11.2019. др С. Стојановић

Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

НОВЕМБАР 2019.
Понедељак  др Зоран Томић (Годишњи одмор 14.11. и 15.11.; Плаћено одсуство 21.11.)

 др Олгица Димитријевић (Годишњи одмор од 13.11. до 15.11.)
 Уторак  
 др Ненад Здравковић (Годишњи одмор од 27.11. до 29.11.; Плаћено одсуство 21.11. )
 
 Среда  др Дејана Милојковић (Годишњи одмор 12.11.; 13.11.; 28.11.; 29.11.)

 др Владан Маринковић (Годишњи одмор 14.11.; 15.11.; 28.11.; 29.11.)
 Четвртак  др Владан Симоновић (Плаћено одсуство 21.11.)
 Петак
 др Сунчица Митровић (Годишњи одмор од 06.11. до 08.11.)

 др Милена Ковић (Годишњи одмор 15.11.; 28.11.; 29.11.)
 

Радно време у амбуланти преподне зависи од броја пацијената.
Амбуланта за когнитивне поремећаје ради четвртком од 11 часова.
Амбуланта за полинеуропатије ради петком од 11 часова.
Првих прегледа дневно је 8, а преглед траје 20 мин.
Време трајања другог прегледа, тј. контроле је 15 мин.

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести

НОВЕМБАР 2019.
01.11.2019.  др Душанка Живковић
04.11.2019.  др Властимир Ђокић
05.11.2019.  др Божидар Миљковић
06.11.2019.  др Властимир Ђокић
07.11.2019.  др Божидар Миљковић
08.11.2019.  др Душанка Живковић
12.11.2019.  др Божидар Миљковић
13.11.2019.  др Душанка Живковић
14.11.2019.  др Божидар Миљковић
15.11.2019.  др Душанка Живковић
18.11.2019.  др Властимир Ђокић
19.11.2019.  др Душанка Живковић
20.11.2019.  др Властимир Ђокић
21.11.2019.  др Душанка Живковић
22.11.2019.  др Душанка Живковић
25.11.2019.  др Властимир Ђокић
26.11.2019.  др Божидар Миљковић
27.11.2019.  др Властимир Ђокић
28.11.2019.  др Божидар Миљковић
29.11.2019-  др Душанка Живковић

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

НОВЕМБАР 2019.
01.11.2019.  др П. Ивановић
 др В. Стојковић
04.11.2019.  др Н. Стевановић
 др Д. Крстић
05.11.2019.  др А. Цакић
 прим др М. Стојановић
06.11.2019.  др А. Ивановић
07.11.2019.  др Д. Станковић
 др Н. Миљковић
08.11.2019.  др M. Димитријевић
12.11.2019.  др A. Ђорђевић
13.11.2019.  др Д. Станковић
 др П. Лукић
14.11.2019.  др Ј. Вучковић
15.11.2019.  прим др М. Стојановић
18.11.2019.  др И. Димитријевић
19.11.2019.  др A. Ивановић
20.11.2019.  др Д. Крстић
21.11.2019.  др П. Перовић
22.11.2019.  др А. Цакић
 др Н. Миљковић
25.11.2019.  др И. Димитријевић
26.11.2019.  др А. Ђорђевић
 др В. Стојковић
27.11.2019.  др Ј. Вучковић
 др Д. Станковић
28.11.2019.  др И. Димитријевић
29.11.2019.  др А. Ивановић
   

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

НОВЕМБАР 2019.
Радно време 8:00 – 12:30 часова

Понедељак

 др З.Кнежевић

 др М.Качаревић (Годишњи одмор од 04.11. до 15.11.)
 Уторак  др Б.Јовановић

 др З.Тодоровић (Плаћено одсуство од 05.11. до 08.11.)
 Среда  др Г. Стојиљковић
 Четвртак  др С. Стаменковић (Плаћено одсуство од 05.11. до 08.11.)

 др С. Николић
Петак  др З.Анђелковић (Годишњи одмор од 06.11. до 08.11.)

  др А.Рангелов (Годишњи одмор од 12.11. до 15.11.)
 

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

НОВЕМБАР 2019.
01.11.2019.  др Небојша Прокоповић
04.11.2019.  прим др Милан Петровић
05.11.2019.  др Драган Јовановић
06.11.2019.  др Иван Стојановић
07.11.2019.  др Славољуб Младеновић
08.11.2019.  др Горан Луковић
11.11.2019.  др Небојша Прокоповић
12.11.2019.  др Иван Стојановић
13.11.2019.  др Славољуб Младеновић
14.11.2019.  др Горан Луковић
15.11.2019.  др Драган Јовановић
18.11.2019.
27.11.2019.
 прим др Милан Петровић
19.11.2019.  др Небојша Прокоповић
20.11.2019.  др Драган Јовановић
21.11.2019.  др Иван Стојановић
22. 11.2019.   др Славољуб Младеновић
25.11.2019.  др Горан Луковић
26.11.2019.  др Небојша Прокоповић
28.11.2019.  др Славољуб Младеновић
29.11.2019.  др Иван Стојановић

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

НОВЕМБАР 2019.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова

01.11.2019.  др Соња Стаменковић
04.11.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
05.11.2019.  др Горица Стојановић
06.11.2019.  др Ђокица Костић
07.11.2019.  др Владимир Марковић
08.11.2019.  др Горица Стојановић
12.11.2019.  др Горица Стојановић
13.11.2019.  др Ђокица Костић
14.11.2019.  др Владимир Марковић
15.11.2019.  др Милоје Стојановић
18.11.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
19.11.2019.  др Владимир Марковић
20.11.2019.  др Ђокица Костић
21.11.2019.  др Владимир Марковић
22.11.2019.  др Милоје Стојановић
25.11.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
26.11.2019.  др Горица Стојановић
27.11.2019.  др Ђокица Костић
28.11.2019.  др Владимир Марковић
29.11.2019.  др Милоје Стојановић
   

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h - НОВЕМБАР 2019.

ПОНЕДЕЉАК

др Н. Јелић-Илић - ради 18.11. и 25.11.2019.
др Д. Миљковић

УТОРАК

др Ј. Лазаревић - ради 05.11.; 12.11.; 19.11.; 26.11.2019.
др Д. Миљковић
др Д. Кулић - ради 05.11.; 12.11.; 26.11.2019.


СРЕДА

др Ј. Лазаревић - ради 06.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.
др Д.Миљковић
др Д.Кулић - ради 06.11.; 13.11.; 20.11.; 27.11.
др Н. Јелић-Илић - ради 13.11.; 20.11.; 27.11. 

ЧЕТВРТАК

др В. Перуновић - ради 07.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.
др Ј. Лазаревић - ради 07.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.
др Д. Миљковић

ПЕТАК

др Н. Јелић-Илић - ради 22.11.
др Ј.Лазаревић - ради 01.11.; 08.11.; 15.11.; 22.11.; 29.11.
др Д.Миљковић

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09 до 12h.

ПОНЕДЕЉАК - др Весна Перуновић - ради 18.11. и 25.11.

Рад у кабинету за страбизам од 09 до 12h.

ЧЕТВРТАК - др Н.Јелић-Илић - ради 07.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

НОВЕМБАР  2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Светлана Јовановић (од 10h)

07.11.2019.; 08.11.2019.; 26.11.2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Радосава Петровић (од 10h)

06.11.2019; 12.11.2019.; 13.11.2019.; 25.11.2019.; 29.11.2019.

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Ивана Јанковић (od 11h)

05.11.2019.; 06.11.2019.; 27.11.2019.; 28.11.2019.; 30.11.2019.

ЕНДОКРИНОЛОШКА АМБУЛАНТА И ЕХО КАБИНЕТ: др сци мед прим др Мирјана Миљковић (од 10h)

04.11.2019.; 05.11.2019.; 25.11.2019.; 28.11.2019.; 29.11.2019.

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

НОВЕМБАР 2019.
01.11.2019.  др Дејан Николић
04.11.2019.  др Зоран Маринковић
05.11.2019.  др Сузана Цветковић
06.11.2019.  др Дејан Николић
07.11.2019.  др Нада Пејчић
08.11.2019.  др Славица Савић
12.11.2019.  др Томислав Пешић
13.11.2019.  др Горан Ристић
14.11.2019.  др Нада Пејчић
15.11.2019.  др Сузана Цветковић
18.11.2019.  др Никола Крстић
19.11.2019.  др Зоран Маринковић
20.11.2019.  др Војислав Поповић
21.11.2019.  др Предраг Станковић
22.11.2019.  др Светлана Миленковић
25.11.2019.  др Радомир Митић
26.11.2019.  др Ивана Николић
27.11.2019.  др Слободан Гавриловић
28.11.2019.  др Горан Ристић
29.11.2019.  др Сузана Цветковић
   

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

НОВЕМБАР 2019.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01
др
Саша Цветковић
1     1 1 1 1 1       1 1 По По     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    
др Љубинка Сретић 1     2 2 2 2 2       1 1 1 1     2 2 2 2 2     1 1 1 1 1    
др Љубица Станишић 2     1 1 1 1 1       2 2 2 2     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    
др
Сања
Тошковић
Го     1 1 1 1 1       1 1 Го Го     1 1 Го Сл Го     2 2 2 2 2    
др Наталија Божић 1     1 1 1 1 1       1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    
др Војислав Митровић Го     1 1 1 1 1       1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

НОВЕМБАР 2019.
Прва смена: 08-13 часова
ПЕРИОД
28.10.-01.11.
 
 04.11.-08.11. 11.11.-15.11. 18.11.-22.11. 25.11.-29.11.
ПОНЕДЕЉАК прим др Секула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
ПРАЗНИК прим др Секула Митић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
прим др Секула Митић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
УТОРАК прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
прим др Секула Митић
СРЕДА прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић
прим др Драган сапунџић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
ЧЕТВРТАК др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
ПЕТАК прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
др Јула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
др Јула Митић
  

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

НОВЕМБАР 2019.
  др Јелка Нинковић др Јелена Мишић др Мирјана Ранчић Мр сци мед Татјана Јовановић др Горан Тојага др Драган Ђорђевић др Марина Димитријевић др Милан Трајковић
 ПОНЕДЕЉАК       09 - 11h   09 - 11h 11 - 13h 09 - 11h
 УТОРАК 09 - 11h   09 - 11h 09 - 11h 11 - 13h      
СРЕДА   09 - 11h 09 - 11h 09 - 11h     11 - 13h  
ЧЕТВРТАК 09 - 11h     09 - 11h   09 - 11h   09 - 11h
ПЕТАК   11 - 13h   09 - 11h 09 - 11h      

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 НОВЕМБАР 2019.
 
         
 Прва смена
Од 9 до 13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
  др Весна Јовановић

  др Нинослав Гирић
 
  др Срђан Матић
  др Бранимир Раденковић 
 Уторак  
  др Љубица Спасић

  др Срђан Матић
 
 др Весна Јовановић
 Среда  
  др Јасна Љубић

  др Љиљана Илић-Јовић (Плаћено одсуство 20.11.)
  др Бојана Пешић (Плаћено одсуство 20.11.; Годишњи одмор 21.11. и 22.11.)
 Четвртак  
  др Бојана Пешић
(Плаћено одсуство 20.11.; Годишњи одмор 21.11. и 22.11.)
  др Љубица Спасић
 
  др Јасна Љубић
  др Љиљана Илић-Јовић (Плаћено одсуство 20.11.)
 Петак   др Нинослав Гирић
  др Бранимир Раденковић
  др Бранимир Раденковић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

НОВЕМБАР 2019.
01.11.2019.  др Драган Стаменковић
06.11.2019.  др Славољуб Митов
08.11.2019.  др Драган Стаменковић
13.11.2019.  др Славољуб Митов
15.11.2019.  др Драган Стаменковић
20.11.2019.  др Славољуб Митов
22.11.2019.  др Драган Стаменковић
27.11.2019.  др Славољуб Митов
29.11.2019.  др Драган Стаменковић