Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец СЕПТЕМБАР
 2019. године.

Понедељак, среда, четвртак, петак од 07h до 14:30h.
Уторак од 07h до 20h.


ПОНЕДЕЉАК
08:00 -11:00

др Владимир Цолић (218) - не ради 16.09.; 23.09.; 30.09.
др Миодраг Миладиновић (219) - не ради 09.09. и 16.09.

11:00 - 14:00

др Томислав Тасић (225) - не ради 23.09. и 30.09.
др Сузана Милутиновић (224) - не ради 02.09. и 30.09.

УТОРАК
08:00 - 11:00


др Саша Гргов (225) - не ради 17.09.
др Александар Станковић (ХИСПА)
др Драган Стојановић (217) - среда Грделица
др Бобан Цветковић (221) - не ради 08.09.; 21.09.-30.09.

11:00 -14:00 

др Снежана Стојановић (218) - не ради 17.09.
др Гордана Младеновић - Марковић (224)

03.09.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
10.09.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
17.09.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
24.09.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
др Гордана Милошевић - не ради 06.09.

СРЕДА 
08:00 -11:00


др Небојша Красић (218)
др Габријела Стојковић (219)

11:00 - 14:00

др Маја Јовић (225)
др Оливера Божић (224) - не ради 04.09.

ЧЕТВРТАК
08:00 - 11:00


др Миомир Стојановић (225) - не ради 12.09. и 19.09.
др Никола Кулић (224) - не ради 12.09.

11:00 - 14:00

др Ивица Николић (218) - не ради 05.09. и 12.09.
др Горан Стојиљковић (219)

ПЕТАК
08:00 - 11:00


др Динка Деспотовић (225) - не ради 06.09. и 13.09.
др Дејан Ђокић (218) 

11:00 - 14:00

др Милан Живковић (218) - не ради 06.09.
др Евица Симоновић (217)

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

СЕПТЕМБАР 2019.

03.09.2019.  др Весна Миљковић
04.09.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
05.09.2019.  др Радивоје Стајић
11.09.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
13.09.2019.  др Весна Милосављевић
16.09.2019.  др Драган Јовановић
19.09.2019.  др Радивоје Стајић
27.09.2019.  др Весна Милосављевић
30.09.2019.  др Драган Јовановић
31.09.2019.  др Драган Јовановић
   
 
Сваког радног дана у АТД-у раде:
др Драган Рашић

др Драгана Стефановић
др Дивна Маринковић

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

СЕПТЕМБАР 2019.

02.09.2019.  др С. Станковић
03.09.2019.  др С. Давинић
04.09.2019.  др М. Прокоповић
05.09.2019.  др С. Давинић
06.09.2019.  др М. Соколовић
09.09.2019.  др М. Прокоповић
10.09.2019.  др М. Соколовић
11.09.2019.  др М. Прокоповић
12.09.2019.  др С. Давинић
13.09.2019.  др М. Соколовић
16.09.2019.  др М. Прокоповић
17.09.2019.  др С. Давинић
18.09.2019.  др М. Прокоповић
19.09.2019.  др С. Давинић
20.09.2019.  др М. Соколовић
23.09.2019.  др С. Станковић
24.09.2019.  др С. Стојановић
25.09.2019.  др М. Прокоповић
26.09.2019.  др С. Соколовић
27.09.2019.  др С. Соколовић
30.09.2019.  др М. Прокоповић
   
   
 
ДЗ Вучје

03.09.2019. др М. Соколовић
17.09.2019. др С. Стојановић

Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

СЕПТЕМБАР 2019.

Понедељак  др Зоран Томић (П.Одсуство од 11.09. до 13.09.; Годишњи одмор од 16.09. до 20.09.)

 др Олгица Димитријевић (Годишњи одмор од 16.09. до 23.09.)
 Уторак  
 др Ненад Здравковић (Годишњи одмор 06.09.)
 
 Среда  др Дејана Милојковић (Годишњи одмор 26.09. и 27.09.)

 др Владан Маринковић (Годишњи одмор од 06.09. до 10.09.; П.одсуство од 11.09. до 13.09.)
 Четвртак  др Владан Симоновић (П.одсуство од 04.09. до 06.09.; Годишњи одмор од 02.09. до 23.09.)
 Петак
 др Сунчица Митровић (Годишњи одмор 06.09.; 26.09.; 27.09.)

 др Милена Ковић (П.одсуство 27.09.)
 

Радно време у амбуланти преподне зависи од броја пацијената.
Амбуланта за когнитивне поремећаје ради четвртком од 11 часова.
Амбуланта за полинеуропатије ради петком од 11 часова.
Првих прегледа дневно је 8, а преглед траје 20 мин.
Време трајања другог прегледа, тј. контроле је 15 мин.

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести

СЕПТЕМБАР 2019.

02.09.2019.  др Душанка Живковић
03.09.2019.  др Властимир Ђокић
04.09.2019.  др Душанка Живковић
05.09.2019.  др Божидар Миљковић
06.09.2019.  др Божидар Миљковић
09.09.2019.  др Божидар Миљковић
10.09.2019.  др Душанка Живковић
11.09.2019.  др Душанка Живковић
12.09.2019.  др Божидар Миљковић
13.09.2019.  др Божидар Миљковић
16.09.2019.  др Властимир Ђокић
17.09.2019.  др Душанка Живковић
18.09.2019.  др Властимир Ђокић
19.09.2019.  др Божидар Миљковић
20.09.2019.  др Божидар Миљковић
23.09.2019.  др Властимир Ђокић
24.09.2019.  др Душанка Живковић
25.09.2019.  др Властимир Ђокић
26.09.2019.  др Божидар Миљковић
27.09.2019.  др Душанка Живковић
30.09.2019.  др Душанка Живковић
   

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

СЕПТЕМБАР 2019.

03.09.2019.  прим др М. Стојановић
04.09.2019.  др Н. Миљковић
06. и 27.09.2019.  др Ј. Вучковић
09.и 24.09.2019.  прим др Н. Златановић
11.09.2019.  др Д. Крстић
20. и 26.09.2019.  др А. Цакић
25.09.2019.  др П. Лукић
 др П. Перовић
30.09.2019.  др М. Димитријевић

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

СЕПТЕМБАР 2019.
Радно време 8:00 – 12:30 часова


Понедељак

 др З.Кнежевић - Годишњи одмор од 05.09. до 20.09.

 др М.Качаревић - Плаћено одсуство од 23.09 до 26.09.
 Уторак  др Б.Јовановић

 др З.Тодоровић - Годишњи одмор од 18.09. до 20.09.
 Среда  др Г. Стојиљковић - Годишњи одмор од 09.09. до 20.09.; Плаћено одсуство од 23.09. до 26.09.
 Четвртак  др С. Стаменковић

 др С. Николић - Годишњи одмор од 02.09. до 13.09.
Петак  др З.Анђелковић - Годишњи одмор од 02.09. до 13.09.

  др А.Рангелов
 

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

СЕПТЕМБАР 2019.

02.09.2019.  др Драган Јовановић
03.09.2019.  прим др Милан Петровић
04.09.2019.  др Небојша Прокоповић
05.09.2019.  др Иван Стојановић
06.09.2019.  др Славољуб Младеновић
09.09.2019.  прим др Милан Петровић
10.09.2019.  др Драган Јовановић
11.09.2019.  др Славољуб Младеновић
12.09.2019.  др Иван Стојановић
13.09.2019.  др Небојша Прокоповић
16.09.2019.  др Славољуб Младеновић
17.09.2019.  др Драган Јовановић
18.09.2019.  др Небојша Прокоповић
19.09.2019.  прим др Милан Петровић
20. и 25.09.2019.  др Горан Луковић
23.09.2019.  др Иван Стојановић
24.09.2019.  др Небојша Прокоповић
26.09.2019.  др Славољуб Младеновић
27.09.2019.  прим др Милан Петровић
30.09.2019.  др Драган Јовановић

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

СЕПТЕМБАР 2019.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова


02.09.2019.  др Соња Стаменковић
03.09.2019.  др Владимир Марковић
04.09.2019.  др Ђокица Костић
05.09.2019.  др Владимир Марковић
06.09.2019.  др Милоје Стојановић
09.09.2019.  др Соња Стаменковић
10.09.2019.  др Горица Стојановић
11.09.2019.  др Ђокица Костић
12.09.2019.  др Владимир Марковић
13.09.2019.  др Милоје Стојановић
16.09.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
17.09.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
18.09.2019.  др Слободанка Гудељевић
19.09.2019.  др Владимир Марковић
20.09.2019.  др Милоје Стојановић
23.09.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
24.09.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
25.09.2019.  др Слободанка Гудељевић
26.09.2019.  др Владимир Марковић
27.09.2019.  др Милоје Стојановић
30.09.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
   
   

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h - СЕПТЕМБАР 2019.

ПОНЕДЕЉАК

др Д. Кулић - ради 02,23,30.09.2019.
др Н. Јелић-Илић - ради 09,16,23,30.09.2019.
др Д. Миљковић

УТОРАК

др В. Перуновић - ради 24.09.2019.
др Ј. Лазаревић - ради 03.09. и 24.09.2019.
др Д. Миљковић


СРЕДА

др Ј. Лазаревић - ради 04.09. и 25.09.2019.
др Д.Миљковић
др Д.Кулић - ради 04,11,18,25.09.2019.
др Н. Јелић-Илић - ради 04,11,18,25.09.2019.

ЧЕТВРТАК

др В. Перуновић - ради 12.09.2019.
др Д. Миљковић

ПЕТАК

др Н. Јелић-Илић - ради 06,13,20.09.2019.
др Ј.Лазаревић
др Д.Миљковић

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09 до 12h.

ПОНЕДЕЉАК - др Весна Перуновић - ради 09,16,23,30.09.2019.
УТОРАК - др Д. Кулић - ради 03,10,17,24.09.2019.

Рад у кабинету за страбизам од 09 до 12h.

ЧЕТВРТАК - др Н.Јелић-Илић - ради 05,12,19,26.09.2019.

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

СЕПТЕМБАР  2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Светлана Јовановић (од 10h)

02.09.2019.; 11.09.2019.; 12.09.2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Радосава Петровић (од 10h)

(Годишњи одмор)

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Ивана Јанковић (od 11h)

12.09.2019.; 13.09.2019.; 20.09.2019.; 23.09.2019.; 27.09.2019.; 30.09.2019.

ЕНДОКРИНОЛОШКА АМБУЛАНТА И ЕХО КАБИНЕТ: др сци мед прим др Мирјана Миљковић (од 10h)

26.09.2019.

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

СЕПТЕМБАР 2019.

02.09.2019.  др Светлана Миленковић
03.09.2019.  др Горан Ристић
04.09.2019.  др Нада Пејчић
05.09.2019.  др Никола Крстић
06.09.2019.  др Ивана Николић
09.09.2019.  др Нада Пејчић
10.09.2019.  др Ивана Николић
11.09.2019.  др Предраг Станковић
12.09.2019.  др Сузана Цветковић
13.09.2019.  др Светлана Миленковић
16.09.2019.  др Томислав Пешић
17.09.2019.  др Слободан Гавриловић
18.09.2019.  др Ивана Николић
19.09.2019.  др Светлана Миленковић
20.09.2019.  др Дејан Николић
23.09.2019.  др Војислав Поповић
24.09.2019.  др Зоран Маринковић
25.09.2019.  др Радомир Митић
26.09.2019.  др Горан Ристић
27.09.2019.  др Дејан Николић
30.09.2019.  др Никола Крстић
   

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

СЕПТЕМБАР 2019.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
др
Саша Цветковић
  1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1  
др Љубинка Сретић   1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     1  
др Љубица Станишић   2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     1  
др
Сања
Тошковић
  1 1 1 1 1     Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     2  
др Наталија Божић   Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го  
 
Го Го Го 1 1     1  
др Војислав Митровић   Го Го Го Го Го     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1

 

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

СЕПТЕМБАР 2019.

Прва смена: 08-13 часова
ПЕРИОД
02.09.-06.09.
 
 09.09.-13.09. 16.09.-20.09. 23.09.-27.09. 30.09.-04.10.
ПОНЕДЕЉАК прим др Секула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
УТОРАК прим др Драган Сапунџић
прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
прим др Драган Сапунџић
прим др Секула Митић
СРЕДА прим др Драган Сапунџић
др Дубравка стојановић
прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић
прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић
ЧЕТВРТАК др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
прим др Горан Живковић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
ПЕТАК прим др Секула Митић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
прим др Горан Живковић
др Јула Митић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
др Јула Митић
  

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

СЕПТЕМБАР 2019.

  др Јелка Нинковић др Јелена Мишић др Мирјана Ранчић Мр сци мед Татјана Јовановић др Горан Тојага др Драган Ђорђевић др Марина Димитријевић др Милан Трајковић
 ПОНЕДЕЉАК       09 - 11h   09 - 11h 11 - 13h 09 - 11h
 УТОРАК 09 - 11h   09 - 11h 09 - 11h 11 - 13h      
СРЕДА   09 - 11h 09 - 11h 09 - 11h     11 - 13h  
ЧЕТВРТАК 09 - 11h     09 - 11h   09 - 11h   09 - 11h
ПЕТАК   11 - 13h   09 - 11h 09 - 11h      

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 СЕПТЕМБАР 2019.

 
         
 Прва смена
Од 9 до 13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
  др Весна Јовановић -
Годишњи одмор од 16.09. до 20.09.
  др Нинослав Гирић
 
  др Срђан Матић

  др Бранимир Раденковић - Годишњи одмор од 02.09. до 18.09.
 Уторак  
  др Љубица Спасић

 
  др Срђан Матић

 
 др Весна Јовановић - Годишњи одмор од 16.09. до 20.09.
 Среда  
  др Јасна Љубић
- Годишњи одмор од 02.09. до 04.09.; Плаћено одсуство 13.09. и 16.09.
 
  др Љиљана Илић-Јовић
  др Бојана Пешић - Годишњи одмор од 02.09. до 13.09.
 Четвртак  
  др Бојана Пешић -
Годишњи одмор од 02.09. до 13.09.
 
  др Љубица Спасић

 
  др Јасна Љубић - Годишњи одмор од 02.09. до 04.09.; Плаћено одсуство 13.09. и 16.09.
 
  др Љиљана Илић-Јовић
 Петак   др Бранимир Раденковић - Годишњи одмор од 02.09. до 18.09.

  др Нинослав Гирић
  др Срђан Матић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

СЕПТЕМБАР 2019

04.09.2019.  др Славољуб Митов
06.09.2019.  др Драган Стаменковић
11.09.2019.  др Славољуб Митов
13.09.2019.  др Драган Стаменковић
18.09.2019.  др Славољуб Митов
20.09.2019.  др Драган Стаменковић
25.09.2019.  др Славољуб Митов
27.09.2019.  др Драган Стаменковић