Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец ЈУН
 2020. године.

Понедељак, среда, четвртак, петак од 07h до 14:30h.
Уторак од 07h до 20h.


ПОНЕДЕЉАК
08:00 -11:00
др Владимир Цолић (218) - не ради 15.06. и 29.06.
др Миодраг Миладиновић (219) - не ради 08.06. и 22.06.

11:00 - 14:00
др Томислав Тасић (225) 
др Сузана Милутиновић (224) - не ради 15.06. и 29.06.

УТОРАК
08:00 - 11:00

др Саша Гргов (225) - не ради 09.06. и 23.06.
др Александар Станковић (ХИСПА)
др Драган Стојановић (217) - среда - Грделица
др Бобан Цветковић (221)
др Гордана Милошевић

11:00 -14:00 
др Снежана Стојановић (218) 
др Гордана Младеновић - Марковић (224)  - не ради 16.06. и 30.06.

СРЕДА 
08:00 -11:00

др Небојша Красић (218) - не ради 10.06. и 24.06.
др Габријела Стојковић (219) - не ради 10.06. и 24.06.

11:00 - 14:00
др Маја Јовић (225) - не ради 17.06.
др Оливера Божић (224) 
др Марко Милентијевић (218) - не ради 17.06.

ЧЕТВРТАК
08:00 - 11:00

др Миомир Стојановић (225) - не ради 18.06.
др Никола Кулић (224) - не ради 11.06. и 25.06.
др Јелена Стоичић (218) - не ради 18.06.

11:00 - 14:00
др Ивица Николић (218) - не ради 11.06. и 25.06.
др Горан Стојиљковић (219) - не ради 11.06. и 25.06.

ПЕТАК
08:00 - 11:00

др Динка Деспотовић (225) 
др Дејан Ђокић (218)  - не ради 19.06.

11:00 - 14:00
др Милан Живковић (218) - не ради 19.06.
др Евица Симоновић (217) - не ради 12.06. и 26.06.

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

МАРТ 2020.
02.03.2020.  др Драган Јовановић
04.03.2020.  др Марина Ђорђевић Јовановић
09.03.2020.  др Сунчица Младенов
10.03.2020.  др Весна Миљковић
11.03.2020.  др Марина Ђорђевић Јовановић
12.03.2020  др Радивоје Стајић
13.03.2020.  др Весна Милосављевић
23.03.2020.  др Сунчица Младенов
24.03.2020.  др Весна Миљковић
26.03.2020.  др Радивоје Стајић
27.03.2020.  др Весна Милосављевић
 
Сваког радног дана у АТД-у раде:
др Драган Рашић

др Драгана Стефановић
др Дивна Маринковић

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

ЈУН 2020.
01.06.2020.
02.06.2020.
 др С. Станковић
03.06.2020.
05.06.2020.
 др М. Соколовић
04.06.2020.  др С. Давинић
08.06.2020.  др М. Прокоповић
09.06.2020.  др С. Давинић
10.06.2020.  др М. Прокоповић
11.06.2020.  др С. Давинић
12.06.2020.  др М. Прокоповић
15.06.2020.  др М. Соколовић
16.06.2020.  др Д. Давинић
17.06.2020.
19.06.2020.
 др М. Соколовић
18.06.2020.  др С. Давинић
22.06.2020.  др М. Соколовић
23.06.2020.  др С. Станковић
24.06.2020.  др М. Соколовић
25.06.2020.  др С. Станковић
26.06.2020.  др М. Соколовић
29.06.2020.  др С. Станковић
30.06.2020.  др М. Соколовић
 
ДЗ Вучје
30.06.2020. др С. Станковић

Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

ЈУН 2020.
Понедељак др Милена Ковић - 01, 08. и 15.06.
 Уторак  
др Ненад Здравковић - 02.06. и 09.06.
 
 Среда  
др Нина Новаковић
- 03.06.
др Дејана Милојковић - 10.06.
 
 Четвртак  др Владан Симоновић - 04.06. и 11.06.
 Петак
 др Сунчица Митровић - 12.06.
 

Радно време у амбуланти преподне зависи од броја пацијената.
Амбуланта за когнитивне поремећаје ради четвртком од 11 часова.
Амбуланта за полинеуропатије ради петком од 11 часова.
Првих прегледа дневно је 8, а преглед траје 20 мин.
Време трајања другог прегледа, тј. контроле је 15 мин.

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести

МАРТ 2020.
02.03.2020.  др Душанка Живковић
03.03.2020.  др Божидар Миљковић
04.03.2020.  др Душанка Живковић
05.03.2020.  др Божидар Миљковић
06.03.2020.  др Душанка Живковић
09.03.2020.  др Властимир Ђокић
10.03.2020.  др Божидар Миљковић
11.03.2020.  др Душанка Живковић
12.03.2020.  др Властимир Ђокић
13.03.2020.  др Божидар Миљковић
16.03.2020.  др Душанка Живковић
17.03.2020.  др Божидар Миљковић
18.03.2020.  др Душанка Живковић
19.03.2020.  др Божидар Миљковић
20.03.2020.
27.03.2020.
 др Властимир Ђокић
23.03.2020.
25.03.2020.
 др Душанка Живковић
24.03.2020.
26.03.2020.
 др Божидар Миљковић
30.03.2020.  др Душанка Живковић
31.03.2020.  др Божидар Миљковић

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

ЈУН 2020.
01.06.2020.
19.06.2020.
 др Д. Крстић
02.06.2020.
18.06.2020.
 др И. Димитријевић
03.06.2020.  др Н. Миљковић
04.06.2020.
22.06.2020.
 др П. Лукић
05.06.2020.
26.06.2020.
 др А. Цакић
08.06.2020.  прим др М. Стојановић
09.06.2020.  др М. Димитријевић
10.06.2020.
25.06.2020.
 др А. Ивановић
11.06.2020.
24.06.2020.
 др В. Стојковић
12.06.2020.
29.06.2020.
 др Д. Станковић
15.06.2020.  др Ј. Вучковић
16.06.2020.
23.06.2020.
 др А. Стојановић
17.06.2020.  др А. Ђорђевић
30.06.2020.  др И. Димитријевић

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

МАРТ 2020.
Радно време 8:00 – 12:30 часова

Понедељак

 др З.Кнежевић
 др М.Качаревић (Плаћено одсуство 04.03. - 06.03.)
 Уторак  др Б.Јовановић
 др З.Тодоровић (Плаћено одсуство 04.03. - 06.03; Годишњи одмор 23.03. - 26.03.)
 Среда  др Г. Стојиљковић
 Четвртак  др С. Стаменковић (Годишњи одмор 27.03. - 30.03.)
 др С. Николић (Годишњи одмор 11.03. - 31.03.)
Петак  др З.Анђелковић (Годишњи одмор 23.03 - 31.03.)
 др А.Рангелов 

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

ЈУН 2020.
01.06.2020.  прим др Милан Петровић
02.06.2020.  др Драган Јовановић
03.06.2020.  др Горан Луковић
04.06.2020.  др Срђан Штеровић
05.06.2020.  др Небојша Прокоповић
08.06.2020.  прим др Милан Петровић
09.06.2020.  др Драган Јовановић
10.06.2020.  др Небојша Прокоповић
11.06.2020.  др Драган Јовановић
12.06.2020.  др Срђан Штеровић
15.06.2020.  прим др Милан Петровић
16.06.2020.  др Славољуб Младеновић
17.06.2020.  др Срђан Штеровић
18.06.2020.  прим др Милан Петровић
19.06.2020.
22.06.2020.
 др Славољуб Младеновић
23.06.2020.
29.06.2020. 
 др Драган Јовановић
24.06.2020.  др Горан Луковић
25.06.2020.  др Срђан Штеровић
26.06.2020.  др Небојша Прокоповић
30.06.2020.  др Горан Луковић

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

ЈУН 2020.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова

01.06.2020.  др Слободанка Гудељевић
02.06.2020.  др Горица Стојановић
03.06.2020.  др Ђокица Костић
04.06.2020.  др Соња Стаменковић
05.06.2020.  др Ђокица Костић
08.06.2020.  др Слободанка Гудељевић
09.06.2020.  др Горица Стојановић
10.06.2020.  др Ђокица Костић
11.06.2020.  др Соња Стаменковић
12.06.2020.  др Горица Стојановић
15.06.2020.  др Слободанка Гудељевић
16.06.2020.  др Горица Стојановић
17.06.2020.  др Ђокица Костић
18.06.2020.  др Соња Стаменковић
19.06.2020.  др Соња Стаменковић
22.06.2020.  др Слободанка Гудељевић
23.06.2020.  др Горица Стојановић
24.06.2020.  др Ђокица Костић
25.06.2020.  др Соња Стаменковић
26.06.2020.
29.06.2020.
 др Слободанка Гудељевић
30.06.2020.  др Ђокица Костић

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h - ЈУН 2020.

ПОНЕДЕЉАК
др В. Перуновић - ради 01, 08, 15, 22.06.2020.
др Д. Миљковић - ради 01, 08, 15, 22, 29.06.2020.

УТОРАК
др Д. Миљковић - ради 02, 09, 16, 23, 30.06.2020.
др Д. Кулић - ради 02, 09, 16, 23.06.2020.

СРЕДА
др Д.Миљковић - ради 03, 10, 17, 24.06.2020.
др Н. Јелић-Илић - ради 10, 17, 24.06.2020.

ЧЕТВРТАК
др Ј. Лазаревић - ради 04. и 25.06.2020.
др Д. Миљковић - ради 04, 11, 18, 25.06.2020.

ПЕТАК
др Д.Миљковић - ради 05, 12, 19, 26.06.2020.

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09 до 12h.

Рад у кабинету за страбизам од 09 до 12h.
ЧЕТВРТАК - др Н. Јелић  Илић - ради 11, 18, 25.06.2020.

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

МАРТ  2020.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА:
др Светлана Јовановић - 20.03.2020; 24.03.2020; 25.03.2020. (од 10h)
др Радосава Петровић - 02.03.2020; 03.03.2020; 10.03.2020; 16.03.2020; 17.03.2020. (од 10h)

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА:
др Ивана Јанковић - 
02.03.2020; 06.03.2020; 12.03.2020; 17.03.2020; 18.03.2020. (од 11h)

ЕНДОКРИНОЛОШКА АМБУЛАНТА И ЕХО КАБИНЕТ:
др сци мед прим др Мирјана Миљковић - 05.03.2020; 10.03.2020; 19.03.2020. (од 10h)

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

ЈУН 2020.
01.06.2020.
08.06.2020.
 др Светлана Миленковић
02.06.2020.  др Горан Ристић
03.06.2020.  др Сузана Цветковић
04.06.2020.  др Марија Јовић
05.06.2020.  др Дејан Николић
08.06.2020.  др Светлана Миленковић
09.06.2020.  др Предраг Станковић
10.06.2020.  др Александра Јанковић
11.06.2020.  др Томислав Пешић
12.06.2020.
15.06.2020.
 др Зоран Маринковић
16.06.2020.  др Ивана Николић
17.06.2020.
22.06.2020.
 др Радомир Митић
18.06.2020.  др Никола Крстић
19.06.2020.  др Сузана Цветковић
23.06.2020.  др Томислав Пешић
24.06.2020.  др Дејан Николић
25.06.2020.  др Нада Пејчић
26.06.2020.  др Слободан Гавриловић
29.06.2020.  др Горан Ристић
30.06.2020.  др Предраг Станковић

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

ЈУН 2020.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
др
Саша Цветковић
1 Го 1 1 1     Го Го Го Го Го     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1
др Љубинка Сретић 1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     Го Го 2
др Љубица Станишић Го Го Го Го Го     Го Го Го Го Го     Го Го Го 2 2     2 2 2 2 2     2 1 1
др
Сања
Тошковић
2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     2 2 2 2 Го     Го Го Го Го Го     Го 2 2
др Наталија Божић 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1
др Војислав Митровић 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

МАРТ 2020.
Прва смена: 08-13 часова; Дрга смена: 14-16 часова.
ПЕРИОД
02.03.-06.03.
 
 09.03.-13.03. 16.03.-20.03. 23.03.-27.03. 30.03.-03.04.
ПОНЕДЕЉАК ПРВА СМЕНА:
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Горан Живковић
ПРВА СМЕНА: др Јула Митић
др Дубравка Стојановић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
УТОРАК ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић 
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић 
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА:
др Дубравка Стојановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
СРЕДА ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Зоран
Миловановић

ДРУГА СМЕНА: др Јула Митић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: др Јула Митић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић

ДРУГА СМЕНА:
др Јула Митић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: др Јула Митић
ЧЕТВРТАК ПРВА СМЕНА:
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Горан Живковић
ПРВА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
прим др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА:
др Зоран Миловановић
др Дубравка Стојановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Горан Живковић
ПРВА СМЕНА:
др Јула Митић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПЕТАК ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА:
др Јула Митић
ПРВА СМЕНА:
др Зоран Миловановић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: прим др Горан Живковић
  

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

ЈУН 2020.
  др Јелка Нинковић др Јелена Мишић др Мирјана Ранчић Мр сци мед Татјана Јовановић др Горан Тојага др Драган Ђорђевић др Марина Димитријевић др Милан Трајковић
 ПОНЕДЕЉАК       09 - 11h   09 - 11h 11 - 13h 09 - 11h
 УТОРАК 09 - 11h   09 - 11h 09 - 11h 11 - 13h      
СРЕДА   09 - 11h 09 - 11h 09 - 11h     11 - 13h  
ЧЕТВРТАК 09 - 11h     09 - 11h   09 - 11h   09 - 11h
ПЕТАК   11 - 13h   09 - 11h 09 - 11h      

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 МАРТ 2020.
 
         
 Прва смена
Од 9 до 13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
  др Весна Јовановић

  др Нинослав Гирић
 
  др Срђан Матић (Годишњи одмор од 02.03. до 31.03.)
  др Бранимир Раденковић
 Уторак  
  др Љубица Спасић
 
  др Срђан Матић (Годишњи одмор од 02.03. до 31.03.)
 
 др Весна Јовановић
 Среда   др Јасна Љубић (Годишњи одмор од 09.03. до 13.03.)
  др Љиљана Илић - Јовић 
  др Бојана Пешић
 Четвртак  
  др Бојана Пешић

  др Љубица Спасић
 
  др Јасна Љубић (Годишњи одмор од 09.03. до 13.03.)
  др Љиљана Илић - Јовић
 Петак   др Нинослав Гирић   др Бранимир Раденковић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

ЈУН 2020.
05.06.2020.  др Драган Стаменковић
12.06.2020.  др Драган Стаменковић
19.06.2020.  др Драган Стаменковић
24.06.2020.  др Славољуб Митов
26.06.2020.  др Драган Стаменковић