Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец ЈУЛ
 2022. године.

Понедељак - петак од 07h до 14:30h.

др Драган Стојановић (217) - годишњи одмор до краја месеца

П О Н Е Д Е Љ А К
08-11h
др Миодраг Миладиновић (221) - не ради 04. и 11.07.
др Никола Коцић (218)

11-14h
др Томислав Тасић (225) - не ради 18.07.
др Зоран Николић (224) 

У Т О Р А К
08-11h

др Саша Гргов (225)
др Марко Милентијевић (218) - не ради 19.07.

11-14h
др Снежана Стојановић (221) - не ради 26.07.
др Горан Стојиљковић (224) - не ради до краја месеца
др Сузана Милутиновић (225) - не ради 19. и 26.07.

С Р Е Д А  
08-11h

др Небојша Красић (225) - не ради 20. и 27.07.
др Габријела Стојковић (224) - не ради 27.07.

11-14h
др Оливера Вожић (224)
др Маја Јовић (221) - не ради 06. и 13.07.

Ч Е Т В Р Т А К
08-11h

др Миомир Стојановић (225)  - не ради 07.07.
др Никола Кулић (224) - не ради 07.07.

11-14h
др Евица Суимоновић (221) - не ради 21. и 28.07.
др Јелена Стоичић (218)

П Е Т А К 
08-11h

др Динка Деспотовић (225) - не ради 15. и 22.07.
др Дејан Ђокић (218)  - не ради 15. и 22.07.

11-14h
др Бобан Цветковић (221)
др Ивица Николић (224)

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

АТД - ЈУЛ 2022.
  1  2    3   4 5 6 7 8  9  10 11 12 13 14 15  16   17  18 19 20 21 22  23   24  25 26 27 28 29  30   31 
др Весна Миљковић               атд                             атд                  
др Марина Јовановић                                           атд         атд        
др Драган Јовановић       атд                                         атд            
др Сунчица Младенов           атд                                                    
др Радивоје Стајић                атд           атд                                     
др Весна Милосављевић                                       атд              атд        
др Драгана Стефановић                                                    
 
       
др Дивна Маринковић атд     атд  атд атд атд атд                            атд     атд атд атд атд атд    
др Драган Рашић атд     атд атд атд атд атд     атд атд атд атд атд     атд атд атд атд атд     атд атд атд атд атд    
др Милена Тошић С    П   Е   Ц   И   Ј   А   Л   И   З   А   Ц   И   Ј   А    
др Ана Србуловић С   П   Е   Ц   И   Ј   А   Л   И   З   А   Ц   И   Ј   А    
др Миљана Апостоловић С   П   Е   Ц   И   Ј   А   Л   И   З   А   Ц   И   Ј   А    
  

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

ЈУЛ 2022.
01.07.2022. М. Соколовић
02.07.2022. /
03.07.2022. /
04.07.2022. М. Прокоповић
05.07.2022. С. Давинић
06.07.2022. С. Стојановић
07.07.2022. С. Стојановић
08.07.2022. С. Давинић
09.07.2022. /
10.07.2022. /
11.07.2022. М. Прокоповић
12.07.2022. С. Давинић
13.07.2022. С. Давинић
14.07.2022. М. Прокоповић
15.07.2022. М. Прокоповић
16.07.2022. /
17.07.2022. /
18.07.2022. С. Давинић
19.07.2022. С. Стојановић
20.07.2022. М. Соколовић
21.07.2022. С. Давинић
22.07.2022. С. Стојановић
23.07.2022. /
24.07.2022. /
25.07.2022. М. Соколовић
26.07.2022. С. Стојановић
27.07.2022. М. Соколовић
28.07.2022. С. Давинић
29.07.2022. С. Давинић
30.07.2022. /
31.07.2022. /

Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

ЈУЛ 2022.
Понедељак др Зоран Томић (годишњи одмор 25.07.-31.07.)
др Маја Трајковић
 Уторак  
др Ненад Здравковић (годишњи одмор 20.07.-31.07., Конгрес 08.07. - 13.07.)
др Благоје Павловић
 
 Среда  
др Дејана Милојковић (годишњи одмор 13.07.- 29.07.)
др Владан Маринковић (годишњи одмор 14.07.-27.07.)
Дана 20. и 27.07. ради др Маја Трајковић
 
 Четвртак др Владан Симоновић
др Нина Новаковић (едукација УКЦ Ниш 01.07.-31.07.)
 Петак
др Сунчица Митровић (годишњи одмор 01.07.-04.07.)
др Милена Ковић (годишњи одмор 20.07.-31.07.)
 

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

ЈУЛ 2022.
01.07.2022. др М. Димитријевић
02.07.2022. /
03.07.2022. /
04.07.2022. др Н. Миљковић
05.07.2022. др А. Ивановић
06.07.2022. др Д. Крстић
07.07.2022. др В. Стојковић
08.07.2022. др П. Перовић
09.07.2022. /
10.07.2022. /
11.07.2022. др А. Ивановић
12.07.2022. др В. Стојковић
13.07.2022. др П. Перовић
14.07.2022. др А. Стојановић
15.07.2022. др И. Димитријевић
16.07.2022. /
17.07.2022. /
18.07.2022. др П. Лукић
19.07.2022. др Н. Миљковић
20.07.2022. др И. Димитријевић
21.07.2022. др Д. Јоцић
22.07.2022. др Д. Крстић
23.07.2022. /
24.07.2022. /
25.07.2022. др Д. Јоцић
26.07.2022. др М. Димитријевић
27.07.2022. др П. Лукић
28.07.2022. др А. Стојановић
29.07.2022. др П. Перовић
30.07.2022. /
31.07.2022. /

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

ЈУН 2022.
Радно време 8:00 – 12:30 часова

Понедељак

 др З.Кнежевић (годишњи одмор 01.06.-10.06.)
 др М.Качаревић (годишњи одмор 01.06.-03.06., плаћено одсуство 21.06.-24.06.)
 Уторак  др Б.Јовановић
 др З.Тодоровић (годишњи одмор 01.06.-03.06., плаћено одсуство 21.06.-24.06.)
 Среда  др Г. Стојиљковић (годишњи одмор 20.06.-30.06.)
 др А. Рангелов (годишњи одмор 01.06.-30.06.)
 Четвртак  др С. Стаменковић
 др С. Николић
Петак  др З.Анђелковић (годишњи одмор 27.06.-30.06.)
 др Д. Стојановић (годишњи одмор 20.06.-30.06.)

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

ЈУЛ 2022.
01.07.2022. др С. Младеновић
02.07.2022. /
03.07.2022. /
04.07.2022. др С. Младеновић
05.07.2022. др И. Стојановић
06.07.2022. др Г. Луковић
07.07.2022. прим др М. Петровић
08.07.2022. др Н. Прокоповић
09.07.2022. /
10.07.2022. /
11.07.2022. др Д. Јовановић
12.07.2022. др С. Младеновић
13.07.2022. др Н. Прокоповић
14.07.2022. прим др М. Петровић
15.07.2022. др Г. Луковић
16.07.2022. /
17.07.2022. /
18.07.2022. др Д. Јовановић
19.07.2022. др И. Стојановић
20.07.2022. прим др М. Петровић
21.07.2022. др Н. Прокоповић
22.07.2022. др Н. Прокоповић
23.07.2022. /
24.07.2022. /
25.07.2022. прим др М. Петровић
26.07.2022. др И. Стојановић
27.07.2022. др Н. Прокоповић
28.07.2022. др Д. Јовановић
29.07.2022. др Д. Јовановић
30.07.2022. /

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

ЈУЛ 2022.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова

01.07.2022. др Соња Стаменковић
02.07.2022. /
03.07.2022. /
04.07.2022. др Слободанка Гудељевић
05.07.2022. др Горица Стојановић
06.07.2022. др Соња Стаменковић
др Душан Стевановић
07.07.2022. др Владимир Марковић
08.07.2022. др Соња Стаменковић
09.07.2022. /
10.07.2022. /
11.07.2022. др Слободанка Гудељевић
12.07.2022. др Горица Стојановић
13.07.2022. др Владимир Марковић
др Душан Стевановић
14.07.2022. др Владимир Марковић
15.07.2022. др Соња Стаменковић
16.07.2022. /
17.07.2022. /
18.07.2022. др Слободанка Гудељевић
19.07.2022. др Горица Стојановић
20.07.2022. др Владимир Марковић
др Душан Стевановић
21.07.2022. др Ђокица Костић
22.07.2022. др Горица Стојановић
23.07.2022. /
24.07.2022. /
25.07.2022. др Слободанка Гудељевић
26.07.2022. др Горица Стојановић
27.07.2022. др Слободанка Гудељевић
др Душан Стевановић
28.07.2022. др Горица Стојановић
29.07.2022. др Слободанка Гудељевић
30.07.2022. /
31.07.2022. /

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h - ЈУЛ 2022.

ПОНЕДЕЉАК
др Д. Миљковић - ради 04, 11, 18.07.

УТОРАК
др Д. Миљковић - ради 05, 12, 19.07.
др Д. Кулић - ради 19, 26.07.

СРЕДА
др Д.Миљковић - ради 06, 13, 20.07.
др Д. Кулић - ради 20, 27.07.

ЧЕТВРТАК
др Д. Миљковић - ради 07, 14, 21.07.
др В. Перуновић - ради 07, 14, 21, 28.07.

ПЕТАК
др Д.Миљковић - ради 01, 08, 15, 22.07.

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09 до 12h.
ПОНЕДЕЉАК: др В. Перуновић - ради 04, 11,18, 25.07.

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

ЈУЛ 2022.
ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА:
др Светлана Јовановић, I смена
06.07.2022.
14.07.2022.
26.07.2022.
27.07.2022.
28.07.2022.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА:
др Радосава Петровић, годишњи одмор
др Мирјана Миљковић, годишњи одмор и боловање

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА:
др Ивана Јанковић, II смена

04.07.2022.

др Ивана Јанковић, I смена
12.07.2022.
25.07.2022.
28.07.2022.

                                      

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

ЈУЛ 2022.
01.07.2022. др Марија Јовић
02.07.2022. /
03.07.2022. /
04.07.2022. др Томислав Пешић
05.07.2022. др Горан Ристић
06.07.2022. др Дејан Николић
07.07.2022. др Предраг Станковић
08.07.2022. др Зоран Маринковић
09.07.2022. /
10.07.2022. /
11.07.2022. др Ивана Николић
12.07.2022. др Светлана Миленковић
13.07.2022. др Слободан Гавриловић
14.07.2022. др Сузана Цветковић
15.07.2022. др Радомир Митић
16.07.2022. /
17.07.2022. /
18.07.2022. др Зоран Маринковић
19.07.2022. др Војислав Поповић
20.07.2022. др Радомир Митић
21.07.2022. др Славица Савић
22.07.2022. др Томислав Пешић
23.07.2022. /
24.07.2022. /
25.07.2022. др Никола Крстић
26.07.2022. др Нада Пејчић
27.07.2022. др Страхиња Јовић
28.07.2022. др Предраг Станковић
29.07.2022. др Ивана Николић
30.07.2022. /
31.07.2022. /

 

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

ЈУЛ 2022.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
др
Саша Цветковић
1     ГО ГО ГО ГО ГО     ГО ГО ГО ГО ГО     ГО ГО ГО ГО ГО     1 1 1 1 1    
др Љубинка Сретић 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    
др
Соња Тошковић
1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1    
др
Наталија Божић
    Б     О     Л     О     В     А     Њ     Е              
др Војислав Митровић 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 ГО ГО ГО     ГО ГО ГО ГО ГО    
                                                                 

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

ЈУЛ 2022.
Прва смена: 08-13 часова
01.07.2022. прим др Горан Живковић
02.07.2022. /
03.07.2022. /
04.07.2022. др Дубравка Стојановић
05.07.2022. прим др Горан Живковић
06.07.2022. др Дубравка Стојановић
07.07.2022. др Дубравка Стојановић
08.07.2022. прим др Горан Живковић
09.07.2022. /
10.07.2022. /
11.07.2022. др Дубравка Стојановић
12.07.2022. прим др Горан Живковић
13.07.2022. др Дубравка Стојановић
14.07.2022. др Дубравка Стојановић
15.07.2022. прим др Горан Живковић
16.07.2022. /
17.07.2022. /
18.07.2022. др Дубравка Стојановић
19.07.2022. прим др Горан Живковић
20.07.2022. др Дубравка Стојановић
21.07.2022. др Дубравка Стојановић
22.07.2022. прим др Горан Живковић
23.07.2022. /
24.07.2022. /
25.07.2022. др Дубравка Стојановић
26.07.2022. прим др Горан Живковић
27.07.2022. др Дубравка Стојановић
28.07.2022. др Дубравка Стојановић
29.07.2022. прим др Горан Живковић
30.07.2022. /
31.07.2022. /

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

ЈУЛ 2022.
  прим др Горан Тојага др Марина Димитријевић мр сци мед Татјана Јовановић др Драган Ђорђевић др Милан Трајковић др Јелена Мишић др Јована Живић
 ПОНЕДЕЉАК 09 - 11h   09 - 11h 09 - 11h 09 - 11h    
 УТОРАК   10 - 12h 09 - 11h       09 - 11h
СРЕДА 09 - 11h 10 - 12h 09 - 11h     09 - 11h 09 - 11h
ЧЕТВРТАК     09 - 11h 09 - 11h 09 - 11h    
ПЕТАК     09 - 11h     09 - 12h  

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 ЈУЛ 2022.
 
         
 Прва смена
Од 9 до 13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
др Весна Јовановић 
(Годишњи одмор од 18.07. до 29.07.)
 
др Бранимир Раденковић
 Уторак  
др Љиљана Илић-Jовић

др Срђан Матић (Годишњи одмор од 18.07. до 29.07.)
 
др Весна Јовановић (Годишњи одмор од 18.07. до 29.07.)
 Среда др Јасна Љубић (Годишњи одмор од 11.07. до 22.07.)
др Љиљана Илић-Јовић
др Бојана Пешић 
 Четвртак  
др Бојана Пешић

 
др Јасна Љубић (Годишњи одмор од 11.07. до 22.07.)
др Љиљана Илић - Јовић
 Петак др Бранимир Раденковић др Бојана Пешић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

ЈУЛ 2022.
01.07.2022. др Драган Стаменковић
06.07.2022. др Славољуб Митов
08.07.2022. др Драган Стаменковић
13.07.2022. др Славољуб Митов
15.07.2022. др Драган Стаменковић
20.07.2022. др Славољуб Митов
22.07.2022. др Драган Стаменковић
27.07.2022. др Славољуб Митов
29.07.2022. др Драган Стаменковић