Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец ДЕЦЕМБАР
 2019. године.

Понедељак, среда, четвртак, петак од 07h до 14:30h.
Уторак од 07h до 20h.


ПОНЕДЕЉАК
08:00 -11:00
др Владимир Цолић (218)
др Миодраг Миладиновић (219)

11:00 - 14:00
др Томислав Тасић (225)
др Сузана Милутиновић (224) - не ради 02.12.

УТОРАК
08:00 - 11:00

др Саша Гргов (225)
др Александар Станковић (ХИСПА)
др Драган Стојановић (217) - среда - Грделица
др Бобан Цветковић (221) - 06.12. и 20.12. Предејане

11:00 -14:00 
др Снежана Стојановић (218) - не ради 17.12.
др Гордана Младеновић - Марковић (224) - не ради 10.12.;17.12. и 24.12.

03.12.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
10.12.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
17.12.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
24.12.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
31.12.2019. од 14:00 ди 20:00 др Бобан Цветковић
др Гордана Милошевић - годишњи одмор од 23.12.2019. до 08.01.2020.

СРЕДА 
08:00 -11:00

др Небојша Красић (218)
др Габријела Стојковић (219)

11:00 - 14:00
др Маја Јовић (225)
др Оливера Божић (224)

ЧЕТВРТАК
08:00 - 11:00

др Миомир Стојановић (225)
др Никола Кулић (224)

11:00 - 14:00
др Ивица Николић (218)
др Горан Стојиљковић (219)

ПЕТАК
08:00 - 11:00

др Динка Деспотовић (225) 
др Дејан Ђокић (218) 

11:00 - 14:00
др Милан Живковић (218)
др Евица Симоновић (217) 

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

ДЕЦЕМБАР 2019.
02.12.2019.  др Сунчица Младенов
04.12.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
09.12.2019.  др Драган Јовановић
10.12.2019.  др Весна Миљковић
12.12.2019.  др Радивоје Стајић
13.12. и 27.12.2019.   др Весна Милосављевић
16.12.2019.  др Сунчица Младенов
17.12.2019.  др Весна Миљковић
18.12.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
23.12.2019.  др Драган Јовановић
26.12.2019.  др Радивоје Стајић
 
Сваког радног дана у АТД-у раде:
др Драган Рашић

др Драгана Стефановић
др Дивна Маринковић

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

ДЕЦЕМБАР 2019.
02.12.2019.  др С. Станковић
03.12.2019.  др С. Стојановић
04.12.2019.  др М. Прокоповић
05.12.2019.  др С. Давинић
06.12.2019.  др С. Стојановић
09.12.2019.  др С. Станковић
10.12.2019.  др С. Стојановић
11.12.2019.  др М. Прокоповић
12.12.2019.  др С. Давинић
13.12.2019.  др М. Соколовић
16.12.2019.  др М. Прокоповић
17.12.2019.  др С. Стојановић
18.12.2019.  др М. Прокоповић
19.12.2019.  др С. Стојановић
20.12.2019.  др М. Соколовић
23.12.2019.  др С. Станковић
24.12.2019.  др С. Стојановић
25.12.2019.  др М. Прокоповић
26.12. и 31.12.2019.  др С. Стојановић
27.12.2019.  др М. Соколовић
30.12.2019.  др С. Станковић
 
ДЗ Вучје
03.12.2019. др М. Прокоповић

Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

ДЕЦЕМБАР 2019.
Понедељак  др Зоран Томић
 др Олгица Димитријевић (Годишњи одмор од 04.12. до 10.12.)
 Уторак  
 др Ненад Здравковић (Годишњи одмор од 27.12. до краја месеца)
 
 Среда  
др Дејана Милојковић
(Годишњи одмор од 18.12. до 23.12.)
 др Владан Маринковић
 
 Четвртак  др Владан Симоновић (Годишњи одмор од 16.12. до 23.12.)
 Петак
 др Сунчица Митровић (Годишњи одмор 18.12. и 19.12.)
 др Милена Ковић (Годишњи одмор од 25.12. до 31.12.)
 

Радно време у амбуланти преподне зависи од броја пацијената.
Амбуланта за когнитивне поремећаје ради четвртком од 11 часова.
Амбуланта за полинеуропатије ради петком од 11 часова.
Првих прегледа дневно је 8, а преглед траје 20 мин.
Време трајања другог прегледа, тј. контроле је 15 мин.

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести

ДЕЦЕМБАР 2019.
02.12.2019.  др Властимир Ђокић
03.12.2019.  др Душанка Живковић
04.12.2019.  др Божидар Миљковић
05.12.2019.  др Божидар Миљковић
06.12.2019.  др Божидар Миљковић
09.12.2019.  др Душанка Живковић
10.12.2019.  др Божидар Миљковић
11.12.2019.  др Властимир Ђокић
12.11.2019.  др Божидар Миљковић
13.12.2019.  др Божидар Миљковић
16.12.2019.  др Божидар Миљковић
17.12.2019.  др Божидар Миљковић
18.12.2019.  др Властимир Ђокић
19.12.2019.  др Божидар Миљковић
20.12.2019.  др Божидар Миљковић
23.12.2019.  др Душанка Живковић
24.12.2019.  др Божидар Миљковић
25.12. и 30.12.2019.  др Властимир Ђокић
26.12. и 31.12.2019.  др Божидар Миљковић
27.12.2019-  др Душанка Живковић

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

ДЕЦЕМБАР 2019.
02.12.2019.  др А. Цакић
03.12.2019.  др П. Лукић
 др А. Ивановић
04.12. и 27.12.2019.  др Н. Миљковић
05.12.2019.  др М. Димитријевић
06.12.2019.  др Д. Крстић
08.12.2019.  др M. Димитријевић
09.12.2019.  др A. Ђорђевић
10.12.2019.  прим др М. Стојановић
11.12.2019.  др Д. Станковић
12.12.2019.  др П. Ивановић
13.12.2019.  др П. Перовић
16.12.2019.  др И. Димитријевић
17.12.2019.  др А. Ивановић
18.12.2019.  др П. Перовић
19.12.2019.  др В. Стојковић
20.12.2019.  др А. Цакић
23.12.2019.  др А. Ђорђевић
 др Д. Крстић
24.12.2019.  др М. Димитријевић
25.12.2019.  др П. Ивановић
 др И. Димитријевић
 др П. Перовић
26.12.2019.  прим др М. стојановић 
30.12.2019.  др Ј. Вучковић

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

ДЕЦЕМБАР 2019.
Радно време 8:00 – 12:30 часова

Понедељак

 др З.Кнежевић
 др М.Качаревић (Годишњи одмор 02.12.2019.)
 Уторак  др Б.Јовановић
 др З.Тодоровић
 Среда  др Г. Стојиљковић (Годишњи одмор 02.12.2019.)
 Четвртак  др С. Стаменковић (Годишњи одмор 02.12.2019.)
 др С. Николић (Годишњи одмор 02.12. - 31.12.2019.)
Петак  др З.Анђелковић (Годишњи одмор 16.12. - 24.12.2019.)
  др А.Рангелов 
 

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

ДЕЦЕМБАР 2019.
02.12.2019.  др Горан Луковић
03.12.2019.  др Драган Јовановић
04.12.2019.  др Славољуб Младеновић
05.12.2019.  др Небојша Прокоповић
06.12.2019.  прим др Милан Петровић
09.12.2019.  др Иван Стојановић
10.12.2019.  др Горан Луковић
11.12.2019.  др Небојша Прокоповић
12.12.2019.  др Славољуб Младеновић
13.12.2019.  др Драган Јовановић
16.12.2019.  прим др Милан Петровић
17.12.2019.  др Иван Стојановић
18.12. и 26.12.2019.  др Славољуб Младеновић
19.12. и 27.12.2019.  др Небојша Прокоповић
20.12.2019.  др Горан Луковић
23. 12.2019.   др Драган Јовановић
24.12.2019.  прим др Милан Петровић
25.12.2019.  др Иван Стојановић
30.12.2019.  др Горан Луковић
31.12.2019.  др Иван Стојановић

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

ДЕЦЕМБАР 2019.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова

02.12.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
03.12.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
04.12.2019.  др Ђокица Костић
05.12.2019.  др Владимир Марковић
06.12.2019.  др Горица Стојановић
09.12.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
10.12.2019.  др Горица Стојановић
11.12.2019.  др Ђокица Костић
12.12.2019.  др Владимир Марковић
13.12.2019.  др Милоје Стојановић
16.12.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
17.12.2019.  др Горица Стојановић
18.12.2019.  др Ђокица Костић
19.12.2019.  др Горица Стојановић
20.12.2019.  др Милоје Стојановић
23.12.2019.  др Соња Стаменковић
24.12.2019.  др Горица Стојановић
25.12.2019.  др Милоје Стојановић
26.12.2019.  др Слободанка Гудељевић
27.12. и 30.12.2019.  др Соња Стаменковић
31.12.2019.  др Горица Стојановић

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h - ДЕЦЕМБАР 2019.

ПОНЕДЕЉАК
др Д. Кулић - ради - 02.12.; 09.12.; 16.12.; 23.12.; 30.12.
др Н. Јелић-Илић - ради 02.12.; 09.12.; 16.12.; 23.12.; 30.12.
др Д. Миљковић

УТОРАК
др Ј. Лазаревић - ради 03.12.; 10.12.; 17.12.; 24.12.; 31.12.
др Д. Миљковић
др Д. Кулић - ради 03.12.; 10.12.; 17.12.; 24.12.; 31.12.


СРЕДА
др Д.Миљковић
др Н. Јелић-Илић - ради 04.12.; 11.12.; 18.12.; 25.12.

ЧЕТВРТАК
др В. Перуновић - ради 05.12.; 12.12.; 19.12.; 26.12.
др Ј. Лазаревић - ради 05.12.; 12.12.; 19.12.; 26.12.
др Д. Миљковић

ПЕТАК
др Ј.Лазаревић - ради 06.12.; 13.12.; 20.12.; 27.12.
др Д.Миљковић

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09 до 12h.
ПОНЕДЕЉАК - др Весна Перуновић - ради 02.12.; 09.12.; 16.12.; 23.12.
СРЕДА
- др Д. Кулић - ради 04.12.; 11.12.; 18.12.; 25.12.

Рад у кабинету за страбизам од 09 до 12h.
ЧЕТВРТАК - др Н. Јелић  Илић - ради 05.12.; 12.12.; 19.12.; 26.12.

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

ДЕЦЕМБАР  2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Светлана Јовановић (од 10h)

02.12.2019.; 13.12.2019.; 12.12.2019.; 06.12.2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Радосава Петровић (од 10h)

05.12.2019; 10.12.2019.; 20.12.2019.

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Ивана Јанковић (od 11h)

02.12.2019.; 03.12.2019.; 04.12.2019.; 13.12.2019.; 26.12.2019.

ЕНДОКРИНОЛОШКА АМБУЛАНТА И ЕХО КАБИНЕТ: др сци мед прим др Мирјана Миљковић (од 10h)

03.12.2019.; 09.12.2019.; 12.12.2019.; 13.12.2019.; 26.12.2019.

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

ДЕЦЕМБАР 2019.
02.12.2019.  др Нада Пејчић
03.12.2019.  др Никола Крстић
04.12.2019.  др Светлана Миленковић
05.12. и 27.12.2019.  др Војислав Поповић
06.12.2019.  др Сузана Цветковић
09.12.2019.  др Ивана Николић
10.12.2019.  др Дејан Николић
11.12.2019.  др Горан Ристић
12.12.2019.  др Слободан Гавриловић
13.12.2019.  др Никола Крстић
16.12.2019.  др Славица Савић
17.12.2019.  др Александра Јанковић
18.12.2019.  др Томислав Пешић
19.12.2019.  др Ивана Николић
20.12.2019.  др Дејан Николић
23.12.2019.  др Слободан Гавриловић
24.12.2019.  др Зоран Маринковић
25.12.2019.  др Предраг Станковић
26.12.2019.  др Томислав Пешић
30.12.2019.  др Дејан Николић
31.12.2019.  др Никола Крстић

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

ДЕЦЕМБАР 2019.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
др
Саша Цветковић
  1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 Го Сл Го     Го Го Го Го Го     Го Го
др Љубинка Сретић   2 2 2 2 2     1 1 1 1 Го     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1
др Љубица Станишић   1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     1 1
др
Сања
Тошковић
  1 1 1 1 1     1 1 1 1 Го     2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     2 2
др Наталија Божић   1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1
др Војислав Митровић   Го Го Го Го Го     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

ДЕЦЕМБАР 2019.
Прва смена: 08-13 часова
ПЕРИОД
02.12.-06.12.
 
 09.12.-13.12. 16.12.-20.12. 23.12.-27.12. 30.12.-03.01.
ПОНЕДЕЉАК прим др Секула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
прим др Драган Сапунџић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
УТОРАК прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Секула Митић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић
СРЕДА прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић
прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић
НОВА ГОДИНА
ЧЕТВРТАК др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић
др Јула Митић
др Јула Митић
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић
др Зоран Миловановић
НОВА ГОДИНА
ПЕТАК прим др Горан Живковић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
прим др Горан Живковић
др Јула Митић
прим др Секула Митић
прим др Драган Сапунџић
др Јула Митић
прим др Горан Живковић
др Јула Митић
прим др Горан Живковић
др Јула Митић
  

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

ДЕЦЕМБАР 2019.
  др Јелка Нинковић др Јелена Мишић др Мирјана Ранчић Мр сци мед Татјана Јовановић др Горан Тојага др Драган Ђорђевић др Марина Димитријевић др Милан Трајковић
 ПОНЕДЕЉАК       09 - 11h   09 - 11h 11 - 13h 09 - 11h
 УТОРАК 09 - 11h   09 - 11h 09 - 11h 11 - 13h      
СРЕДА   09 - 11h 09 - 11h 09 - 11h     11 - 13h  
ЧЕТВРТАК 09 - 11h     09 - 11h   09 - 11h   09 - 11h
ПЕТАК   11 - 13h   09 - 11h 09 - 11h      

ДЗ Грделица - 03.12.2019 др Татјана Јовановић
ДЗ Вучје - 05.12.2019. др Милан Трајковић

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 ДЕЦЕМБАР 2019.
 
         
 Прва смена
Од 9 до 13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
  др Весна Јовановић

  др Нинослав Гирић
 
  др Срђан Матић (Годишњи одмор од 11.12. до 24.12.)
  др Бранимир Раденковић 
 Уторак  
  др Љубица Спасић

  др Срђан Матић (Годишњи одмор од 11.12. до 24.12.)
 
 др Весна Јовановић
 Среда   др Јасна Љубић
  др Љиљана Илић-Јовић 
  др Бојана Пешић
 Четвртак  
  др Бојана Пешић

  др Љубица Спасић
 
  др Јасна Љубић
  др Љиљана Илић-Јовић 
 Петак   др Нинослав Гирић
  др Бранимир Раденковић
  др Бојана Пешић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

ДЕЦЕМБАР 2019.
06.12.2019.  др Драган Стаменковић
13.12.2019.  др Драган Стаменковић
18.12.2019.  др Славољуб Митов
20.12.2019.  др Драган Стаменковић
25.12.2019.  др Славољуб Митов
27.12.2019.  др Драган Стаменковић