Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец МАРТ
 2020. године.

Понедељак, среда, четвртак, петак од 07h до 14:30h.
Уторак од 07h до 20h.


ПОНЕДЕЉАК
08:00 -11:00
др Владимир Цолић (218) - не ради 09.03.
др Миодраг Миладиновић (219)

11:00 - 14:00
др Томислав Тасић (225) - не ради 09. и 16.03.
др Сузана Милутиновић (224) - не ради 16.03.

УТОРАК
08:00 - 11:00

др Саша Гргов (225)
др Александар Станковић (ХИСПА)
др Драган Стојановић (217) - среда - Грделица
др Бобан Цветковић (221) - 06. и 20.03. Предејане, годишњи одмор од 21.03.

11:00 -14:00 
др Снежана Стојановић (218) 
др Гордана Младеновић - Марковић (224)  - не ради 17.03.

04.03.2020. од 14h до 20h др Бобан Цветковић
11.03.2020. од 14h до 20h др Бобан Цветковић
18.03.2020. од 14h до 20h др Гордана Милошевић
25.03.2020. од 14h до 20h др Гордана Милошевић

СРЕДА 
08:00 -11:00

др Небојша Красић (218) - не ради 11.03.
др Габријела Стојковић (219)

11:00 - 14:00
др Маја Јовић (225)
др Оливера Божић (224) - не ради 18.03.
др Марко Милентијевић (218)

ЧЕТВРТАК
08:00 - 11:00

др Миомир Стојановић (225)
др Никола Кулић (224)
др Јелена Стоичић (218)

11:00 - 14:00
др Ивица Николић (218)
др Горан Стојиљковић (219)

ПЕТАК
08:00 - 11:00

др Динка Деспотовић (225) - не ради 13.03.
др Дејан Ђокић (218) 

11:00 - 14:00
др Милан Живковић (218) - годишњи одмор од 27.03.
др Евица Симоновић (217) 

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

МАРТ 2020.
02.03.2020.  др Драган Јовановић
04.03.2020.  др Марина Ђорђевић Јовановић
09.03.2020.  др Сунчица Младенов
10.03.2020.  др Весна Миљковић
11.03.2020.  др Марина Ђорђевић Јовановић
12.03.2020  др Радивоје Стајић
13.03.2020.  др Весна Милосављевић
23.03.2020.  др Сунчица Младенов
24.03.2020.  др Весна Миљковић
26.03.2020.  др Радивоје Стајић
27.03.2020.  др Весна Милосављевић
 
Сваког радног дана у АТД-у раде:
др Драган Рашић

др Драгана Стефановић
др Дивна Маринковић

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

МАРТ 2020.
02.03.2020.  др С. Станковић
03.03.2020.  др С. Стојановић
04.03.2020.  др М. Прокоповић
05.03.2020.  др С. Давинић
06.03.2020.  др М. Соколовић
09.03.2020.  др С. Станковић
10.03.2020.  др С. Стојановић
11.03.2020.
12.03.2020.
 др М. Прокоповић
13.03.2020.
17.03.2020.
 др С. Стојановић
16.03.2020.  др С. Станковић
18.03.2020.
19.03.2020.
 др М. Прокоповић
20.03.2020.  др С. Станковић
23.03.2020.  др С. Станковић
24.03.2020.  др С. Стојановић
25.03.2020.  др М. Соколовић
26.03.2020.  др С. Давинић
27.03.2020.  др М. Соколовић
30.03.2020.  др С. Станковић
31.03.2020.  др С. Стојановић
 
ДЗ Вучје
10.03.2020. др М. Прокоповић
24.03.2020. др С. Станковић


Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

МАРТ 2020.
Понедељак  др Зоран Томић (Годишњи одмор од 09.03. до 13.03.)
 др Олгица Димитријевић (Годишњи одмор 05.03, 06.03. и 20.03.)
 Уторак  
 др Ненад Здравковић (Годишњи одмор од 13.03. до 16.03.)
 
 Среда  
др Дејана Милојковић 
(Годишњи одмор од 13.03. до 18.03.)
 др Владан Маринковић (Годишњи одмор од 19.03. до 20.03.)
 
 Четвртак  др Владан Симоновић (Годишњи одмор од 21.03. до 29.03.)
 Петак
 др Сунчица Митровић (Годишњи одмор од 16.03. до 22.03.)
 др Милена Ковић
 

Радно време у амбуланти преподне зависи од броја пацијената.
Амбуланта за когнитивне поремећаје ради четвртком од 11 часова.
Амбуланта за полинеуропатије ради петком од 11 часова.
Првих прегледа дневно је 8, а преглед траје 20 мин.
Време трајања другог прегледа, тј. контроле је 15 мин.

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести

МАРТ 2020.
02.03.2020.  др Душанка Живковић
03.03.2020.  др Божидар Миљковић
04.03.2020.  др Душанка Живковић
05.03.2020.  др Божидар Миљковић
06.03.2020.  др Душанка Живковић
09.03.2020.  др Властимир Ђокић
10.03.2020.  др Божидар Миљковић
11.03.2020.  др Душанка Живковић
12.03.2020.  др Властимир Ђокић
13.03.2020.  др Божидар Миљковић
16.03.2020.  др Душанка Живковић
17.03.2020.  др Божидар Миљковић
18.03.2020.  др Душанка Живковић
19.03.2020.  др Божидар Миљковић
20.03.2020.
27.03.2020.
 др Властимир Ђокић
23.03.2020.
25.03.2020.
 др Душанка Живковић
24.03.2020.
26.03.2020.
 др Божидар Миљковић
30.03.2020.  др Душанка Живковић
31.03.2020.  др Божидар Миљковић

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

МАРТ 2020.
02.03.2020.
24.03.2020.
 прим др М. Стојановић
03.03.2020.
25.03.2020.
 др П. Лукић
04.03.2020.
23.03.2020.
 др Н. Миљковић
05.03.2020.
18.03.2020.
 др А. Цакић
05.03.2020.
19.03.2020.
 др П. Перовић
06.03.2020.
31.03.2020.
др Д. Крстић
09.03.2020.
20.03.2020.
  др А. Ђорђевић
10.03.2020.
26.03.2020.
 др М. Димитријевић
11.03.2020.
26.03.2020.
 др А. Стојановић
12.03.2020.  др А. Ивановић
13.03.2020.  др Ј. Вучковић
 др Д. Станковић
16.03.2020.
27.03.2020.
 др И. Димитријевић
17.03.2020.  др П. Ивановић
30.03.2020.  др Д. Станковић

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

МАРТ 2020.
Радно време 8:00 – 12:30 часова

Понедељак

 др З.Кнежевић
 др М.Качаревић (Плаћено одсуство 04.03. - 06.03.)
 Уторак  др Б.Јовановић
 др З.Тодоровић (Плаћено одсуство 04.03. - 06.03; Годишњи одмор 23.03. - 26.03.)
 Среда  др Г. Стојиљковић
 Четвртак  др С. Стаменковић (Годишњи одмор 27.03. - 30.03.)
 др С. Николић (Годишњи одмор 11.03. - 31.03.)
Петак  др З.Анђелковић (Годишњи одмор 23.03 - 31.03.)
 др А.Рангелов 
 

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

МАРТ 2020.
02.03.2020.  др Славољуб Младеновић
03.03.2020.  др Иван Стојановић
04.03.2020.  др Горан Луковић
05.03.2020.  др Драган Јовановић
06.03.2020.  др Небојша Прокоповић
09.03.2020.  прим др Милан Петровић
10.03.2020.  др Горан Луковић
11.03.2020.  др Небојша Прокоповић
12.03.2020.  др Славољуб Младеновић
13.03.2020.  др Иван Стојановић
16.03.2020.
25.03.2020.
 прим др Милан Петровић
17.03.2020.  др Иван Стојановић
18.03.2020.  др Славољуб Младеновић
19.03.2020.  др Горан Луковић
20.03.2020.
24.03.2020.
 др Драган Јовановић
23.03.2020.   др Горан Луковић
26.03.2020.  др Небојша Прокоповић
27.03.2020.  др Славољуб Младеновић
30.03.2020.  прим др Милан Петровић
31.03.2020.  др Иван Стојановић

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

МАРТ 2020.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова

02.03.2020.  др Слободанка Гудељевић
03.03.2020.  др Горица Стојановић
04.03.2020.  др Ђокица Костић
05.03.2020.  др Соња Стаменковић
06.03.2020.  др Слободанка Гудељевић
09.03.2020.  др Слободанка Гудељевић
10.03.2020.  др Горица Стојановић
11.03.2020.  др Ђокица Костић
12.03.2020.  др Слободанка Гудељевић
13.03.2020.  др Ђокица Костић
16.03.2020.  др Слободанка Гудељевић
17.03.2020.  др Горица Стојановић
18.03.2020.  др Ђокица Костић
19.03.2020.  др Соња Стаменковић
20.03.2020.  др Ђокица Костић
23.03.2020.  др Слободанка Гудељевић
24.03.2020.  др Горица Стојановић
25.03.2020.  др Ђокица Костић
26.03.2020.  др Соња Стаменковић
27.03.2020.
31.03.2020.
 др Горица Стојановић
30.03.2020.  др Слободанка Гудељевић

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h - МАРТ 2020.

ПОНЕДЕЉАК
др Н. Јелић-Илић - ради 02, 09, 16, 23, 30.03.2020.
др Д. Кулић - ради 02, 09, 16, 23, 30.03.2020.
др Д. Миљковић

УТОРАК
др Ј. Лазаревић - ради 03, 10, 17, 24, 31.03.2020.
др Д. Миљковић
др Д. Кулић - ради 03, 10, 17, 24, 31.03.2020.


СРЕДА
др Д.Миљковић
др Н. Јелић-Илић - ради 04, 11, 18, 25.03.2020.
др Д. Кулић - ради 04, 11, 18, 25.03.2020.

ЧЕТВРТАК
др В. Перуновић - ради 05, 12, 19, 26.03.2020.
др Ј. Лазаревић - ради 05, 12, 19, 26.03.2020.
др Д. Миљковић

ПЕТАК
др Ј.Лазаревић - ради 06, 20, 27.03.2020.
др Д.Миљковић

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09 до 12h.
ПОНЕДЕЉАК - др Весна Перуновић - ради 09, 16, 23, 30.03.2020.

Рад у кабинету за страбизам од 09 до 12h.
ЧЕТВРТАК - др Н. Јелић  Илић - ради 05, 12, 19, 26.03.2020.

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

МАРТ  2020.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА:
др Светлана Јовановић - 20.03.2020; 24.03.2020; 25.03.2020. (од 10h)
др Радосава Петровић - 02.03.2020; 03.03.2020; 10.03.2020; 16.03.2020; 17.03.2020. (од 10h)

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА:
др Ивана Јанковић - 
02.03.2020; 06.03.2020; 12.03.2020; 17.03.2020; 18.03.2020. (од 11h)

ЕНДОКРИНОЛОШКА АМБУЛАНТА И ЕХО КАБИНЕТ:
др сци мед прим др Мирјана Миљковић - 05.03.2020; 10.03.2020; 19.03.2020. (од 10h)

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

МАРТ 2020.
02.03.2020.
17.03.2020.
 др Нада Пејчић
03.03.2020.  др Предраг Станковић
04.03.2020.  др Горан Ристић
05.03.2020.  др Томислав Пешић
09.03.2020.  др Светлана Миленковић
10.03.2020.  др Предраг Станковић
11.03.2020.  др Марија Јовић
12.03.2020.  др Сузана Цветковић
13.03.2020.  др Никола Крстић
16.03.2020.  др Војислав Поповић
18.03.2020.  др Радомир Митић
19.03.2020.  др Томислав Пешић
20.03.2020.  др Славица Савић
23.03.2020.  др Војислав Поповић
24.03.2020.  др Горан Ристић
25.03.2020.  др Ивана Николић
26.03.2020.  др Александра Јанковић
27.03.2020.  др Светлана Миленковић
30.03.2020.  др Марија Јовић
31.03.2020.  др Зоран Маринковић

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

МАРТ 2020.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
др
Саша Цветковић
  1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1
др Љубинка Сретић   1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     2 2
др Љубица Станишић   Го Го Го Го Го     2 2 2 2 2     2 2 2 2 2     1 1 1 1 1     1 1
др
Сања
Тошковић
  Бо Бо Бо Бо Бо     1 1 1 1 1     1 1 1 1 Го     2 2 2 2 2     1 1
др Наталија Божић   1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1
др Војислав Митровић   Бо 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1 1 1 1     1 1

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

МАРТ 2020.
Прва смена: 08-13 часова; Дрга смена: 14-16 часова.
ПЕРИОД
02.03.-06.03.
 
 09.03.-13.03. 16.03.-20.03. 23.03.-27.03. 30.03.-03.04.
ПОНЕДЕЉАК ПРВА СМЕНА:
др Дубравка Стојановић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Горан Живковић
ПРВА СМЕНА: др Јула Митић
др Дубравка Стојановић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
УТОРАК ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић 
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић 
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
прим др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА:
др Дубравка Стојановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
СРЕДА ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Зоран
Миловановић

ДРУГА СМЕНА: др Јула Митић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: др Јула Митић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Дубравка Стојановић

ДРУГА СМЕНА:
др Јула Митић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: др Јула Митић
ЧЕТВРТАК ПРВА СМЕНА:
др Дубравка Стојановић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Горан Живковић
ПРВА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
прим др Драган Сапунџић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА:
др Зоран Миловановић
др Дубравка Стојановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Горан Живковић
ПРВА СМЕНА:
др Јула Митић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
ПРВА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПЕТАК ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Зоран Миловановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Зоран Миловановић

ДРУГА СМЕНА: прим др Драган Сапунџић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: др Дубравка Стојановић
ПРВА СМЕНА: прим др Горан Живковић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА:
др Јула Митић
ПРВА СМЕНА:
др Зоран Миловановић
др Јула Митић

ДРУГА СМЕНА: прим др Горан Живковић
  

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

МАРТ 2020.
  др Јелка Нинковић др Јелена Мишић др Мирјана Ранчић Мр сци мед Татјана Јовановић др Горан Тојага др Драган Ђорђевић др Марина Димитријевић др Милан Трајковић
 ПОНЕДЕЉАК       09 - 11h   09 - 11h 11 - 13h 09 - 11h
 УТОРАК 09 - 11h   09 - 11h 09 - 11h 11 - 13h      
СРЕДА   09 - 11h 09 - 11h 09 - 11h     11 - 13h  
ЧЕТВРТАК 09 - 11h     09 - 11h   09 - 11h   09 - 11h
ПЕТАК   11 - 13h   09 - 11h 09 - 11h      

ДЗ Грделица - 03.03.2020. мр Татјана Јовановић
ДЗ Вучје - 05.03.2020. др Марина Димитријевић

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 МАРТ 2020.
 
         
 Прва смена
Од 9 до 13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
  др Весна Јовановић

  др Нинослав Гирић
 
  др Срђан Матић (Годишњи одмор од 02.03. до 31.03.)
  др Бранимир Раденковић
 Уторак  
  др Љубица Спасић
 
  др Срђан Матић (Годишњи одмор од 02.03. до 31.03.)
 
 др Весна Јовановић
 Среда   др Јасна Љубић (Годишњи одмор од 09.03. до 13.03.)
  др Љиљана Илић - Јовић 
  др Бојана Пешић
 Четвртак  
  др Бојана Пешић

  др Љубица Спасић
 
  др Јасна Љубић (Годишњи одмор од 09.03. до 13.03.)
  др Љиљана Илић - Јовић
 Петак   др Нинослав Гирић   др Бранимир Раденковић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

МАРТ 2020.
04.03.2020.  др Славољуб Митов
06.03.2020.  др Драган Стаменковић
11.03.2020.  др Славољуб Митов
13.03.2020.  др Драган Стаменковић
18.03.2020.  др Славољуб Митов
20.03.2020.   др Драган Стаменковић
25.03.2020.  др Славољуб Митов