Специјалистичка амбуланта Службе за интерну медицину

РАДНО ВРЕМЕ ЛЕКАРА У ОДСЕКУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ
месец МАЈ 2019. године.


Понедељак, среда, четвртак, петак од 07h до 14:30h.
Уторак од 07h до 20h.


ПОНЕДЕЉАК
08:00 -11:00

др Владимир Цолић (218)
др Миодраг Миладиновић (219) - не ради 13.05.

11:00 - 14:00

др Томислав Тасић (225)
др Сузана Милутиновић (224) - Не ради 13. и 27.05.

УТОРАК
08:00 - 11:00


др Саша Гргов (225) - не ради 07.05.
др Александар Станковић (ХИСПА)
др Драган Стојановић (217) - среда Грделица, годишњи одмор 24.-31.05.
др Бобан Цветковић (221) - годишњи одмор 13.-31.05.

11:00 -14:00 

др Снежана Стојановић (218) - не ради 07. и 13.05.
др Гордана Младеновић - Марковић (224) - не ради 07. и 13.05.

07.05.2019. од 14:00 до 20:00 др Бобан Цветковић
14.05.2019. од 14:00 до 20:00 др Драган Стојановић
21.05.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић
28.05.2019. од 14:00 до 20:00 др Гордана Милошевић

СРЕДА 
08:00 -11:00


др Небојша Красић (218)
др Габријела Стојковић (219)

11:00 - 14:00

др Маја Јовић (225) 
др Оливера Божић (224)

ЧЕТВРТАК
08:00 - 11:00


др Миомир Стојановић (225) - не ради 16.05.
др Никола Кулић (224)

11:00 - 14:00

др Ивица Николић (218) - не ради 09.05.
др Горан Стојиљковић (219) - не ради 23. и 30.05.

ПЕТАК
08:00 - 11:00


др Динка Деспотовић (225)
др Дејан Ђокић (218)

11:00 - 14:00

др Милан Живковић (218) - не ради 24.05.
др Евица Симоновић (217) - не ради 24.05.

Специјалистичка амбуланта Службе за пнеумофтизиологију

МАЈ  2019.

03.05.2019.  др Весна Милосављевић
06.05.2019.  др Сунчица Младенов
07.05.2019.  др Весна Миљковић
08.05.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
09.05.2019.  др Радивоје Стајић
13.05.2019.  др Драган Јовановић
16.05.2019.  др Радивоје Стајић
17.05.2019.  др Весна Милосављевић
20.05.2019.  др Драган Јовановић
 др Сунчица Младенов
21.05.2019.  др Весна Миљковић
29.05.2019.  др Марина Ђорђевић Јовановић
 
Сваког радног дана у АТД-у раде:
др Драган Рашић
(Годишњи одмор од 28.05. до краја месеца)
др Драгана Стефановић (Годишњи одмор од 15.05. до краја месеца)
др Дивна Маринковић (Годишњи одмор од 21.05. до 24.05.)

Специјалистичка амбуланта Службе за нефрологију са центром за дијализу

МАЈ 2019.

03.05.2019.  др М. Соколовић
06.05.2019.  др М. Соколовић
07.05.2019.  др С. Стојановић
08.05.2019.  др С. Давинић
09.05.2019.  др С. Давинић
10.05.2019.  др М. Соколовић
13.05.2019.  др С. Станковић
14.05.2019.  др С. Стојановић
15.05.2019.  др С. Давинић
16.05.2019.  др С. Давинић
17.05.2019.  др С. Стојановић
20.05.2019.  др С. Станковић
21.05.2019.  др С. Стојановић
22.05.2019.  др М. Соколовић
23.05.2019.  др С. Давинић
24.05.2019.  др М. Соколовић
27.05.2019.  др С. Станковић
28.05.2019.  др М. Соколовић
29.05.2019.  др М. Прокоповић
30.05.2019.  др М. Прокоповић
31.05.2019.  др М. Соколовић
   
   
 
ДЗ Вучје

07.05.2019. др М. Соколовић
21.05.2019. др С. Станковић

Специјалистичка амбуланта Службе за неурологију

МАЈ 2019.

Понедељак  др Зоран Томић (Годишњи одмор од 15.05. до 19.05.)

 др Олгица Димитријевић (Плаћено одсуство од 08.05. до 12.05. Годишњи одмор од 15.05. до 19.05.)
 Уторак  
 др Ненад Здравковић (Годишњи одмор од 14.05. до 21.05.)
 
 Среда  др Дејана Милојковић (Годишњи одмор од 03.05. до 22.05.)

 др Владан Маринковић (Годишњи одмор од 15.05. до 19.05.)
 Четвртак  др Владан Симоновић (Годишњи одмор од 01.05. до 12.05. и од 21.05. до 25.05.)
 Петак
 др Сунчица Митровић (Годишњи одмор од 22.05. до 27.05.)

 др Милена Ковић
 

Радно време у амбуланти преподне зависи од броја пацијената.
Амбуланта за когнитивне поремећаје ради четвртком од 11 часова.
Амбуланта за полинеуропатије ради петком од 11 часова.
Првих прегледа дневно је 8, а преглед траје 20 мин.
Време трајања другог прегледа, тј контроле је 15 мин.

Специјалистичка амбуланта Службе за инфективне болести


МАЈ 2019.

03.05.2019.  др Божидар Миљковић
06.05.2019.  др Божидар Миљковић
07.05.2019.  др Властимир Ђокић
08.05.2019.  др Властимир Ђокић
09.05.2019.  др Божидар Миљковић
10.05.2019.  др Божидар Миљковић
13.05.2019.  др Божидар Миљковић
14.05.2019.  др Божидар Миљковић
15.05.2019.  др Властимир Ђокић
16.05.2019.  др Душанка Живковић
17.05.2019.  др Душанка Живковић
20.05.2019.  др Божидар Миљковић
21.05.2019.  др Душанка Живковић
22.05.2019.  др Душанка Живковић
23.05.2019.  др Божидар Миљковић
24.05.2019.  др Божидар Миљковић
27.05.2019.  др Властимир Ђокић
28.05.2019.  др Божидар Миљковић
29,31.05.2019.  др Душанка Живковић
30.05.2019.  др Властимир Ђокић
   
   
   

Специјалистичка амбуланта Службе за општу хирургију

МАЈ 2019.

03.05.2019.  др А. Стојановић
06.05.2019.  др М. Димитријевић
07.05.2019.  др Д. Крстић
08.05.2019.  др И. Димитријевић
09.05.2019.  др П. Лукић
 др А. Стојановић
10.05.2019.  прим др Н. Златановић
15.05.2019.  др Д. Станковић
16.05.2019.  др А. Ђорђевић
17.05.2019.  др Ј. Вучковић
21.05.2019.  др Н. Стевановић
23.05.2019.  др Д. Крстић
24.05.2019.  др А. Стојановић
27.05.2019.  прим др Н. Златановић
28.05.2019.  др А. Ђорђевић
29.05.2019.  др Д. Станковић
   
   
   
   
   
   

Специјалистичка амбуланта Службе за ортопедију и трауматологију

МАЈ 2019.
Радно време 8:00 – 12:30 часова


 

Понедељак

 др З.Кнежевић

 др М.Качаревић
 Уторак  др Б.Јовановић

 др З.Тодоровић
 Среда  др Г. Стојиљковић (Годишњи одмор од 03.05. до 20.05.)
 Четвртак  др С. Стаменковић
 др С. Николић (Годишњи одмор од 27.05.)
Петак  др З.Анђелковић (Годишњи одмор од 27.05.)

  др А.Рангелов
 

Специјалистичка амбуланта Службе за урологију

МАЈ 2019.

03.05.2019.  др Иван Стојановић
07.05.2019.  др Драган Јовановић
08.05.2019.  др Небојша Прокоповић
09.05.2019.  др Иван Стојановић
10.05.2019.  прим др Милан Петровић
 др Славољуб Младеновић
13.05.2019.  др Драган Јовановић
14.05.2019.  др Горан Луковић
15.05.2019.  др Славољуб Младеновић
16.05.2019.  др Иван Стојановић
17.05.2019.  др Небојша Прокоповић
20.05.2019.  др Славољуб Младеновић
21.05.2019.  др Иван Стојановић
22.05.2019.  др Горан Луковић
23.05.2019.  др Небојша Прокоповић
24.05.2019.  др Драган Јовановић
27.05.2019.  прим др Милан Петровић
28.05.2019.  др Иван Стојановић
29.05.2019.  др Небојша Прокоповић
30.05.2019.  др Драган Јовановић
31.05.2019.  др Горан Луковић

Специјалистичка амбуланта Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом

АПРИЛ 2019.
Рад у амбуланти почиње од 8:30 часова


01.04.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
02.04.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
03.04.2019.  др Ђокица Костић
04.04.2019.  др Владимир Марковић
05.04.2019.  др Милоје Стојановић
 др Илија Пешић
08.04.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Сонја Стаменковић
09.04.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
10.04.2019.  др Ђокица Костић
11.04.2019.  др Владимир Марковић
12.04.2019.  др Илија Пешић
15.04.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
16.04.2019.  др Горица Стојановић
17.04.2019.  др Ђокица Костић
18.04.2019.  др Владимир Марковић
19.04.2019.  др Милоје Стојановић
22.04.2019.  др Слободанка Гудељевић
 др Соња Стаменковић
23.04.2019.  др Горица Стојановић
 др Владимир Марковић
24.04.2019.  др Ђокица Костић
25.04.2019.  др Владимир Марковић
30.04.2019.  др Горица Стојановић
   
   
   

Специјалистичка амбуланта Службе за офталмологију

Рад у специјалистичкој амбуланти од 09 до 12h - АПРИЛ 2019.

ПОНЕДЕЉАК

др Д. Кулић
др Ј. Лазаревић
др Д. Миљковић

УТОРАК

др В. Перуновић
др Ј. Лазаревић
др Д. Миљковић

СРЕДА

др Ј. Лазаревић
др Д.Миљковић
др Д.Кулић

ЧЕТВРТАК

др В. Перуновић
др Ј. Лазаревић
др Д. Миљковић
др М. Цветановић

ПЕТАК

др Ј.Лазаревић
др Д.Миљковић

НАПОМЕНА: др Драгослава Миљковић ради у амбуланти од 07h до 15h.

Рад у кабинету за контактна сочива од 09 до 12h.

ПОНЕДЕЉАК - др В. Перуновић

ПЕТАК - др Д. Кулић

Рад у кабинету за страбизам од 09 до 12h.

ЧЕТВРТАК -
др Н.Ј.Илић

*** Рад систематских, периодичних прегледа, прегледа возача и хитних случајева обављаће др Драгослава Миљковић.

Специјалистичка амбуланта Службе за педијатрију

МАЈ  2019.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Светлана Јовановић (од 10h)

03.05.2019.; 14.05.2019.; 22.05.2019.;  23.05.2019. годишњи одмор од 24.05.

ПУЛМОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Радосава Петровић (од 10h)

07.05.2019.; 08.05.2019.; 13.05.2019.; 21.05.2019.; 22.05.2019.; 23.05.2019.

НЕФРОЛОШКА АМБУЛАНТА: др Ивана Јанковић (od 11h)

06.05.2019.; 10.05.2019.; 13.05.2019.; 16.05.2019.; 17.05.2019.;  27.05.2019.

Специјалистичка амбуланта Службе за анестезиологију са реанимацијом

МАЈ 2019.

03.05.2019.  др Зоран Маринковић
06.05.2019.  др Радомир Митић
07.05.2019.  др Светлана Миленковић
08.05.2019.  др Горан Ристић
09.05.2019.  др Никола Крстић
10.05.2019.  др Нада Пејчић
13.05.2019.  др Сузана Цветковић
14.05.2019.  др Зоран Маринковић
15.05.2019.  др Славица Савић
16.05.2019.  др Томислав Пешић
17.05.2019.  др Дејан Николић
20.05.2019.  др Сузана Цветковић
21.05.2019.  др Нада Пејчић
22.05.2019.  др Горан Ристић
23.05.2019.  др Дејан Николић
24.05.2019.  др Никола Крстић
27.05.2019.  др Војислав Поповић
28.05.2019.  др Светлана Миленковић
29.05.2019.  др Славица Савић
30.05.2019.  др Предраг Станковић
31.05.2019.  др Ивана Николић
   
   
 

Специјалистичка амбуланта одељења дерматовенерологије

МАРТ 2019.

др Саша Цветковић
- од 01.03. до 29.03.- Прва смена

др Љубинка Сретић - од 01.03. до 07.03.- Друга смена
                                        од 11.03. до 22.03.- Прва смена
                                        од 25.03. до 29.03.- Друга смена

др Љубица Станишић - од 04.03. до 07.03.- Прва смена
                                           од 08.03. до 15.03.- Друга смена
                                           од 18.03. до 29.03.- Прва смена

др Соња Тошковић - од 04.03. до 15.03. - Прва смена
                                       од 18.03. до 22.03. - Друга смена
                                       од 25.03. до 29.03. - Прва смена

др Наталија Божић   -   од 01.03. до 29.03. - Прва смена

др Војислав Митровић - од 01.03 до 29.03. - Прва смена

Специјалистичка амбуланта одељења онкологије

MAJ 2019.
Прва смена: 08-12 часова

29.04.19. - 03.05.19.
Понедељак  
Уторак  прим др Драган Сапунџић
Среда  
Четвртак  
Петак  прим др Секула Митић                                06.05.19. - 10.05.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Јула Митић
Уторак  прим др Секула Митић
 др Зоран Миловановић
Среда  прим др Драган Сапунџић
 др Зоран Миловановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Јула Митић
Петак  прим др Секула Митић
 др Јула Митић

                                13.05.19. - 17.05.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Дубравка Стојановић
Уторак  прим др Горан Живковић
 прим др Секула Митић
Среда  др Дубравка Стојановић
 др Зоран Миловановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Дубравка Стојановић
Петак  прим др Секула Митић
 др Зоран Миловановић

20.05.19. -  24.05.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Дубравка Стојановић
Уторак  прим др Горан Живковић
 прим др Секула Митић
Среда  прим др Горан Живковић
 др Дубравка Стојановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Дубравка Стојановић
Петак  прим др Горан Живковић
 прим др Секула Митић

27.05.19. -  31.05.19.
Понедељак  прим др Секула Митић
 др Дубравка Стојановић
Уторак  прим др Горан Живковић
 прим др Секула Митић
Среда  др Дубравка Стојановић
 др Зоран Миловановић
Четвртак  др Зоран Миловановић
 др Дубравка Стојановић
Петак  прим др Горан Живковић
 др Зоран Миловановић
 
Друга смена: 14-16 часова
 
29.04.19. - 06.05.19.
Понедељак  
Уторак  
Среда  
Четвртак  
Петак  

11.03.19. - 22.03.19.
Понедељак  
Уторак  
Среда  
Четвртак  
Петак  
 
25.03.19. - 29.03.19.
Понедељак  
Уторак  
Среда  
Четвртак  
Петак  

Специјалистичка амбуланта Службе за психијатрију

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА У ПСИХИЈАТРИЈСКОЈ АМБУЛАНТИ

ДР ТАТЈАНА ЈОВАНОВИЋ
- Од понедељка  до петка од 09 до 11h.

ДР ЈЕЛЕНА МИШИЋ - Среда од 09 до 11h и петак од 11 до 13h.

ДР МИРЈАНА РАНЧИЋ -
Уторак и среда од 09 до 11h.

ДР ЈЕЛКА НИНКОВИЋ - Уторак и петак од 09 до 11h.

ДР ГОРАН ТОЈАГА - Уторак од 11 до 13h и петак од 09 до 11h.

ДР ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ - Понедељак и четвртак од 09 до 11h.

ДР МАРИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ - Понедељак и среда од 11 до 13h.

ДР МИЛАН ТРАЈКОВИЋ - Понедељак и четвртак од 09 до 11h.

Специјалистичка амбуланта Службе за физикалну медицину и рехабилитацију

 МАЈ 2019.

 
         
 Прва смена
Од 9 до 13 часова
 Друга смена
Од 14 до 17 часова
Понедељак  
  др Весна Јовановић
(Годишњи одмор од 06.05. до 17.05., Плаћено одсуство 23. и 24.05.)
 
  др Нинослав Гирић

 
  др Срђан Матић (Плаћено одсуство 23. и 24.05.)
 

  др Бранимир Раденковић
 Уторак  
  др Љубица Спасић (
Годишњи одмор од 03.05. до 22.05.)
 
  др Срђан Матић
(Плаћено одсуство 23. и 24.05.)
 др Весна Јовановић (Годишњи одмор од 06.05. до 17.05., Плаћено одсуство 23. и 24.05.)
 Среда  
  др Јасна Љубић
(Плаћено одсуство 07.05.)
 
  др Љиљана Илић-Јовић (Годишњи одмор од 27.05. до 31.05.)
  др Бојана Пешић
 Четвртак  
  др Бојана Пешић
 
  др Љубица Спасић
(Годишњи одмор од 03.05. до 22.05., Плаћено одсуство 23. и 24.05.)
 
  др Јасна Љубић (Плаћено одсуство 07.05.)
 
  др Љиљана Илић-Јовић (Годишњи одмор од 27.05. до 31.05.)
 Петак   др Бранимир Раденковић

  др Нинослав Гирић
  др Бојана Пешић

Специјалистичка амбуланта Службе за продужену негу и лечење

МАЈ 2019

03.05.2019.  др Драган Стаменковић
07.05.2019.  др Станко Митровић
10.05.2019.  др Драган Стаменковић
15.05.2019.  др Славољуб Митов
17.04.2019.  др Драган Стаменковић
22.04.2019.  др Славољуб Митов
24.04.2019.  др Драган Стаменковић
29.05.2019.  др Славољуб Митов
31.05.2019.  др Драган Стаменковић