Мобилни тим је извео 6 акција у којима је прикупио 114 јединица крви.
И у овом месецу су били најактивнији ђаци и студенти. Укупно је прикупљено 289 јединица крви.