Током децембра 2012. године, мобилни тим Службе за трансфузију крви Опште болнице Лесковац реализовао је више акција добровољног давања крви на терену:

- 04.12.2012. Ватрогасна служба, Лесковац
  18 давалаца

- 06.12.2012. Културни центар Лесковац
  2 даваоца

- 13.12.2012. Седиште ''Уједињених региона Србије'' у Лесковцу
  16 давалаца

- 14.12.2012. Седиште странке ''Нова Србија'' у Лесковцу
  19 давалаца

- 28.12.2012. Основна школа у Тулову
   - давалаца