Током јуна 2013. године, мобилни тим Службе за трансфузију крви Опште болнице Лесковац реализовао је више акција добровољног давања крви на терену:

- 05.06.2013. Дом културе Лесковац
  3 даваоца

- 07.06.2013. ЈП Водовод
  12 давалаца

- 27.06.2013. Вучје
  6 давалаца