Стручни органи болнице

Стручни органи Опште болнице Лесковац су: Стручни савет, Етички одбор, Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите и Стручни колегијум.


Стручни савет

Председник:
Прим. др Ирена Игњатовић, специјалиста ургентне медицине.

Чланови:
- мр сци. мед. Евица Симоновић, специјалистахематологије;
- др Весна Милосављевић, специјалиста пнеумофтизиологије;
- др Славољуб Младеновић, специјалиста урологије;
- др Дејан Стојиљковић, специјалиста радиологије;
- др Слађана Стојановић, специјалиста гинекологије и акушерства;
- др Јелена Стевановић, специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије.

Етички одбор

Председник:
Др Слободан Гавриловић, спец. анестезиологије са реанимацијом.

Чланови:
-  др Миомир Качаревић, спец. ортопедије
-  др Драган Ђорђевић, спец. психијатрије
-  др Сања Станковић, спец. медицинске информатике
-  др Биљана Љубић, спец. клиничке биохемије.
 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

Председник:
-
Чланови:
- Др Благоје Павловић, спец. неурологије;
- Др Зоран Николић, спец. интерне медицине;
- Др Миодраг Соколовић, спец. интерне медицине;
- Др Драган Станковић, спец. гинекологије и акушерства;
- Др Владимир Стојковић, спец. опште хирургије;
- Др Ана Мојсић Станковић, спец. инфектологије;
- Вмс Валентина Николић.
 

Стручни колегијум

Чланове стручног колегијума чине сви начелници организационих јединица Опште болнице Лесковац.