Стручни органи болнице

Стручни органи Опште болнице Лесковац су: Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор, Комисија за праћење квалитета рада.Стручни савет

Председник:
-  др Миодраг Јанковић. спец. радиологије

Чланови:
- др Милан Стојковић, спец ургентне медицине
-  др Предраг Лукић, спец. опште хирургије
-  мр. сци. мед Евица Симоновић, спец. хематологије
-  прим. др Миомир Прокоповић, спец. нефрологије
-  др Слађана Стојановић, спец. гинекологије и акушерства
-  др Горан Тојага, спец. неуропсихијатрије

 

Стручни колегијум

Чланове стручног колегијума чине сви начелници организационих јединица Опште болнице Лесковац.

 

Етички одбор

Председник:
-  Верољуб Гудељевић, адвокат

Чланови:
-  Мирослав Крстић, дипломирани правник
-  др Предраг Ивановић, спец. опште хирургије
-  прим. др Мирјана Миљковић, спец. педијатрије
-  др Љубица Спасић, спец. физијатрије

 

Комисија за унапређење квалитета рада

Председник:
-  прим. др Ирена Игњатовић, спец. ургентне медицине.

Чланови:
-  др Весна Перуновић, спец. офталмологије
- др Мирјана Миљковић, спец. педијатрије
- др Биљана Савић, спец. клиничке фармакологије
- др Ненад Здравковић, спец. неурологије
- др Иван Стојановић, спец. урологије
- Валентина Николић, виша медицинска сестра