Стручни органи болнице

Стручни органи Опште болнице Лесковац су: Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор, Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите.Стручни савет

Председник:
-  др Миодраг Јанковић. спец. радиологије

Чланови:
- прим. др Ирена Игњатовић, спец ургентне медицине
  - др Предраг Лукић, спец. опште хирургије
- мр. сци. мед Евица Симоновић, спец. хематологије
- прим. др Миомир Прокоповић, спец. нефрологије
- др Слађана Стојановић, спец. гинекологије и акушерства
- др Горан Тојага, спец. неуропсихијатрије

 

Стручни колегијум

Чланове стручног колегијума чине сви начелници организационих јединица Опште болнице Лесковац.

 

Етички одбор

Председник:
-  др Слободан Гавриловић, спец. анестезиологије са реанимацијом

Чланови:
-  др Миомир Качаревић, спец. ортопедије
-  др Драган Ђорђевић, спец. психијатрије
-  др Сања Станковић, спец. медицинске информатике
-  др Биљана Љубић, спец. клиничке биохемије

 

Комисија за унапређење квалитета здравствене заштите

Председник:
-  прим. др Ирена Игњатовић, спец. ургентне медицине.

Чланови:
-  др Весна Перуновић, спец. офталмологије
- др Биљана Савић, спец. клиничке фармакологије
- др Иван Стојановић, спец. урологије
- Валентина Николић, виша медицинска сестра