Стручни органи болнице

Стручни органи Опште болнице Лесковац су: Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор, Комисија за праћење квалитета рада.Стручни савет

Председник:
-  др Мирјана Миљковић, спец. педијатрије

Чланови:
- др Миодраг Јанковић. спец. радиологије
-  др Нинослав Златановић, спец. опште хирургије
-  др Весна Перуновић, спец. офтамологије
-  др Драган Јовановић, спец. пнеумофтизиологије
-  др Милан Живковић, спец. ендокринологије
-  др Бранимир Раденковић, спец. физијатрије

 

Стручни колегијум

Чланове стручног колегијума чине сви начелници организационих јединица Опште болнице Лесковац.

 

Етички одбор

Председник:
-  Верољуб Гудељевић, адвокат

Чланови:
-  Мирослав Крстић, дипломирани правник
-  др Предраг Ивановић, спец. опште хирургије
-  прим. др Мирјана Миљковић, спец. педијатрије
-  др Љубица Спасић, спец. физијатрије

 

Комисија за унапређење квалитета рада

Председник:
-  прим. др Ирена Игњатовић, спец. ургентне медицине.

Чланови:
-  др Весна Перуновић, спец. офталмологије
- др Мирјана Миљковић, спец. педијатрије
- др Биљана Савић, спец. клиничке фармакологије
- др Ненад Здравковић, спец. неурологије
- др Иван Стојановић, спец. урологије
- Валентина Николић, виша медицинска сестра