I
У управни одбор Опште болнице Лесковац именују се:

- за председника:

Соња Драшковић
 

- за чланове:

1. др Миодраг Костић, спец. интерне медицине, Лесковац,

2. Драган Митровић, проф. математике, Лесковац

3. др Срђан Матић, спец. реуматологије, Општа болница Лесковац,

4. мр сц Александар Станковић, субспец. кардиологије, Општа болница Лесковац

5. др Драган Стаменковић, спец. интерне медицине, Општа болница Лесковац

 

II

У Надзорни одбор Опште болнице Лесковац именују се:

- за председника:

Ненад Вуковић, дипл. екон, Лесковац
 

- за чланове:

1. др Миодраг Јанковић, спец. радиологије, Општа болница Лесковац,

2. др Владимир Андрејевић, спец. неуропсихијатрије, Општа болница Лесковац

3. др Александра Миљковић, Лесковац

4. Бранислав Станковић, дипл. инж. електротехнике, Лесковац