Хало беба

Драги родитељи, будуће маме и тате, све оно што Вас интересује у вези тока трудноће, порођаја, правилне неге и исхране новорођеног детета и одојчета, сва питања која се односе на раст и развој Вашег детета, можете поставити на телефон: 016/251-056

Телефонско саветовалиште ХАЛОБЕБА за Ваше позиве је отворено 24 сата свакога дана у години. 

 

Најава догађаја

Вести

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ ДОБИТНИК „THE BIZZ“ НАГРАДЕ

Општа болница Лесковац, 14. новембра награђена је у Хонг Конгу.

Болница је постала поносни носилац награде „THE BIZZ AWARDS“ коју додељује организација World Confederation of Businesses.

Награда се додељују институцијама, установама, организацијама и појединцима који су отварили запажене резултате у области у којој послују.

На овај начин болница се придружила еминентној и значајној породици WORLDCOB која окупља најуспешније и најзначајније организације на свету.

Доделу награда можете погледати овде.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Број: 10933/1
31.10.2018. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015 и на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-1095/2018-02 од 9.10.2018. године, Општа болница Лесковац расписује
 
 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос

 
 

1.

 
а) На НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
Доктор медицине:
 
1) У Служби за општу хирургију  - 2 извршиоца
 
2) У Служби за психијатрију - 1 извршилац
 
3) УСлужби за продужену негу и лечење - 1 извршилац и
 
4) У Служби за анестезиологију са реаниматологијом - 1 извршилац.
 
Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду
 
1) У Служби за техничке и друге послове - 1 извршилац
 
Виша медицинска сестра - техничар
 
1) У Служби за психијатрију - 1 извршилац и
2) У Служби запријем и збрињавање ургентних стања - 1 извршилац
 
Медицинска сестра - техничар
 
1) У Служби за нефрологију са центром за дијализу - 1 извршилац
2) У Служби за гинекологију и акушерство - Одељење за неонатологију - 1 извршилац,
3) У Служби за пнеумофтизиологију - 1 извршилац,
4) У Служби за интерну медицину са дерматовенерологијом - 1 извршилац и
5) У Служби за општу хирургију - 1 извршилац.

Гинеколошко-акушерска сестра
 
            1) У Служби за гинекологију и акушерство - 1 извршилац
 
Кувар/посластичар
 
            1) У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за исхрану болесника - 1 извршилац
 
Техничар одржавања одеће/радник на прању и пеглању веша
 
1)      У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за прање и одржавање веша - 1 извршилац
 
Помоћни радник
 
1)      У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање објеката - 1 извршилац
 
Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
 
1)      У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање објеката -  3 извршиоца
 
б) На ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од 12 месеци, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
Медицинска сестра - техничар
 
            1) У Служби за општу хирургију - 1 извршилац
 

2.
 

 Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове, и то за  радно место:
 
1.Доктор медицине
- да имају завршен медицински факултет и положен стручни испит;
 
2. Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду
 
- да имају завршено високо образовање техничке струке на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, или на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду и 1 годину радног стажа на пословима безбедности и здравља на раду у здравственим установама
 
3.Виша медицинскасестра-техничар
- да имају завршенувишуили високумедицинскушколуструковних студија општег смера и положен стручни испит.
 
4.Медицинскасестра-техничар
- да имају завршенусредњу медицинскушколуопштег смера и положен стручни испит.

4.Гинеколошко-акушерска сестра
- да имају завршенусредњу медицинскушколугинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит.
 
5.Кувар/посластичар
- да имају завршенусредњу стручну спрему (ССС или КВ) кулинарског смера.
 
6.Техничар одржавања одеће/радник на прању и пеглању веша,  помоћни   радник и спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
- да имају завршену основну школу
 
 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;
            2. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
            4. Уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу);
            5. Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду и доказ о дужини радног стажа на пословима безбедности и здравља на раду у здравственим установама (за радно место службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду).
 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
 

                                                                                                      ДИРЕКТОР                
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић     

Међународни конгрес у Лос Анђелесу


МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ИНТЕРНИСТА

 
На 3. Међународном конгресу Гојазност и хроничне болести у Лос Анђелесу као представник Опште болнице Лесковац И Службе интерне медицине ,одељења ендокринологије учесвовао је Прим др сци мед Горан Цветановић,градоначелник Лесковца и представио се темом из своје докторске дисертације Утврђивање утицаја хипогликемије и Боди масс индекса на квалитет живота у вези са здрављем оболелих од шећерне болести типа 2
Предавање је привукло велику пажњу и изазвало велико интересовање.

Забрана посета 

 
 

Превентивни прегледи

Донација микроскопа за потребе Службе за патолошко-анатомску дијагностикуКомпаније „MICRONIC“ d.o.o и „NICON CEE GmbH“  донирале су микроскоп марке „Nicin Eclipse Е 200 led“
За потребе Службе за патолошко-анатомску дијагностику.
Вредност донације је 500,000.00 динара.

Савез слепих Лесковац донирао ''Хоботнице чудеснице'' Одељењу неонатологијеСавез слепих Лесковац, донирао је Одељењу неонатологије Опште болнице Лесковац ''Хоботнице чудеснице.''

Хоботнице су намењене превремено рођеним бебама и њихов ефекат се најбоље види на примеру који је веома распростањен код превремено рођених беба - чупање сонде кроз коју се хране. Када беба држи краке хоботнице, долази до смањења чупања сонде.

Активисти Савеза слепих Лесковац су се прикључили акцији хеклања и поклањања ових хоботница које се производе прецизно и по строгим правилима.

Општа болница Лесковац и Одељење неонатологије се захваљују на овој донацији.

Обавештење за труднице

Обавештење за труднице
 

Општа болница Лесковац и Служба за анестезиологију и реаниматологију обавештавају све заинтересовене труднице да се у нашој болници може добити услуга епидуралне анестезије (епидурал) током порођаја.
За све информације везане за епидуралну анестезију, можете се јавити запосленима у анестезиолошкој амбуланти сваког радном дана од 13 до 14 часова.
 

Светски дан давалаца крви 2017. године


Општа болница Лесковац и Црвени крст Лесковац пету годину за редом организују обележавање Светског дана добровољних давалаца крви.
Овај дан се од 2005. године у свету обележава 14. јуна, на дан рођења аустријског биолога и лекара Карла Ландштајнера који је заслужан за откриће крвних група.
Овом приликом свим даваоцима су се обратили директор Сектора за заједничке медицинске послове др Миодраг Јанковић, начелница Службе за трансфузију крви др Ана Профировић-Здравковић и Драган Величковић, секретар Црвеног крста Лесковац честитавши им овај празник и захваливши им се на овом хуманом чину.

Живот је крв, а крв је живот. Стога је неопходно подићи свест становништва о овом хуманом чину на високи ниво. Свако од нас мора бити свестан да у неком тренутку живота, некоме од наших најближих, или нама самима може бити потребна крв и то би требало да буде основна мисао при опредељивању за доборовољно давање крви.

На годишњем нивоу Служба за трансфузију крви прикупи око 3000 јединица крви, што у већини случајева задовољава потребе пацијената болнице.

На данашњи дан Општа болница Лесковац и Црвени крст Лесковац поделили су:
157 признања за 5 доборовољних давања крви;
124 признања за 10 добровољних давања крви;
54 признања за 20 добровољних давања крви;
17 признања за 35 доборовољних давања крви;
11 признања за за 50 доборовољних давања крви;
2 признања за 75 доборвољних давања крви.

Пацијенти, менаџмент и колектив Опште болнице Лесковац сви добровољним даваоцима честитају овај праазник и захваљују им се, са жељом да наставе несебично помагање свима којима је потребно.


 

Двоје нових доктора наука у Општој болници Лесковац


Општа болница Лесковац постала је богатија за двоје доктора наука. Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, 30. маја 2017. године, промовисао је у највише научно звање кандидате који су своје докторске дисертације одбранили на Филозофском, Електронском, Машинском, Медицинском, Природно-математичком и Факултету заштите на раду. 

Међу њима је и двоје лекара Опште болнице Лесковац.
Др сц. мед. Горан Цветановић, градоначелник Лесковца и др сц.мед. Мирјана Миљковић, начелник Службе за педијатрију Опште болнице Лесковац.

Министарства одбране доделило захвалницу директору Опште болнице Лесковац


Регионални центар Министарства одбране Ниш и начелник, пуковник Ненад Марковић доделили су захвалницу директору Опште болнице Лесковац, др Небојши Димитријевићу. Захвалница је додељена за сарадњу, постигнуте резултате и пружену стручну помоћ у реализацији задатака и послова припрема за одбрану и обавеза одбране.

Захвалницу је уручио начелник ЦентраМинистарства одбране Лесковац, мајор Драган Милић.

Ендоскопско уклањање полипа


Особље Одсека за дијагностичку и интервентну ендоскопију, Одељења за гастроентерологију ОБЛ, на челу са прим. др сц. мед. Сашом Грговим извело је, 10. маја 2017. године, ендоскопско уклањање јако великог полипа чиме је избегнута хирушка интервенција код пацијента старог 34 године.

Мајски семинар радиологијеМајски семинар радиологије
 

Лесковац је након скоро 3 деценије био место одржавања скупа радиолога из скоро целе Србије. Мајски семинар радиологије је организован од стране Опште болнице Лесковац и Окружне подружнице СЛД Лесковац и на њему су учествовали најеминентнији стручњаци из ове области.
Скупу су се обратили др Небојша Димитријевић, директор Опште болнице Лесковац, др Горан Станојевић, председник Окружне подружнице СЛД Лесковац и др Мина Цветановић, помоћница градоначелника Лесковца, др Горана Цветановића. Сви су изразили велико задовољство и част због одржћавања скупа.
Директор болнице, др Небојша Димитријевић је истакао да се лесковачка болница увек труди да буде боља, изразивши жељу да се након овог скупа повећа број професора са којима болница сарађује. Такође је истакао да се у Служби за радиолошку дијагностику обављају све дијагностичке процедуре и методе из области радиологије, осим магнетне резонанце за коју се директор и сви запослени надају да ће ускоро бити саставни део ове здравствене установе.
Предавања у оквиру стручног скупа су одржали:
-          Историјат Радиолошке службе Опште болнице Лесковац
Др Миодраг Јанковић. Начелник службе радиолошке дијагностике Опште болнице
-          Место интервентне радиологије у третману интраабдоминалних инфекција
Проф. др Драган Машуловић. ДиректорЦентра за  радиологијуКЦС
-          Улога магнетне резонанце у одређивању стадијума малигних болестиорганаженске карлице
Проф. др Ружица Максимовић.Начелник одељења магнетне резонанце КЦС.Председник удружења радиолога Србије
-          Улога интервентног радиолога у третману некротизирајућегпанкреатитиса
Прим. др Златко Ширић. Директор  Центра за радиологијуКЦНиш
-          Значај компјутеризоване томографске коронарографије у припреми болесникау лечењу хроничних тоталних оклузија интервентним процедурама
Доц. др Јовица Шапоњски. Клинички центар Србије
-          Акутна мождана исхемија - Сликовна дијагностика иендоваскуларни третман
Др Александар Спасић. КЦ Војводине. 

Општа болница Лесковац проглашена најбољом регионалном болницом

Општа болница Лесковац је крајем јануара 2017. године добила обавештење о номинацији болнице за награду 'Најбоља регионална болница' као и о номинацији директора др Небојше Димитријевића за награду 'Менаџер године'.           

Номинације су уследиле након проучавања критеријума, попут:        
-стратескевизије;       
- начина  вођења установе, самогпрофиал установе и личностименаџера;  
- перформансиболнице;         
- мултидисциплинарнихмедицинскихслужби/услуга; 
- професионалности, едукацијеи вештинаменџера;   
- учествовање на интернационалним и локалним  здравственим програмима;           
- позитивни коментари пацијената;      
- фокусирање на пацијенте и њихово задовољство.   

Номинација  је уследила од стране ЕБА-е уз помоћНоминацијског комитета 'Сократ' који пажљивим проучавањем свих критеријума одређује номиноване а и одлучује о томе ко ће бити добитник. Сократове награде су намењене свим истакнутим лидерима у области економије, банкарства, образовања, медицине, као и свим успешним пословним људима и фирмама.   
Директор, др Небојша Димитријевић је као представник болницепозван  да учествује на здравственом панелу у оквиру Форума достигнућа''који се одржава у Лондонуу 'Институту директора' и да представи Општу болницу Лесковац. Након успешно одржене презентације, болница и директор су добили поменуте награде које су уручене на крају одржавања 'Форума достигнућа'.       
Директор је изразио велики понос и част што су болница и он сам били номиновани и добили поменуте награде.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ЗАБРАНЕ ПОСЕТА ПАЦИЈЕНТИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

Након обавештења Завода за јавно здравље Лесковац  о одјави епидемије Influenza, virus identificatum на подручју Јабланичког округа, Општа болница Лесковац укида забрану посете пацијентима хоспитализованим у овој установи почев од 20.3.2017. године.

Уређење дела дворишта Опште болнице Лесковац


 

Део дворишта Опште болнице Лесковац испред Дневне болнице Службе за психијатрију уређен је уз помоћ Града Лесковца за шта је издвојено око 1,2 милипна динара.

Донација ЦТГ апарата Служби за гинекологију

Компаније ''ОРИОН'' и ''ДОН ДОН'' донирале су ЦТГ апарат Служби за гинекологију Опште болнице ЛесковацДиректор болнице др Небојша Димитријевић и начелница Службе за гинекологију др Слађана Стојановић истакли су како је ова донација веома важна за поменуту службу због тога што поседују само један овакав апарат новијег типа који се стално користи и како ће сад мониторинг трудница бити лакши.

Вредност донације је око 500.000 динара.

Акција добровољног давања крви у Свечаној сали града ЛесковцаПрвог дана фебруара 2017. године, Служба за трансфузију крви Опште болнице Лесковац спровела је акцију добровољног давања крви у Свечаној сали града Лесковца.
У акцији је прикупљено 18 јединица крви, ниједан давалац није био одбије. 
У служби недостају Б негативна и 0 негативна крва група, стога, Општа болница Лесковац апелује на све грађане са тим крвним групама да дођу у Службу за трансфузију и дају ову драгоцену течност.

Наредна акција биће изведена у касарни у Синковцу, у понедељак 6. фебруара 2017  године од 9 до 12 часова.