Основне информације за пацијенте

Ми желимо да сваки наш пацијент буде упознат са својим обавезама и правима приликом доласка у болницу било ради прегледа или хоспитализације. На тај начин желимо да елиминишемо непотребно чекање на преглед и убрзамо процедуру пријема. Због тога смо и објавили основне смернице за пацијенте те Вас молимо да пажљиво прочитате следеће чланке:

Правилник о кућном реду
Информатор за пацијенте и посетиоце
Упутство пацијентима
Заштита права пацијената
Листа чекања
Партиципација
Ценовник услуга
Обрасци